Opvoeding

problemen met opvoeding categorie

Rating
Onze voorkeur
Professionals
Naäma Zorg
Naäma Zorg
Adina Boers-Roskamp
Braamweg 3F, Haaksbergen, Nederland

Naama Zorg is een kleine organisatie die van uit het hart werkt met mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking. Zo kunnen we thuis of op een andere locatie de zorg bieden die gevraagd wordt.

Over jezelf: Mijn naam is Adina Boers-Roskamp, al 10 jaar zet ik me in om Naama zorg uit te leven in een mooie organisatie met een hart voor de mensen.

Werkwijze: Onze wens is om mensen de zorg te geven die ze nodig hebben, en dit doen we door naar de mens te kijken en vragen te stellen. Zo komen we tot een complete zorg vraag en de de kijk of de Naama zorg die zorg kan leveren.

Doelgroep: Jongeren en jongvolwassenen met een beperking.
dit kan zich uiten in een lichamelijke, geestelijke of beiden.

logo bewerkt definitief.png
Forel 21, Zuid-Scharwoude, Nederland

Over jezelf: Ik ben Angelika Plak, ontzorgcoach, onafhankelijk zorgconsulent en individueel begeleider. Dankzij 16 jaar persoonlijke ervaring met een meervoudig gehandicapte dochter en een zoon die op latere leeftijd te horen kreeg dat hij een progressieve spierziekte heeft, heb ik een brede ervaring met betrekking tot de zorgregels en zorgvragen. Zowel voor wat betreft lichamelijke problematiek als voor wat betreft gedragsproblematiek. Ik weet exact wat er in welke situatie nodig is en hoe dat te verkrijgen!

Daarnaast ben ik 28 jaar werkzaam bij een notariskantoor, waardoor ik veel ervaring heb met het lezen van de wet-en regelgeving en het opstellen van officiële documenten.

Mijn ervaring is dat je als ouder veel te vaak van het kastje naar de muur wordt gestuurd, heel vaak het wiel opnieuw moet uitvinden, eeuwige wachttijden hebt en continue moet zoeken naar begrip. Je verdient het als ouder of als volwassene met een zorgvraag om ontlast en begeleid te worden op elk gebied van de zorgregelgeving en dat je bovendien de juiste hulp in kunt schakelen bij alle procedures en administratie. Op die manier kun jij tijd besteden aan de zorg voor jouw kind, aan jouw leven of aan dingen die er voor jou toe doen.

Missie
Mijn missie is ouders en ouderen te begeleiden bij hun zoektocht naar de beste ondersteuning in de thuissituatie. Vanuit passie lever ik een actieve- en positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven bij zorgintensieve gezinnen en ouderen.

Visie
De zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen moet en kan beter. Iedereen verdient een kans op een kwalitatief gelukkig leven, ieder op zijn manier.
Mijn visie is dat ouders en ouderen met al hun vragen op het gebied van zorg en welzijn terecht kunnen bij één onafhankelijk persoon, hun eigen Ontzorgcoach.

Werkwijze: We maken eerst een afspraak voor een intakegesprek. Dit is een persoonlijke kennismaking met alle direct betrokkenen. Tijdens de intake bespreken we jullie vraag en wensen en kijken we ook of er een goede wederzijdse klik is.

Hierna maak ik een plan van aanpak waarin alle afspraken komen te staan. Nadat jullie akkoord zijn gegaan en onze overeenkomst is getekend, ga ik aan de slag.

Op de afgesproken tijden informeer ik jullie over de gang van zaken. Dit kan telefonisch of via de mail. Ook kunnen we opnieuw een afspraak maken. We gaan alles in werk stellen om samen een passende oplossing te vinden voor al jullie vragen en problemen.
Doelgroep: Zorgintensieve gezinnen en ouderen met een begeleidingsvraag of zorgaanvraag van een PGB en Zorg in Natura.
Introtekst: De Ontzorgcoach, het adres voor alle zorgintensieve gezinnen en ouderen met een begeleidingsvraag. Begeleiding bij PGB en zorg door een ervaringsdeskundige.

De zorg is nooit klaar bij zorgintensieve gezinnen en ouderen. Ervaring heeft geleerd dat het aanvragen van voorzieningen door een professional of een buitenstaander naast tijdwinst leidt tot meer rust, overzicht en succes.

De Ontzorgcoach, Angelika Plak, kent de weg in “zorgland”, weet hoe vervelend de bureaucratische rompslomp is en hoe ingewikkeld het kan zijn om te werken met meerdere zorginstanties tegelijk.

Ik geef onafhankelijk en deskundig advies. Ik denk met je mee naar de beste ondersteuning voor jou, je kind of je naaste. Ik neem de administratieve rompslomp uit handen en luister naar jouw wensen op het gebeid van zorg.

Als ontzorgcoach neem ik een stuk regeldruk weg, waardoor jij tijd kan besteden aan dingen die er voor jou toe doen.
Geregistreerd: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en AGB code.

12027633_1678096039094819_447247909341747646_n.jpg

KKO biedt u hulp bij persoonlijke problematiek, faalangst, emotieregulatie, sociale vaardigheid en bij beginnende depressieve momenten.

Naast de begeleiding hiervan bieden wij groepstrainingen om het kind en het gezin weer te helpen om stabiel te functioneren. Mocht er gedurende het proces in geschat worden dat er intensievere zorg nodig is, dan wordt het kind/gezin door verwezen naar de een zorginstelling die dit kan bieden.

Wij bieden daarnaast geaccrediteerde trainingen aan professionals. Hiermee zorgen wij voor actuele kennis en vernieuwde inzichten binnen de zorg en nemen dit natuurlijk ook gelijk mee in ons zorgaanbod.

Over mij:

Ik ben sinds januari 2014 afgestudeerd als Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Ik ben sinds september officieel gestart met dit bedrijf. Ik ontwerp zelf de programma’s voor de trainingen en voer het geheel zelf uit.

Mijn werkwijze:

Voor gezinsbegeleiding bestaat de werkwijze uit:

Intake gesprek: ter oriëntatie van de hulpvraag.
Tweede gesprek: ter verduidelijking van de hulpvraag en passende zorgplan.
Derde gesprek: voor het overeenkomen van de zorgplan

vanaf 4e moment wordt de zorgplan uitgevoerd. (dit bestaat uit individuele begeleiding en kleine groepsbegeleiding). De groepsbegeleiding is nooit groter dan 5 deelnemers. Voor het gezin worden er enkele ouderochtenden/avonden verzorgd en om de zes weken vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Voor professionaltrainingen:
trainingen op het gebied van communicatie, pedagogiek en agogiek.
Maatwerk: Mogelijkheid tot het samenstellen van een passend programma.
In-company: Mogelijkheid om op het werkende bedrijf getraind te worden.
Individuele begeleiding: Mogelijkheid om individueel getraind te worden d.m.v. een passend programma.
Open inschrijving: Er worden door het jaar heen meerdere momenten ingepland en dat maakt het mogelijk voor deelnemers om een training te volgen.

Wat ons uniek maakt is dat wij naast alle trainingen graag investeren in de verbetering op de werkvloer. Hierdoor is het mogelijk om gedurende het komende jaar na het volgen van een training om intervisiemomenten bij te wonen. Zo bieden wij ondersteuning om het geleerde ook echt uit te voeren in de praktijk.

Mijn Doelgroep:

Kind en gezin
+
professionals.

busybee-logo.png

Welkom bij:

Prikkeltjes, zoveel prikkels die bij de een nog harder binnenkomen dan bij de ander. Wat als je problemen ervaart bij de prikkelverwerking? Wat te doen wanneer jij, en/of je kind, zich nergens meer ontspannen voelt? Stuur mij een email voor meer informatie.

Over mij:

Ik ben momenteel jeugdzorgwerker in het midden van het land,  sociaal werker, ondernemer, (ambulant) begeleider en flexwerker via Solutions support. Psychiatrie, LVB, jeugdzorg, Ouder-kind, verslaving. Alles met als doel het welzijn van kinderen, jongeren, gezin te verbeteren en te ondersteunen, dit heeft ook als doel preventief te werken en eigenwaarde, het gevoel van waardevol te zijn mee te nemen richting het volwassen worden. Waar liggen je krachten, wat kan je wel. Waar ben jij verantwoordelijk voor en waarvoor niet, neem je dit mee in je leven, voel je je schuldig of overweldigd en kan je dit niet uiten zonder dat je hierbij last hebt van jezelf of anderen van jou? Krijgt u of jij geen contact met je kind of zus broer of iemand om wie u of jij veel geeft? Dit doet verdriet maar vaak is het een schreeuw om hulp wanneer iemand zich afsluit, agressie toont, slechte hygiëne, of juist erg passief en niet in gesprek wil. Onbegrepen gedrag, zich onbegrepen voelen en waar gaat dit naartoe? Ik kan hierbij helderheid geven en helpen contact te leggen zodat het weer veilig gaat voelen om in dezelfde ruimte te zijn of contact te maken zonder te schreeuwen of andere uitingen van onmacht. Aansluiten is hierbij de sleutel, zonder contact en begrip is er geen stap 1 te maken.

