Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Onderstaande tekst is van toepassing op de hele website.

U kunt ZorgScout.nl vrij bezoeken zonder informatie over u zelf te verschaffen.

ZorgScout.nl draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. ZorgScout.nl is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Hoewel de inhoud van de website van Zorgscout.nl met de grootst mogelijke zorg wordt samengesteld, aanvaardt Zorgscout.nl geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, door onjuistheden binnen de website. Noch is ZorgScout.nl aansprakelijk als informatie van de website door de bezoeker voor oneigenlijke doelen wordt gebruikt.

ZorgScout.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site.

De inhoud van de website kan zonder kennisgeving vooraf worden aangepast. ZorgScout.nl doet haar best de inhoud van de website beschikbaar te houden maar is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen door het (tijdelijk) niet beschikbaar hebben van inhoud van de website.

ZorgScout.nl is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

De bezoeker wordt er op gewezen correct met de site van ZorgScout.nl om te springen, alsmede niets via deze site te verzenden waar anderen hinder van kunnen ondervinden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van ZorgScout.nl.