Relatie

alles over relaties

Rating
Onze voorkeur
Professionals
Praktijk-InMens-logo-staand-lowres.jpg
7513 AB Enschede, Nederland

Welkom bij: Praktijk InMens, praktijk voor psychosociale therapie waarbij ik je ondersteun bij psychische klachten.

Werkwijze: Psychosociale therapie
Oplossingsgerichte therapie
CGT
Gestalttherapie
Gesprekstherapie
Positieve psychologie
Ervaringsgerichte therapie
EMDR

Doelgroep: Praktijk InMens biedt ondersteuning aan bij psychische problemen aan volwassenen. Deze thema’s komen vaak voor:
– Keuzeproblematiek
– Moeite met het stellen van grenzen
– Stressklachten
– Somberheid en depressie
– Eenzaamheid
– Angst en boosheid
– Werkgerelateerde problemen
– Studie gerelateerde problemen
– Relatie problemen
– Prikkelbaarheid en alertheid
– Identiteitsproblemen
– Seksuele identiteit, coming-out problematiek
– Angstgevoelens
– Eetproblemen
– Rouw en verlies

Geregistreerd: De NFG: 8827
RBCZ: 190458R
AGB code W.J.C. Chang-Postel: 90107177
AGB code Praktijk InMens: 90066380
LV POH-GGZ: 1869

12027633_1678096039094819_447247909341747646_n.jpg

KKO biedt u hulp bij persoonlijke problematiek, faalangst, emotieregulatie, sociale vaardigheid en bij beginnende depressieve momenten.

Naast de begeleiding hiervan bieden wij groepstrainingen om het kind en het gezin weer te helpen om stabiel te functioneren. Mocht er gedurende het proces in geschat worden dat er intensievere zorg nodig is, dan wordt het kind/gezin door verwezen naar de een zorginstelling die dit kan bieden.

Wij bieden daarnaast geaccrediteerde trainingen aan professionals. Hiermee zorgen wij voor actuele kennis en vernieuwde inzichten binnen de zorg en nemen dit natuurlijk ook gelijk mee in ons zorgaanbod.

Over mij:

Ik ben sinds januari 2014 afgestudeerd als Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Ik ben sinds september officieel gestart met dit bedrijf. Ik ontwerp zelf de programma’s voor de trainingen en voer het geheel zelf uit.

Mijn werkwijze:

Voor gezinsbegeleiding bestaat de werkwijze uit:

Intake gesprek: ter oriëntatie van de hulpvraag.
Tweede gesprek: ter verduidelijking van de hulpvraag en passende zorgplan.
Derde gesprek: voor het overeenkomen van de zorgplan

vanaf 4e moment wordt de zorgplan uitgevoerd. (dit bestaat uit individuele begeleiding en kleine groepsbegeleiding). De groepsbegeleiding is nooit groter dan 5 deelnemers. Voor het gezin worden er enkele ouderochtenden/avonden verzorgd en om de zes weken vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Voor professionaltrainingen:
trainingen op het gebied van communicatie, pedagogiek en agogiek.
Maatwerk: Mogelijkheid tot het samenstellen van een passend programma.
In-company: Mogelijkheid om op het werkende bedrijf getraind te worden.
Individuele begeleiding: Mogelijkheid om individueel getraind te worden d.m.v. een passend programma.
Open inschrijving: Er worden door het jaar heen meerdere momenten ingepland en dat maakt het mogelijk voor deelnemers om een training te volgen.

Wat ons uniek maakt is dat wij naast alle trainingen graag investeren in de verbetering op de werkvloer. Hierdoor is het mogelijk om gedurende het komende jaar na het volgen van een training om intervisiemomenten bij te wonen. Zo bieden wij ondersteuning om het geleerde ook echt uit te voeren in de praktijk.

Mijn Doelgroep:

Kind en gezin
+
professionals.

Miekehampsink.001.jpeg
Miekehampsink.001.jpeg
taal erbij mieke H.001.jpeg
aan het werk .001.jpeg
Apolloplein 1 7552VG Hengelo

Over mij:

Mijn naam is Mieke Hampsink, 46 jaar oud.
In de afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de tweedelijns-jeugdhulpverlening, in verschillende functies.
Hierdoor bezit ik over een flinke rugzak vol met kennis en ervaring van verschillende methodieken. Mijn kracht is dat ik deze methodes integraal in kan zetten, dat wil zeggen dat ik de verschillende methodieken gecombineerd weet toe te passen, zodat er een begeleidingstraject op maat ontstaat; niets meer en niets minder.
Ik ben zeer gedreven in mijn werk met kinderen, ouders en collega-professionals. Daarnaast heb ik een niet te stillen honger naar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Mijn manier van werken kenmerkt zich door laagdrempeligheid, dichtbij een cliëntsysteem te staan, openheid en transparantie. Ik vind het belangrijk dat er een klik is tussen het kind of de jongere, het gezin of een leerkracht. Pas dan kan er een begeleidingsrelatie ontstaan, waardoor de begeleiding ook sneller effectief kan zijn.
Wie ben ik nog meer…

Naast jeugdhulpverlener ben ik ook getrouwd en moeder van twee fijne kinderen in de puberleeftijd. Mijn drijfveren worden gevoed vanuit de ervaringen die ik als moeder heb. Ik ben me zeer bewust van de invloed die wij als volwassenen hebben op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen en jongeren.

Mijn werkwijze:

Mijn manier van werken kenmerkt zich door de verschillende pijlers waar ik mijn begeleiding op
Richt.

systeembenadering

Er zijn meerdere elementen die het gedrag van een kind en een jongere beïnvloeden. Een kind of jongere is onderdeel van meerdere systemen, nl het gezin maar ook de klas waar hij / zij in zit.
Om de hulp effectief te laten zijn vind ik het belangrijk om die verschillende systemen te betrekken bij het proces van gedragsverandering.