Mijn werkwijze:

Op de site http://www.prikkeltjes.nl schrijf ik mijn werkwijze uit. De site is momenteel in ontwikkeling. We maken kennis, daarna brengen we samen in kaart wat de hulpvraag is en wat ik daarin kan doen en wat jij zelf kan doen.

Wanneer er doorverwezen kan worden of moet worden kan ik dit ook met u of jou samen doen. Losse workshops schilderen/kleien of anders creatief bezig zijn, behoort ook tot de mogelijkheden. Ik werk graag met het gezin of individu door eerst onderzoek te doen en betrek daarbij het sociale netwerk waar mogelijk.

Bij alleen wonende mensen, jongeren of jong volwassenen biedt ik training en oefening aan op alle aspecten van het leven, zingeving, eigenwaarde, bescherming van jezelf, steviger in je schoenen staan, hygiëne, alles waar we samen tot de conclusie komen dat jij of jullie of u aan wilt werken en waar je zelf niet uitkomt.

Mijn Doelgroep:

Alle kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die zich in het dagelijkse leven vaak overweldigd voelen door alle prikkeltjes en prikkels die er op hen afkomen.

Ik heb ervaring met mensen die leven in een sociaal isolement, onbegrepen gedragsstoornissen, automutilatie in allerlei vormen, verslaving aan gamen, drugs en alcohol, agressie op voorwerpen en omgeving zowel als tegen personen gericht. Jonge ouders die een kindje verwachten of reeds hebben, crisisgesprekken en ambulante thuisbegeleiding, hierbij kan je denken aan administratieve hulp, huishouding leren onderhouden, slaapritme, sociale contacten leggen en agressieregulatie. Iedereen die graag wat helderheid in de chaos wil en hierbij wel wat hulp kan gebruiken. Zowel kinderen als jong volwassenen.

AA-afbeelding-shalom.jpg
AA-afbeelding-shalom.jpg
IMG-20140405-WA0003.jpg

Vanuit mijn praktijk begeleid en coach ik kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis en hun ouders.
Ik bied de kinderen houvast door met ze te spelen, bij de tieners gebruik ik meer creatieve activiteiten en kan ik buitenshuis situaties met ze oefenen.
Mijn houding/ attitude is daarbij essentieel : liefdevol en accepterend.
Op deze manier ervaren de kinderen veiligheid en geborgenheid waardoor ze zich open durven te stellen. Pas nadat een kind zich veilig voelt ontstaat er contact en kan ik met persoonlijke doelen aan de slag.
De ouders coach ik door middel van :
korte workshops rond een thema, training van 6 bijeenkomsten of ik coach bij jullie thuis het gehele gezin.

Zorgaanbod : individuele begeleiding . begeleiding groep.
Mijn diensten kunnen betaald worden uit het PGB of particulier.

Over mij:

Ik ben 55 jaar , moeder van 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Pas na mijn scheiding ben ik weer gaan studeren . Heb achtereenvolgens de diploma’s Spw2 voor gastouderopvang en Pedagogisch medewerker jeugdzorg behaald en ben momenteel bezig met een studie kindercoaching.
De afgelopen jaren heb ik in een woonvoorziening gewerkt, bij het Leger des Heils en mijn stage bij Stichting Groei. Als zelfstandige begeleid ik, nu sinds 2 jaar, al een paar kinderen met een autisme spectrum stoornis.
Mijn visie op hulpverlening is dat u als ouder en kind centraal staat, u behoudt de regie en ik ondersteun daar waar u dat wilt.

Mijn werkwijze:

Kennismakingsgesprek en de intake : gratis.
Begeleiding op maat ; individueel € 30,- per uur.
Begeleiding groep : € 25,- per dagdeel ( max 3 uur)
Hulpverleningsplan schrijven : € 30,-
Tussentijdse evaluatie schrijven : € 30,-

Mijn Doelgroep:

Kinderen van 4 tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis.

Ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Ik ben geregistreerd:

Kiwa Keurmerk gecertificeerd zzp-er.
Kamer van Koophandel 59594055

IIP-logo.jpg
IIP-logo.jpg
3A10WEB.jpg

Als talentencoach begeleid ik jeugd vanaf 9 jaar naar meer eigen kracht, vertrouwen en plezier in het leven. In het coachingstraject ontdekt het kind meer over de eigen talenten en karaktereigenschappen. Door meer zelfkennis heeft een kind als het ware een eigen ‘gebruiksaanwijzing’ in handen.

Dit zorgt ervoor dat een kind zich vrij voelt om zichzelf te zijn, zijn grenzen kan aangeven en goed voor zichzelf kan zorgen. Een kind voelt dat het de touwtjes in handen heeft. Dit is een waardevolle basis waarop alle talenten verder kunnen groeien.

Een traject bij ‘Ik in praktijk’ geeft ook ouders concrete handvatten voor het dagelijks leven. Zodat het kind en zijn ouders samen vol vertrouwen de toekomst in stappen.

Over mij:

De talenten die ik gebruik in mijn praktijk:
Begeleiden – via een combinatie van samen uitzoeken en zelf aanvoelen richt ik me op wat er op dit moment nodig is om meer in balans te komen.
Op avontuur gaan – ik vind het heerlijk om te struinen in de natuur en ook om nieuwe dingen te ontdekken.
Lachen – ergens de humor van inzien zorgt ervoor dat uitdagingen minder zwaar voelen.
Blik verruimen – ik belicht zaken graag van meerdere kanten. Er is geen één waarheid. Bij de individuele coaching ervaren kinderen en ouders dat ik geen draaiboeken afwerk, maar doe wat passend is. Zo onstaan er unieke oefeningen.

Ik ben een moeder van twee dochters. Na mijn afgeronde psychologiestudie heb ik 12 jaar in verschillende functies gewerkt. Van het bedrijfsleven tot in de jeugdzorg. Na mijn kindercoachopleiding (bij TORI) ben ik mijn eigen praktijk gestart.

Mijn werkwijze:

In een eerst telefonisch contact bespreken we kort uw situatie en (hulp)vraag. Na een eerste gesprek stuur ik een voorstel voor een coachingstraject. Hierin staat mijn visie rondom de invulling, duur en frequentie van afspraken.

Kijk op mijn site voor mijn volledige aanbod.

Mijn Doelgroep:

Een kind met weinig kennis over zichzelf wordt snel onzeker. Dit geldt ook voor kinderen met een gevoelige kant, die zich snel aanpassen. Het laat andere kinderen vaak bepalen wat ze gaan doen en gedraagt zich buitenshuis vaak anders dan thuis. Overdag snel prestatiedruk voelen en ‘s avonds moeilijk in slaap vallen door een lijf vol met gedachten en gevoelens waar het geen grip op krijgt. Het kennen van je talenten zijn stevige ankerpunten voor het maken van keuzes en het goed zorgen voor jezelf.

Categorie:

ontwikkeling, opvoeding

Ik ben Geregistreerd:

Ik in praktijk staat geregistreerd bij het NFG (Nederlandse Federatie voor de Gezondheidszorg).

fotologo.png

Welkom bij:

Vanuit mijn praktijk begeleid ik mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfases in de 14 Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) en daarbuiten. Ik help mensen de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden te benutten die ze bezitten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en het plezier in het leven.

Ik bied individuele begeleiding, in of vanuit de thuissituatie aan mensen met een beperking, hun ouders en verwanten/netwerk. De diensten die ik lever zijn gericht op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Ik werk volgens een aantal kernwaarden. Ik benader de begeleiding vanuit een respectvolle houding die uitgaat van de wensen en mogelijkheden van de mens. De begeleiding kenmerkt zich door een daadkrachtige en doelgerichte houding. Tijdens de begeleiding breng ik overzicht en structuur aan.

Ik stel me ten doel dat mensen ondanks hun beperking zichzelf toch maximaal kunnen ontplooien en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dit doe ik door mensen op weg te helpen of te begeleiden om zo de huidige situatie in stand te houden en de zelfredzaamheid te vergroten.

De begeleiding kan bekostigd worden uit: persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen). Neem voor meer informatie hierover gerust contact met mij op via telefoonnummer 06-41187372 of stuur een e-mail naar info@remiebegeleidingencoaching.nl.

Over mij:

Mijn naam is Erik Remie, geboren op 4 mei 1981 en woon samen met mijn vrouw en onze twee geweldige zoons in Almelo.

Ik vind het indrukwekkend en fascinerend om samen tot veranderingen te komen, of dit nu tot stand komt door een gesprek of door praktische begeleiding. Graag ben ik praktisch aan de slag en houd ik ervan om ergens de schouders onder te zetten. Dit doen in vorm van een eigen bedrijf is natuurlijk de kers op de taart. Het geeft mij een vrij gevoel om flexibel te kunnen zijn en daarin niet afhankelijk van protocollen te zijn. Zo blijft er tijd over voor het “echte” werk.

Ik heb hiervoor gewerkt bij de Heidehoeve, zorg op maat in Hardenberg waar ik jeugdigen met een beperking heb begeleid in het aanleren van vaardigheden, zoals het plannen van taken, het aanleren van licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, het leggen van contacten, etc.

Ook heb ik zelfstandig wonende volwassenen met een beperking begeleid bij de administratie en financiën, het huishouden, het leggen van contacten, het meegaan naar belangrijke afspraken, het structureren van de tijd, etc.

Daarnaast heb ik jeugdigen met een beperking begeleid bij diverse activiteiten binnen een kleinschalige dagopvang in het Polman stadion van Heracles Almelo.

Deze ervaringen maken mij tot een allrounder in mijn werk met specifieke kennis over leven met een beperking.

In het meedenken, doorvragen, luisteren en actie ondernemen zie ik mijn kracht. Graag ben ik daarmee tot meerwaarde voor een ander.

Anderen typeren mij als een doorzetter en geven aan dat ik duidelijk en eerlijk ben.

Er is zoveel te bereiken met mensen, ook als je een beperking hebt, of misschien zelfs juist daarom! Ik zie mezelf als het middel in de weg naar groei. Als mensen weer grip krijgen op hun leven en zich daardoor gelukkiger voelen, dan ben ik blij dat ik daarin een bijdrage heb kunnen leveren. De positieve effecten die dit op de directe omgeving van de cliënt heeft, geeft hoop voor de toekomst en een glimlach op mijn gezicht!

Mijn werkwijze:

Ik hanteer het 8-fasenmodel als methode om mensen te begeleiden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de mens centraal staat.

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.

 1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de begeleider.
 2. Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de begeleider.
 3. Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt.
 4.  Analysefase: een analyse van het functioneren van de cliënt op 7 leefgebieden.
 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.
 8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

De fasen hebben betrekking op 7 leefgebieden:

 1. Zingeving: drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie.
 2. Wonen: huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).
 3. Financiën: inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.
 4. Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.
 5. Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.
 6. Psychische gezondheid: welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.
 7. Werk & activiteiten: werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.

Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.

Mijn Doelgroep:

Individuele begeleiding voor volwassenen

Voor wie

Ik bied individuele (woon)begeleiding aan volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Het kan gaan om het vergroten van de eigen kracht bij praktische zaken, zoals het omgaan met administratie en financiën, het op orde houden van de huishouding, gezondheid en hygiëne, het vinden van een dagbesteding, sociaal contact, etc. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Hoe?

Ik vergroot de zelfredzaamheid en de samen-redzaamheid. Bij zelfredzaamheid gaat het over het versterken van de eigen kracht op de verschillende leefgebieden. Doel is om zo zelfstandig mogelijk te worden en te blijven. De begeleiding kan onder andere betrekking hebben op:

 • Komen tot structuur en veiligheid in de persoonlijke (leef)situatie.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden.
 • Vergroten van sociale vaardigheden.
 • Vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding.

Wat samen-redzaamheid betreft betrek ik het sociale netwerk, bijvoorbeeld familie of buren actief bij de begeleiding. Doel van het vergroten van de samen-redzaamheid is dat de cliënt niet afhankelijk blijft van zorg, maar bij mensen in de eigen omgeving terecht kan voor advies en stimulans, tijdens en zeker ook na afronding van de begeleiding.

Wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal ik altijd onderling afstemmen met de cliënt en/of verwanten/netwerk. Vaak is dit thuis, soms op het werk, in mijn praktijk of op een andere gewenste locatie. Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de vakanties.

Individuele begeleiding voor jeugdigen

Ik bied individuele begeleiding aan jeugdigen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan gaan om begeleiding bij praktische zaken, zoals het maken van huiswerk, omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, het leren maken van keuzes, het leren om grenzen te bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding. Ik richt me op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van de jeugdigen, wat zij kunnen en willen en op de toekomst. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Hoe?

Ik help jeugdigen zelf hun problemen op te lossen en hun mogelijkheden te vergroten. De begeleiding is gericht op het versterken van wat de jeugdige kan en wil leren, zodat ze steeds zelfstandiger worden. Ik ga altijd uit van de wensen, mogelijkheden, interesses en krachten van de jeugdigen. Het gezin wordt altijd actief betrokken; waar nodig wordt ook het bredere sociale netwerk, zoals familie, vrienden, buren, schoolmentor of (voetbal)coaches betrokken.

De begeleiding die ik bied is afhankelijk van de hulpvraag en kan onder andere betrekking hebben op:

•Bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid aan jeugdigen op basis van hun hulpvragen.
•Vergroten van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden.
•Vergroten van sociale vaardigheden.
•Het vinden en behouden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal ik altijd onderling afstemmen met de ouders/verzorgers. Vaak is dit thuis, soms ook onder schooltijd, tijdens een vrijetijdsbesteding, in mijn praktijk of op een andere gewenste locatie. Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de (school)vakanties.

adverstentie190x65.jpg

Welkom bij:

Kindercoach Suzan, ik help kinderen weer in hun kracht te staan. Mijn passie is het om kinderen te helpen die op sociaal emotioneel gebied in de knoop zitten. Vaak hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen waardoor hun ontwikkeling stagneert. De achterliggende redenen kunnen heel divers zijn. Een kind ontwikkeld zich niet alleen daar horen gezin en school en eigen leefomgeving ook bij. Daarom trek ik het breder en neem ouders ook mee in de coaching. School kan hier dus ook een onderdeel van uit maken.

Over mij:

Ik ben Suzan Bloemers, 46 jaar. Getrouwd en moeder van twee kinderen in de leeftijd van 13 en 15 jaar. Sinds september 2013 ben ik zelfstandig Kindercoach. Ik heb 18 jaar in het onderwijs gewerkt. Wat mij in het onderwijs in toenemende mate raakte was dat er steeds meer kinderen zijn die niet lekker in hun vel zitten, waardoor ook vaak het leren stagneerde. Door gesprekken met kinderen en ouders merkte ik dat ik veel voor hen kon betekenen. In 2013 was het voor mij dan ook de tijd om de overstap te maken naar zelfstandig Kindercoach. Hiervoor heb ik in maart 2013 mijn diploma behaald. In april 2015 heb ik de opleiding Levenscoach afgerond om ouders beter te kunnen begeleiden. Met mijn analytische blik, intuïtie en creativiteit kan ik een kind helpen bij het vinden van zijn gevoeligheden of kwetsbare kanten en gebruik leren maken van de sterke kanten.

Mijn werkwijze:

Ouders nemen contact met mij op. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek coach ik het kind thuis of op school. Het aantal sessies is afhankelijk van hoe een kind reageert op de coaching (tussen de 6 á 12 sessies). De coaching start met een oriëntatiefase waarin ik ga kijken wat er rond het benoemde probleem allemaal speelt. Wat voor gedachten en gevoelens zijn erbij het kind aanwezig en waar heeft het kind behoefte aan.
In de daarop volgende coachingsfase laat ik het kind werken van uit zijn eigen kracht. Een creatief kind mag schilderen/tekenen/knutselen. Uit het zich graag door middel van muziek dan gaan we hiermee aan de slag. En maak ik gebruik van gespreks- en speltechnieken en bepaalde methodieken.
Daarnaast bespreek ik regelmatig met de ouders de coaching van hun kind.. Waarin ik ouders bewust maak van de rol die zij in deze situatie spelen. Hierin geef ik tips en adviezen en zo nodig begeleiding.
Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek.

Mijn Doelgroep:

Mijn doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar die op sociaal emotioneel gebied in de knoop zitten. Mijn focus ligt op kinderen met weinig zelfvertrouwen/ laag zelfbeeld.

Geregistreerd:

Kamer van Koophandel nr. 58123598

logo-smal.png
logo-smal.png
Inside-oUT.jpg

Welkom bij:

Blossom KinderCoaching. Een praktijk voor kindercoaching en ouderbegeleiding in Ede.

Soms lukt het even niet, soms gebeuren er (teveel) nare of onverwachte dingen waardoor een kind ander gedrag laat zien of zich minder lekker voelt dan anders.
Op zo’n moment kan ik helpen. Ik ben er speciaal voor uw kind. Mijn systemische denkwijze zorgt ervoor dat ik kijk naar de omgeving waar uw kind zich in bevindt. Denk aan de thuissituatie, school, (sport)vereniging, oppas of opvang. Samen met uw kind kijk ik welke problemen er zijn, wat voelt niet goed en belangrijker; hoe zorgen we ervoor dat het weer goed gaat voelen? Door mijn speelse, nuchtere en oplossingsgerichte werkwijze weten kinderen exact wat de bedoeling is, het geeft houvast en grenzen. Als er behoefte is, geef ik ook advies en handvaten voor het dagelijkse leven. Want zoals een Afrikaans gezegde luidt: ‘it takes a village to raise a child’.
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen diep van binnen weet wat goed voor hem of haar is. Ook kinderen, juist kinderen! Zij leven veelal vanuit gevoel, staan zo dicht bij hun kern en intuïtie, dat zij hier veel makkelijker bij kunnen. Zodra zij weten welke mogelijkheden ze allemaal in zich hebben, kunnen ze (weer) gaan bloeien!

Over mij:

Ik ben Willanda (‘81) en woon in Ede samen met Albert onze 2 kindjes. Mijn werkzame leven bestaat uit toerisme en het bankwezen. Met veel plezier de verschillende functies bekleed en toch… toch mistte ik altijd iets. Nooit écht voldoening. Totdat er een situatie op mijn pad kwam, waardoor ik moest kiezen, kiezen voor mezelf, wat ik leuk vind, waar word ik blij van, waar maakt mijn hart een sprongetje van? Door dit helemaal te onderzoeken en te ontdekken kwam ik erachter dat ik van kinderen ‘helpen’ echt blij wordt! Mensen doen dingen, gedragen zich op een bepaalde manier, aangeleerd of authentiek. Kinderen doen alles op gevoel, dichtbij zichzelf. Zij weten vaak heel goed wat ze willen en kunnen en waar hun kracht ligt, wat hen uniek en authentiek maakt. Om die kracht te ontdekken en onderzoeken hoe je die op een juiste manier kan inzetten, daar wil ik bij helpen. En ‘helpen’ is niet eens het juiste woord…. bewustwording, onderzoeken, persoonlijke groei, kracht, houvast en veiligheid, we doen het samen, dus het is een samenwerking!
Ik heb de opleiding tot Kindercoach gevolgd bij Atma Instituut in Amersfoort. Tijdens mijn opleiding heb ik de kans gekregen om ervaring op te doen op een basisschool in Ede. Dit bevestigde dat dit is wat ik wil doen. Kinderen hebben het recht op een gelukkige jeugd, op gezien worden in hun hele authentieke zelf. Dat is waar ik aan wil bijdragen!
Kindercoaching is een dynamisch vak, ook een jong vakgebied binnen de hulpverlening aan kinderen. Om volledig om de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen ben ik aangesloten bij Adiona, een expertisenetwerk voor kindercoaches.
Ik vind het belangrijk om mij verder te ontwikkelen en zoveel mogelijk bijscholing en coaching te volgen. Ik zal proberen dit steeds bij te werken op de site.

SHO Registeropleiding HBO KinderCoaching, Atma Instituut
Workshop ‘Kind in Balans’, Ingrid Dykstra/De Kindercoaches
Workshop ‘Het Fluisterkind’, Evelien Timmerman
Workshop ‘Omdenken’, Berthold Gunster
Workshop ‘Kindercoach Navigatiesysteem’ Tori Kindercoaching

Mijn werkwijze:

Soms kan je wel wat hulp gebruiken. Of je nou jong of volwassen bent, iedereen heeft weleens een luisterend oor, een ander inzicht of een richting nodig. Dat is waar ik je bij kan helpen.
Samen gaan we onderzoeken waar je last van hebt of waarom je je niet lekker voelt. Hoe groot je probleem is en of het wel jouw probleem is.
Hoe we dat doen, bespreken we in het eerste kennismakingsgesprekje. Ik ben er voor jou en jij kiest op welke manier je me een kijkje in je leven geeft. Door te praten, te tekenen, uitbeelden, spellen, samen zijn we creatief genoeg om te komen waar jij wil.
Mijn werkwijze is geordend, liefdevol, systeemgericht en zeker in voor een grapje. Het geeft jou en je ouders duidelijkheid en veiligheid, handvaten voor het dagelijkse leven en doordat ik uit ga van een systemische denkwijze wordt iedereen om jou heen erbij betrokken.

Mijn Doelgroep:

Ouder(s) en kinderen die last hebben van iets wat er op dit moment in hun leven gebeurd. Denk aan een scheiding, pesten, er niet bij horen, plaats in het gezin, nieuwe school, verhuizen, alles wat er even niet loopt…
Ook heb ik me gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Als je dus kampt met overprikkeling, voor jezelf zorgen, wat is het precies en hoe kan ik mezelf helpen, hier kan ik je mee helpen.

Categorie:

kinderen, basisschool, pubers, broer, zus, ouder, vader, moeder

Geregistreerd:

Adiona

Logo-02.png
Logo-02.png
Hof-Weekblad2.jpg

Welkom bij:

Robert Pieters (Begeleider op maat)
Ambulante begeleiding in en rondom Twente.

Ik ga uit van 5 principes:

 1. Niemand is een beperking of een ziekte; iedereen is mens.
 2. Bijna alles is mogelijk; problemen zijn er om (creatief) aangepakt te worden.
 3. Zo min mogelijk rompslomp; niet oneindig blijven praten over ‘kwaliteitszorg’, maar het ook laten zien.
 4. Begeleiden op maat betekent ook echt ‘Maatwerk’; daarom geen vooropgesteld standaard/kant-en-klaar aanbod.
 5. Blijf niet altijd doorgaan op hetgeen niet lukt, maar sta ook eens stil bij hetgeen wel lukt.

De belangrijkste 8 voorwaarden voor het leveren van kwaliteit:

 1. Ervaring: zie CV.
 2. Kennis: affiniteit met diverse methodieken.
 3. Effectiviteit: als een hulpvraag binnenkomt geen ingewikkeld traject met een grotere kans op fouten.
 4. Persoonlijkheid: een extreem platte organisatiestructuur, waarbij alles geregeld wordt door dezelfde persoon.
 5. Continuïteit: geen verloop van personeel, geen delegeer-structuur en geen kans dat je van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd wordt.
 6. Vraaggerichtheid boven productgerichtheid; niet vastzitten aan het aanbod, maar het aanbod kunnen aanpassen aan de vraag.
 7. Praktijkgericht: direct gericht op de hulpvraag en niet op overbodige overleggen, uitschrijven van evaluaties, zinloze randzaken, etc.
 8. Kleinschaligheid: hoe kleiner de organisatie, des te minder bureaucratie, vastgeroeste patronen en ‘rompslomp’.

Over mij:

Mijn naam is Robert Pieters
Ik ben geboren in de Noordoostpolder op 14-03-1982.
In 2006 heb ik mijn HBO-studie afgerond als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sinds die tijd heb ik op woongroepen gewerkt als (persoonlijk) begeleider. Daarbij ervaring opgebouwd als ambulant begeleider met diverse doelgroepen.

Ik ben de hulpverlening ingegaan, doordat ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zorgzaamheid ontwikkeld had. Al gauw was er voor mij geen twijfel dat ik een bijdrage wou leveren aan het optimaliseren van de zorg en het helpen van risico-doelgroepen. Vanaf mijn adolescentie heb ik dit idealisme verder ontwikkeld, waarbij ik eigenlijk altijd de ‘droom’ gehad heb om dit in een eigen onderneming vorm te geven. Daarentegen was er tijdens mijn SPH-studie ook het besef dat het wijs is om eerst binnen een dienstverband ervaring op te doen. Hiernaast heb ik tijdens deze periode de doelgroep ‘licht verstandelijk gehandicapten’ en ‘psychiatrie’ ontdekt.

Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als begeleider in de zorg met mensen die vallen onder de noemer ‘sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt’. In de eerste jaren heb ik een passie ontwikkeld voor de doelgroep. In plaats van een verstandelijk gehandicapt iemand ging ik de persoon zien. Een persoon met krachten en zwaktes, zoals iedereen; een persoon met kansen, maar helaas ook risico’s; een persoon die graag wil, maar niet altijd kan; een persoon die voor eens in zijn leven, eens begrepen wil worden.

In mijn eerste jaren als sociaal pedagogisch hulpverlener, heb ik mij als persoon en begeleider snel ontwikkeld. Ik heb geleerd dat naast cliëntgerichtheid, het belangrijk is om bij te dragen aan een werkorganisatie. Ik heb veel organisatorische taken op mij genomen en bemerkte dat dit voor mij een meerwaarde gaf. Ik voelde mij niet alleen verantwoordelijk voor de cliënt, maar ook voor de organisatie. Voor het eerst sinds mijn studietijd, kwam daar opnieuw het besef voor mijn aanleg in het ondernemerschap. Vanaf 2012 is de droom van een zelfstandig ondernemerschap opnieuw aangewakkerd, maar daarnaast ook het besef dat ik de ‘zorg’ niet los kan laten. Omdat ik het ondernemerschap niet wou onderschatten, leek het mij wijselijk om alvorens met een ondernemingsplan aan de slag te gaan, eerst een tussenstap te maken. Ik ben bij een andere organisatie aan de slag gegaan en heb mij de tijd gegeven om mijn ‘droom’ verder te concretiseren.

In februari 2015 ben ik gestart als zelfstandig zorgverlener en doe dit werk nog steeds met veel plezier.

Mijn werkwijze:

Ik bied ‘begeleiding op maat’. Dit betekent dat ik mijn werkwijze volledig (binnen professionele grenzen) laat aansluiten op de zorgvrager. Hierbij kan ik terugvallen op een ruime ervaring en voldoende kennis van diverse methodieken.

‘Begeleiden op maat’ gaat uit van het principe dat ieder mens uniek is. Dit betekent dat iedereen iets ander nodig heeft. Daarom vind ik het belangrijk om niet uit te gaan van een vast aanbod, maar uit te gaan van de individuele hulpvragen.Ik vind het belangrijk dat de ‘Zorgvrager’ kan meedenken over het aanbod.Als begeleider sluit ik daarom aan op de behoeften en het niveau van de ‘Zorgvrager’. Het uitgangspunt is dat de ‘Zorgvrager’ centraal staat en de regie behoudt. Dit wil ik bereiken door als ‘Begeleider op maat’ effectieve en persoonlijke zorg te leveren.

Mijn persoonlijke missie is om bij te dragen aan kwaliteitszorg. Door middel van een effectieve en open werkwijze, wil ik vraaggerichte zorg leveren. Ik wil aantonen dat ik als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener iets extra’s kan brengen en dat mijn werkwijze zich kan onderscheiden. Ik wil meer zijn dan een ‘gewone’ hulpverlener, maar als geheel iets waardevols neerzetten. Ondanks mijn ambities, wil ik de ‘Zorgvrager’ nooit uit het oog verliezen. Ik wil dichtbij de cliënt staan door persoonlijk te zijn.

Ik werk met een gratis informatie- en intakegesprek. Ik kan werken vanuit een PGB, maar daarnaast zijn er in en rondom Twente, ook mogelijkheden voor Zorg in Natura. (dit betekent dezelfde kwaliteitszorg, maar minder administratie voor de zorgvrager)

Robert Pieters (Begeleider op maat) is aangesloten bij de Coöperatie Zorgondernemers Twente.

Mijn Doelgroep:

Iedereen die behoefte heeft aan begeleider/coach ter ondersteuning bij het zelfstandig leven.

Diverse doelgroepen (niet verzorgend) kunnen bediend worden:

 • Praktische ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding gericht op zelfredzaamheid of ontwikkeling
 • Begeleidingsgesprekken met behulp van diverse methodes
 • Creatief probleem oplossen
 • Opstellen van individuele plannen
 • Begeleiding bij activiteiten of uitstapjes
 • Huiswerkbegeleiding
 • Levensloopcoaching
 • Hulpvraag-onderzoek
 • Hulp bij regelwerk, administratie, huishouden, etc.
 • Leren omgaan met handicap of psychische problematiek

Geregistreerd:

Kamer van Koophandel: 62543296

goal9.jpeg
goal9.jpeg
12509053_568459459968812_655065573843998123_n.jpg

Welkom bij:

Goal Kindercoaching staat voor de vrijheid om te doen en laten wat kinderen zelf willen. Zonder druk van wie en wat dan ook. Kinderen mogen zijn wie ze willen zijn!

In mijn vorm van kindercoaching ga ik met de kinderen op zoek naar hun eigen talenten. Waar wordt het kind blij van en hoe blijf je hierbij trouw aan deze blijdschap. De glimlach van een kind is voor mij de grootste drijfveer en ik streef dan ook naar een samenleving waarin de glimlach van het kind kan doorgroeien in de glimlach van een volwassen mens!

Mijn Goal is om het vertrouwen bij kinderen op te roepen, zodat zij met plezier door het leven gaan. Want een kind met vertrouwen in zichzelf kan de hele wereld aan!

Ik nodig u van harte uit om deze ontdekkingsreis samen met uw kind aan te gaan naar wat mijn vorm van kindercoaching voor u en uw kind zou kunnen betekenen.

KEEP ON SMILING!

Over mij:

Gedurende mijn leven ben ik met veel kinderen in aanraking geweest. Zo ben ik begonnen als gymdocent in het basisonderwijs. Na een uitstapje in het buitenland heb ik gekozen voor de kinderopvang (sport BSO) in combinatie met lesgeven in het basisonderwijs. Kinderen, waarbij ik het gevoel heb dat ze ergens mee zitten, hebben mij altijd geïntrigeerd. Waar is de glimlach?

Mede hierdoor ben ik in 2013 gestart met de studie Kindercoaching aan de TORI-kindercoachopleiding.

Na deze studie te hebben voltooid, heb ik nog maar één GOAL! Mijn ervaringen met en visie over kinderen wil ik delen met kinderen en ouders om ze bewust te maken van zichzelf! En natuurlijk zal ik mijn sportieve achtergrond hierbij inzetten!

Mijn werkwijze:

Als jullie als ouders denken dat deze vorm van kindercoaching aansluit bij jullie kind dan zullen jullie eerst contact met mij opnemen via mail of telefoon. Na dit eerste contact nodig ik jullie uit om samen te kijken waar jullie als ouders met jullie kind tegenaan lopen. Daarna is het voor mij belangrijk dat ik jullie kind een keer heb gezien om te kijken of onze vraagstelling aansluit bij jullie kind.

Na deze oriëntatiegesprekken zal ik jullie een voorstel doen voor een traject met bijpassen tarief. Dit traject is een traject op maat en kan een maand duren maar ook een paar maanden. Elke afspraak die ik met jullie kind inplan zal tussen de 2 a 3 uur duren. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben voel je dan vrij mij altijd te bellen of te mailen. Dit zit allemaal bij de trajectprijs in.

De sessies die ik met jullie kind plan is eigenlijk altijd zonder jullie als ouders, maar misschien is er wel een sessie nodig met jullie als ouders. Uiteraard zullen we hier goed contact over blijven houden.

Aan het eind van ons traject plannen we een evaluatiegesprek in om te zien wat het jullie kind heeft gebracht.

Nieuwschierig naar wat ik voor jullie kind zou kunnen betekenen?

Mijn Doelgroep:

Kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar!

Ik ben geregistreerd:

NFG

Miekehampsink.001.jpeg
Miekehampsink.001.jpeg
taal erbij mieke H.001.jpeg
aan het werk .001.jpeg
Apolloplein 1 7552VG Hengelo

Over mij:

Mijn naam is Mieke Hampsink, 46 jaar oud.
In de afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de tweedelijns-jeugdhulpverlening, in verschillende functies.
Hierdoor bezit ik over een flinke rugzak vol met kennis en ervaring van verschillende methodieken. Mijn kracht is dat ik deze methodes integraal in kan zetten, dat wil zeggen dat ik de verschillende methodieken gecombineerd weet toe te passen, zodat er een begeleidingstraject op maat ontstaat; niets meer en niets minder.
Ik ben zeer gedreven in mijn werk met kinderen, ouders en collega-professionals. Daarnaast heb ik een niet te stillen honger naar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Mijn manier van werken kenmerkt zich door laagdrempeligheid, dichtbij een cliëntsysteem te staan, openheid en transparantie. Ik vind het belangrijk dat er een klik is tussen het kind of de jongere, het gezin of een leerkracht. Pas dan kan er een begeleidingsrelatie ontstaan, waardoor de begeleiding ook sneller effectief kan zijn.
Wie ben ik nog meer…

Naast jeugdhulpverlener ben ik ook getrouwd en moeder van twee fijne kinderen in de puberleeftijd. Mijn drijfveren worden gevoed vanuit de ervaringen die ik als moeder heb. Ik ben me zeer bewust van de invloed die wij als volwassenen hebben op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen en jongeren.

Mijn werkwijze:

Mijn manier van werken kenmerkt zich door de verschillende pijlers waar ik mijn begeleiding op
Richt.

systeembenadering

Er zijn meerdere elementen die het gedrag van een kind en een jongere beïnvloeden. Een kind of jongere is onderdeel van meerdere systemen, nl het gezin maar ook de klas waar hij / zij in zit.
Om de hulp effectief te laten zijn vind ik het belangrijk om die verschillende systemen te betrekken bij het proces van gedragsverandering.

Transparantie

Een ander aspect wat ik belangrijk vind is dat kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten weten wat we bespreken met wie en waarom. Ieders toestemming hierbij is voor mij een voorwaarde.

Doelgericht

Voordat ik begin met de begeleiding vind ik het belangrijk om van te voren goed duidelijk te hebben met elkaar waar we naar toe werken.
Ik vind het belangrijk dat de doelen die we met elkaar stellen, ook haalbaar zijn. Om die reden is een analyse van het probleem en de hulpvraagverduidelijking een belangrijk onderdeel van het traject.
Tussentijdse evaluaties helpen om te kijken of het werkt wat we doen, of dat we moeten bijstellen.

Jeugdhulp thuis

Kinderen opvoeden is een belangrijke en uitdagende taak, die niet altijd even makkelijk is. Het opvoeden en opgroeien gaat met vallen en opstaan. Soms stuit je als ouder op vragen en weet je niet hoe je met bepaald gedrag van je kind om moet gaan. Het opvoeden van je kind pakt dan soms net anders uit dan je dacht en het gaat niet zoals je graag had gewild. In je opvoedaanpak heb je vaak al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Vooral in de overgangsperiodes in de ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Voor allerlei mogelijke vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling kunt u bij mij terecht.

Jeugdhulp in school

Door de veranderingen in het onderwijs is het vak van leerkracht veranderd en ook zwaarder geworden. Er wordt van een leerkracht verwacht dat er naast het aanbieden van de lesstof gericht op de cognitieve ontwikkeling, zij ook aandacht besteden aan de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd zijn de klassen groter geworden op veel scholen.
Ik bied ondersteuning op school voor leerkrachten in de vorm van intervisie en individuele coaching hoe om te gaan met deze ontwikkelingen in het onderwijs. Hoe kun je je motivatie en gedrevenheid vasthouden in deze ontwikkelingen zonder daarbij concessies te hoeven doen in je persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit?
Daarnaast zal het ziekteverzuim teruggedrongen worden in het onderwijs. Mijn persoonlijke visie is dat wanneer er goed voor een leerkracht en zijn professionaliteit gezorgd wordt, zij ook beter in staat zijn om goed voor de leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften te zorgen.
Ondersteuning van de leerkracht bij lastig gedrag in de klas maakt ook onderdeel uit van mijn hulp. Dit kan klassikaal, individueel of in kleine groepjes, al naar gelang de vraag.

Mijn Doelgroep:

Gezinnen met kinderen in alle leeftijden, waarbij sprake is sociaal emotionele problematiek. Deze kunnen veroorzaakt worden doordat er sprake is van een mogelijke kindfactor, zoals ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, hoog-sensitiviteit, maar ook door factoren van buiten af zoals echtscheiding, rouw/verlies, pesten.
Ook voor vragen rondom de opvoeding zoals zindelijkheid, pubertijd en dergelijke.

Ik ben geregistreerd als:

Bamw: 461017564
SKJ: 110007337
NFG: 8113
AGB-code praktijk: 90.100252

KindsbelangLogoFC-2.jpg
KindsbelangLogoFC-2.jpg
brug-van-1-kant.jpg

Welkom bij:

Kindsbelang. Coaching – training – mediation – behartiger voor kind en ouders – begeleiding.
Gespecialiseerd in gezinsproblematieken – kind binnen een scheiding – conflict scheidingen.
Kinderen krijgen een stem, hun belangen worden vertegenwoordigd. Ouders krijgen handvaten om ouder te blijven van hun kind binnen scheiding, maar ook hun nieuwe leven te leven.

Over mij:

Mark Helmink is eigenaar van Kindsbelang vader van 3 kinderen en partner wonend in het Veluwse dorp Vaassen. Na jaren lange kennis opgedaan als ervaringsdeskundige van buitensluiten (pesten), anders zijn en alle problemen van scheidingen is Kindsbelang ontstaan. Om kinderen en ouders te begeleiden in hun proces van om te gaan met de situatie. Vanuit de ervaringen een vriendelijke en onafhankelijke partij in het behartigen van de droom van het kind. Daarnaast is er een train-coaching ontwikkeld die uitleg geeft aan de essentie van het kind, wat scheiden echt inhoud maar ook de invloeden op het zijn van kind en ouders binnen een probleem scheiding. Herkennen van signalen en wat je er mee kan. Er is een train-coaching voor ouders, voor professionals is er een train-workshop. Werken aan de oorzaak levert meer en langdurige resultaten in een veel kortere tijd, dan werken aan het probleem op te willen lossen.

Mijn werkwijze:

Kindsbelang is opgericht vanuit eigen ervaringen samen met de professionele kennis. Een stap verder dan de huidige interventie methodes staat de ervaring van kind – ouder en direct betrokken netwerk centraal.
Kindsbelang ziet het probleem als signaalfunctie om dichter bij de oorzaak te komen. Door in gesprek te gaan, vanuit onbevangen luisteren naar wat de ander behoeft, coaching en kennis van de essentiekracht. Komt er verbetering in elke situatie.

Mijn Doelgroep:

Kinderen, jongeren, ouders en professionals die werken met minderjarige.

Ik ben geregistreerd bij:

de Raad van Mediators ADR-international en ICR-register

samenop-logo.jpg

Coaching voor kinderen, jongeren en opvoeders

Gun jezelf een leuke uitkomst!

Ik, Rianne Hertsenberg, coach kinderen en opvoeders die het soms niet meer weten en met hun handen in het haar zitten.

Als je het gedrag van je kind of jezelf niet meer begrijpt…
Als frustraties aan de orde van de dag zijn….
Als je door de bomen het bos niet meer ziet…
Als het soms niet zo erg lijkt, maar dan in één keer is het er weer…

Hoe zou het zijn als je de sprankeling bij jezelf of elkaar weer gaat zien?
Hoe zou het zijn als je echt geniet van elkaar?

Door onduidelijkheid in aandacht, grenzen en de hectiek van alle dag, zie je elkaar soms niet meer helder.
En misschien is het over als ze de deur uitgaan, maar daar wil je natuurlijk niet op wachten.
Je gunt het je kind en jezelf toch dat je lekker in je vel zit en plezier in het leven hebt?!

Ik heb jarenlange ervaring en mijn eigen zienswijze gecreëerd die gegarandeerd aansluit. Samenop gaan we kijken wat je aandacht wilt geven.
Ik zorg vanuit liefdevolle aandacht dat er meer vrijheid ontstaat voor wie je bent, wat je wil en wat je kan. Dit heeft effect op zowel het kind als de opvoeders.
En het leuke is dat de uitkomst wel eens heel verrassend kan zijn en je je geluk in eigen hand hebt.
Welkom bij Samenop!

Over mij:

Ik ben dé kindercoach als jij of je kind met je handen in het haar zitten. Samen kijken we naar wat er speelt, wat wenselijk is en bij de uitkomst van de wens gaan we komen!
Ik coach met succes kinderen, jongeren, opvoeders, vuurlopen en startende kindercoaches.

Mijn werkwijze:

Ieder mens is uniek, ieder traject is uniek.
Als kinder- en natuurcoach werk ik ervaringsgericht en doordat jij je eigen kracht, mogelijkheden en grenzen gaat ontdekken, wordt het echt van jou en integreer je het als vanzelf in je leven.

Na een oriënterend gesprek kijken we samen wat de vraag is en wat ik jullie kan bieden. Ik doe een trajectvoorstel op maat. Zowel de duur, intensiteit en inhoud van het traject worden specifiek voor jou aangeboden zodat er duidelijkheid is en we samen op ontdekking kunnen gaan.

Mijn Doelgroep:

Kinderen, jongeren, opvoeders, leerkrachten en kindercoaches.

Categorie:

Coaching & Vuurlopen

Ik ben geregistreerd bij:

NFG, Kindercoachgilde, CRKBO

[contact-form-7 id="865" title="Contactformulier"]
Logo-speltherapie-Onderweg.jpeg

Speltherapie is een vorm van therapie waar spel op een methodische wijze ingezet wordt en centraal staat. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten en veel boos zijn; kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling; kinderen die . . . Speltherapie kan voor veel ingezet worden.
Spelen is de taal van kinderen net als praten bij volwassenen. Wat uw kind niet goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. In de spelkamer kan uw kind in alle vrijheid spelen met zelfgekozen materiaal.

Over mij:

Mijn naam is Marian Veldman-Broeke. Getrouwd met Bert en samen hebben we drie volwassen zonen. Ik ben werkzaam als speltherapeut met kinderen in de basisschoolleeftijd. Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Ik heb veel ervaring in het spelen en werken met kinderen. Kinderen die zeggen: “Ik kan het”. Kinderen die zeggen: “Ik kan het zelf”. Kinderen die zeggen: ” Zullen we samen?” Maar ook met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of stoornis of kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Kinderen die sociaal minder vaardig zijn. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd, met als doel meer kennis en mogelijkheden te hebben om met deze doelgroep om te gaan.
Kinderen hebben heel veel mogelijkheden en elke keer ben ik daardoor weer geboeid. Ik denk dat een kind heel goed in staat is zijn eigen pad te kiezen en dat het bij moeilijkheden ondersteuning kan gebruiken. Ik mag dan even meelopen. Mijn praktijk heet daarom ook Onderweg.

Mijn werkwijze:

Als u contact opneemt met mij is dat omdat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind.
Wij hebben het dan over uw hulpvraag en ik leg u de werkwijze van speltherapie uit. Past de problematiek binnen de speltherapie dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn, waar mogelijk, beide ouders aanwezig.
In dit intakegesprek bespreken we waar uw kind tegenaan loopt. Wat lukt wel en wat lukt niet? Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen? Als alles duidelijk is, maken we afspraken voor minimaal drie observatiesessies.
Na deze sessies bespreek ik met u de observatieperiode en stellen we de behandeldoelen vast. Van dit gesprek maak ik een verslag en probeer ik aan te geven hoe lang de therapie gaat duren. Dit is afhankelijk van de problematiek en ontwikkeling van uw kind.
In principe vindt er om de 5x een oudergesprek plaats.

Mijn Doelgroep:

Kinderen van 3 tot 13 jaar.

Categorie: 

Ontwikkeling en Opvoeding

Ik ben geregistreerd bij:

Ik ben geregistreerd speltherapeut bij de NVVS. Daarnaast ben ik @registertherapeut van de RBCZ.

ZorgConsulent_Logo.png
ZorgConsulent_Logo.png
profielfoto.jpg

Over mij:

Mijn passie is zorgen voor mensen. U heeft een zorgvraag voor uzelf, uw partner, uw kind, uw ouder. U wilt zaken goed regelen en zelf de regie in de hand houden. U wilt de best mogelijke opties weten. Uw zorgconsulent helpt u hierbij. Hij brengt uw persoonlijke situatie in kaart en biedt hulp daar waar de behoefte is, persoonlijk, professioneel, transparant en maatwerk.
Ook voor nabestaande zorg is de zorgconsulent beschikbaar.
Als professioneel bewindvoerder, mentor en budgetcoach help ik u om al uw financiën op orde te krijgen en een gezonde en stabiele financiële huishouding te voeren.

Mijn werkwijze:

Intake gesprek is gratis, daarna plan van aanpak bespreken en vervolgens maatwerk leveren voor de cliënt.

Mijn Doelgroep: Iedereen

Geregistreerd: NBPB NBPM BCMB

Welkom bij:

Praktijk voor speltherapie Rijswijk, voor opvoedingsvragen en speltherapie.

Heeft u kinderen in de basisschoolleeftijd en is het gedrag veranderd?
maakt u zich zorgen?
samen met u kijken we wat de oorzaak kan zijn en stellen het hulpplan op.

Over mij:

Mijn naam is Marike van der Kramer.
Mijn hart gaat uit naar het werken met kinderen. De eerste 20 jaar heb ik in het onderwijs gewerkt, als groepsleerkracht en als r.t er en ib.er
de afgelopen 12 jaar werk ik als speltherapeut en ondersteun kinderen en het gezin. prachtig werk!

Mijn werkwijze:

Na de intake, zie ik het kind 3x.
Daarna volgt het oudergesprek over de bevindingen en maken een begeleidingsplan.
Soms is een bezoek aan school nodig.
Er volgt steeds overleg met alle betrokkenen om het proces goed te volgen.
Elke sessie duurt 45 minuten.
Spel is de taal van kinderen en sluit perfect aan,daarnaast is er veel ruimte voor creativiteit en dagdroomtherapie

Mijn Doelgroep:

Kinderen met een emotionele leeftijd van 3-12 jaar.

Categorie: Speltherapie.

Ik ben geregistreerd bij:

NVVS

RBNG

IMG_20150207_085959.jpg
IMG_20150207_085959.jpg
20150824_231213.jpg

Over mij:

Hallo, ik ben Meinte de Groot en na jaren van omzwerven op de arbeidsmarkt, de diagnose ADHD gekregen. Wat een verademing, wat een geweldige gedachte dat ik dus al die tijd niet gek was. Het had een naam…ADHD. Nu na 15 jaar heb ik de volgende stap gezet, ADHD coach gespecialiseerd in kinderen en pubers. Na jaren werken in de kinderopvang was dat een logische volgende stap. In juni het diploma ADHD-ADD coach gehaald en nu bezig Kids First van de grond te krijgen.

Mijn werkwijze:

Kids First is: coaching
Kids First is : voorlichting
Kids First is: training
Kids First is: observatie
Kids First is: lezingen
Ik werk altijd vanuit het kind/puber. En daarbij wordt niet gekeken naar de beperkingen, nee we kijken samen naar de mogelijkheden. En waar nodig creëren we mogelijkheden. Kids First heeft een spel ontwikkeld waarbij ik kinderen/pubers op een speelse manier uitdaag hun gevoelens te uiten. Verder heb ik een aantal professionals om me heen die ik waar nodig kan inzetten. Zoals een gezinscoach, een psycholoog, een psychiater en mijn eigen ADHD coach die zich vooral richt op volwassenen. En een kind met ADHD betekent vaak……..idd.

Mijn Doelgroep:

Kinderen, pubers met de diagnose ADHD-ADD-ASS. Die om welke reden of zelf vastlopen of waarvan de ouders met de handen in het haar zitten.
Voor de trainingen gaat het eigenlijk om iedereen die met kinderen werkt of gaat werken, maar ook mensen die in hun werk met kinderen te maken kunnen krijgen.
De voorlichting wordt gegeven op scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en verenigingen maar soms wordt er door een ouder een avond georganiseerd.

Categorie:

Gezondheidszorg, opvoeding, scholing, coaching

Geregistreerd: N.V.T

Via-Art.jpg
Via-Art.jpg
Shantella-klein.jpg

Een scheiding verwerken doe je samen

Een scheiding meemaken is voor een kind een van de moeilijkste dingen die er zijn. Kinderen voelen zich eenzaam, boos, schuldig en onbegrepen. Vaak kunnen kinderen hun emoties niet uiten omdat een kind bang is zijn ouders te kwetsen of zelf overspoeld te raken. En doordat een kind zich niet goed kan uiten, verwerkt het kind de scheiding niet.

Als kinderen de scheiding van hun ouders niet goed verwerken heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling en het geluksgevoel van een kind. Let op de volgende signalen:

* Je kind sluit zich af
* Je kind vertoont probleemgedrag
* Schoolresultaten dalen
* Je kind heeft een laag zelfbeeld

Via-Art biedt hulp aan gezinnen in scheidingssituaties door middel van drie coachingstrajecten en/of een oudertraining:

* Het Via-Art Ouder & Kind Traject
* Het Via-Art Schooltraject voor kinderen van gescheiden ouders
* De Individuele Via-Art Trajecten
* Oudertraining

Een traject bestaat uit acht of tien bijeenkomsten van ongeveer een uur (indien er meer behandelingen nodig zijn wordt dit tijdens de evalutatie besrpoken). Na het volgen van een van de Via-Art trajecten zul je:

* je kind beter kennen en begrijpen
* hem of haar beter kunnen helpen bij de verwerking van de scheiding
* beter met je kind kunnen communiceren
* de gevoelens rond de scheiding een plek kunnen geven

Vergoedingen

Vanuit de aanvullende verzekering worden de trajecten van Via-Art geheel of gedeeltelijk vergoed. Kunstzinnige therapie valt onder alternatieve geneeswijze. Shantella de Visser is lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapie. Vraag aan jouw ziektekostenverzekering of je de therapie vergoed krijgt. Klik hier voor meer informatie over de Via-Art tarieven. Kinderen en jongeren met een Haarlempas en een verwijzing door het CJG krijgen deze therapie door de gemeente Haarlem vergoed.

Over mij:

Shantella de Visser, kunstzinnig therapeut en coach in scheidingssituaties

Hallo! Mijn naam is Shantella de Visser, beeldend therapeut, coach en docent beeldende vorming. Ik woon sinds 2010 met mijn man en twee kindjes in Haarlem.

In 2008 ben ik afgestudeerd als kunstzinnig therapeut, beeldend aan de Hogeschool Leiden. Daarna heb ik mijn eigen praktijk opgericht: Via-Art.

Vanuit mijn praktijkervaring kwam de wens om te werken met gescheiden ouders samen met hun kinderen. Om die reden volgde ik de cursus ‘Kinderen scheiden ook!’ aan het RINO. Als kind van gescheiden ouders voel ik de behoefte van kinderen en jongeren in een scheidingssituatie goed aan en kan hen helpen om weer een gezonde band met hun ouders op te bouwen. Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren met leer-en of gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Het liefst wek ik nauw samen met de ouders en de school om positieve veranderingen zo breed mogelijk door te voeren.

Elke keer ben ik weer verrast door de prachtigste inzichten die mijn cliënten krijgen en de manier waarop zij hun leven opnieuw vormgeven.

Spreekt mijn profiel site je aan? Bel of mail me dan voor een vrijblijvende kennismaking.

Het lijkt me leuk je te ontmoeten!

Mijn werkwijze:

Kunstzinnige therapie

Via-Art werkt met creatieve middelen om emoties te uiten en inzichtelijk te maken

Volwassenen denken bij communicatie meteen aan een gesprek. Kinderen en jongeren communiceren op een andere manier. Het verwoorden van gevoelens en het moeten uitleggen van ingewikkelde situaties, zoals een scheiding, brengt juist nog meer frustratie met zich mee. Zij voelen zich in een gesprek met volwassenen vaak onbegrepen en aangevallen en klappen dicht.

Doormiddel van tekenen, schilderen en boetseren kunnen kinderen zich vrij uiten. Creativiteit is een middel voor kinderen om hun omgeving beter te kunnen begrijpen, hun verbeelding te vergroten, mogelijkheden te onderzoeken en te worden en ontdekken wie ze echt zijn. Via-Art is een praktijk voor Kunstzinnige therapie therapie en coaching. Doordat Via-Art met creativiteit werkt, wordt de communicatie weer leuk en gemakkelijk.

Uiten van emoties

Via-Art werkt met creatieve middelen waarin kinderen en jongeren zich veilig voelen om zich vrij te uiten. Het programma is dusdanig opgebouwd dat alle emotionele aspecten die bij jouw scheiding zijn komen kijken aan bod komen. Er is aandacht en acceptatie voor alle gevoelens die rondom de scheiding bij de kinderen en ouders aanwezig zijn.

Creatieve opdrachten zorgen voor ontspanning, expressie en (zelf)reflectie. Het creëren van een beeld van de scheidingssituatie zorgt voor helderheid en overzicht rond de scheiding.

Voor volwassenen is beeldende therapie/coaching bij uitstek geschikt om gevoelens te uiten die niet in woorden te vangen te zijn. Je bent vrij om alles op papier te zetten en om daarover iets te delen of juist niet. Ook geeft het werken met beelden inzicht in jezelf waar je in een gesprek niet bij komt.

Inzicht

Een verdiepend gesprek geeft inzicht in jezelf en de situatie rond de scheiding. Je voelt je niet langer hulpeloos aan de situatie overgeleverd, maar je creëert jezelf opnieuw!

Mijn Doelgroep:

Mijn specialisatie is het werken met gezinnen in een scheidingssituatie. Ik heb veel ervaring in het werken met kinderen die kampen met gedragsproblemen, taal-spraak problemen en kinderen die een gebeurtenis in hun leven niet goed kunnen verwerken.

Op welke signalen kun je als ouder letten:
* Is je kind brutaal of onredelijk boos op jou of je ex?
* Is je kind erg onzeker?
* Is je kind heel verdrietig en huilt het veel?
* Gaat het niet goed op school?
* Eet of slaapt je kind slecht?

Categorie:

Opvoeding

Ik ben geregistreerd bij:

Geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapieën.
Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige therapieën hebben mijn cliënten bij een aanvullende verzekering meestal recht op een geheel of gedeeltelijke vergoeding. Neem contact op met jouw zorgverzekering over de mogelijkheden. Kunstzinnige therapie valt onder alternatieve geneeswijzen. Kinderen en jongeren met een Haarlempas en een verwijzing door het CJG krijgen deze therapie door de gemeente Haarlem vergoed.

jpeg-foto-met-ipad-gemaakt.jpg
jpeg-foto-met-ipad-gemaakt.jpg
SAM_1435.jpg
7431 CX Diepenveen: Omgeving Deventer

Voor kindercoaching, pubercoaching en kinderpsychologisch onderzoek.

Over mij:

Ik ben Wilma de Moor (1963), moeder van twee heerlijke pubers. Sinds 2001 zie ik kinderen voor psychologisch onderzoek. Dit werk doe ik nog steeds met veel plezier.

Om kinderen nog verder te kunnen helpen en begeleiden, heb ik in 2011 een erkende HBO+ opleiding afgerond als kindercoach.

Hiermee is een wens van mij in vervulling gegaan: vanuit mijn hart, zonder oordeel en met respect werken met kinderen en hun ouders.

Ik ben betrokken, enthousiast en vakkundig. Het is mijn missie weer rust en ‘blij zijn’ te brengen in gezinnen.

Mijn werkwijze:

Wat is kindercoaching?
Kindercoaching is een speelse en positieve manier om kinderen sterker te maken en te leren hoe ze hun problemen zelf kunnen oplossen. Niet de weg wijzen, maar de weg helpen vinden!

Ik maak gebruik van veel methodieken en spelvormen, altijd afgestemd op de behoefte van het kind. In mijn begeleiding geef ik oprechte aandacht en ik ben gericht op mogelijkheden in plaats van op moeilijkheden. Ik focus op wat wél werkt en niet zozeer op wat er mis gaat. Want juist in de dingen die góed gaan, zit de kracht van het kind. En wat is mooier dan hen weer blij in hun eigen kracht te zetten!

Zelf ben ik ontzettend enthousiast over deze manier van werken met kinderen, jongeren en ouders.
Mijn Doelgroep:Voor coaching kinderen vanaf vier jaar tot aan jongeren tot 20 jaar.

Voor onderzoek kinderen vanaf 6 jaar t/m 16 jaar en adolescenten 18 jaar t/m 23 jaar.

Verwijzing van de huisarts is voor coaching niet nodig. Voor het aanvragen van onderzoek is wel een verwijzing nodig van huisarts en/of gezinscoach.

Categorie:

Alle kinderen en jongeren die gedragsproblemen en/of emotionele problemen ervaren. En voor hun ouders, die advies en hulp zoeken.

Ik ben geregistreerd bij:

Ik ben registercounselor bij de ABvC/RBCZ, wat (afhankelijk van uw polis) vergoeding door diverse zorgverzekeraars mogelijk maakt.

Ik ben aangesloten bij de VVP (Vakvereniging voor Psychodiagnostisch werkenden)

Daarnaast ben ik geregistreerd hulpverlener aangesloten bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Toon 1 - 20 of 45 resultaten