Transparantie

Een ander aspect wat ik belangrijk vind is dat kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten weten wat we bespreken met wie en waarom. Ieders toestemming hierbij is voor mij een voorwaarde.

Doelgericht

Voordat ik begin met de begeleiding vind ik het belangrijk om van te voren goed duidelijk te hebben met elkaar waar we naar toe werken.
Ik vind het belangrijk dat de doelen die we met elkaar stellen, ook haalbaar zijn. Om die reden is een analyse van het probleem en de hulpvraagverduidelijking een belangrijk onderdeel van het traject.
Tussentijdse evaluaties helpen om te kijken of het werkt wat we doen, of dat we moeten bijstellen.

Jeugdhulp thuis

Kinderen opvoeden is een belangrijke en uitdagende taak, die niet altijd even makkelijk is. Het opvoeden en opgroeien gaat met vallen en opstaan. Soms stuit je als ouder op vragen en weet je niet hoe je met bepaald gedrag van je kind om moet gaan. Het opvoeden van je kind pakt dan soms net anders uit dan je dacht en het gaat niet zoals je graag had gewild. In je opvoedaanpak heb je vaak al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Vooral in de overgangsperiodes in de ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Voor allerlei mogelijke vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling kunt u bij mij terecht.

Jeugdhulp in school

Door de veranderingen in het onderwijs is het vak van leerkracht veranderd en ook zwaarder geworden. Er wordt van een leerkracht verwacht dat er naast het aanbieden van de lesstof gericht op de cognitieve ontwikkeling, zij ook aandacht besteden aan de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd zijn de klassen groter geworden op veel scholen.
Ik bied ondersteuning op school voor leerkrachten in de vorm van intervisie en individuele coaching hoe om te gaan met deze ontwikkelingen in het onderwijs. Hoe kun je je motivatie en gedrevenheid vasthouden in deze ontwikkelingen zonder daarbij concessies te hoeven doen in je persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit?
Daarnaast zal het ziekteverzuim teruggedrongen worden in het onderwijs. Mijn persoonlijke visie is dat wanneer er goed voor een leerkracht en zijn professionaliteit gezorgd wordt, zij ook beter in staat zijn om goed voor de leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften te zorgen.
Ondersteuning van de leerkracht bij lastig gedrag in de klas maakt ook onderdeel uit van mijn hulp. Dit kan klassikaal, individueel of in kleine groepjes, al naar gelang de vraag.

Mijn Doelgroep:

Gezinnen met kinderen in alle leeftijden, waarbij sprake is sociaal emotionele problematiek. Deze kunnen veroorzaakt worden doordat er sprake is van een mogelijke kindfactor, zoals ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, hoog-sensitiviteit, maar ook door factoren van buiten af zoals echtscheiding, rouw/verlies, pesten.
Ook voor vragen rondom de opvoeding zoals zindelijkheid, pubertijd en dergelijke.

Ik ben geregistreerd als:

Bamw: 461017564
SKJ: 110007337
NFG: 8113
AGB-code praktijk: 90.100252

logo doorverbinden.001.jpeg
logo doorverbinden.001.jpeg
portret doorverbinden.001.jpeg

Praktijk DoorVerbinden heeft als specialisatie rouw- en verliesverwerking en versterking van het zelfvertrouwen.

Beeldende therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen die niet kunnen praten over wat er binnenin hen speelt. Het is een ervaringsgerichte therapie waarin o.a. gewerkt wordt met verf, klei, krijt en papier. De beeldende werkvormen helpen je om je problemen zichtbaar te maken en te ervaren. Hierdoor wordt het mogelijk om verder te komen met het verwerken van het verlies of het versterken van het zelfvertrouwen.

Over mij:

Mijn naam is Alice Dunsbergen. Sinds enkele jaren ben ik eigenaar van mijn eigen praktijk DoorVerbinden. Tijdens mijn studie beeldende therapie heb ik geleerd dat iedereen zijn eigen persoonlijke beeldtaal heeft, (dus ik ook !) en dat je jezelf met beeldende werkvormen ook kunt uiten maar op een andere manier dan met woorden.
Ik houd ervan om samen met mijn cliënten te ontdekken dat waar woorden tekortschieten, beelden kunnen spreken!

Mijn werkwijze:

Na een eerste kennismaking, volgt een intakegesprek.
De behandeling begint met een observatieperiode waarvan ik een observatieverslag maak. Aan de hand van het observatieverslag bepaal ik samen met mijn cliënt aan welke doelen er de komende tijd zal worden gewerkt. Na ongeveer 4 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats om te zien of de gestelde doelen nog bijgewerkt moeten worden.
Als de tiende sessie is afgerond, vindt er een eindevaluatie plaats. Dan is er de gelegenheid om te bespreken of de gestelde doelen zijn behaald of dat er een vervolg dient te komen.

Mijn Doelgroep:

Volwassenen en kinderen die problemen hebben met rouw- en verliesverwerking of problemen met versterking van zelfvertrouwen.

Ik ben geregistreerd bij:

FVB en SRVB onder registratienummer 5306

TB91klein.jpg

Welkom bij:

De Theaterbrug, praktijk voor training, begeleiding en dramatherapie.
Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die je dichter bij je gevoel brengt, inzicht verschaft in je handelen en gedachten kan ontmaskeren. Dat helpt om jezelf beter te leren kennen en nieuwe inzichten uit te werken en te oefenen. Want als praten niet helpt, of niet lukt, is werken met beelden, beweging, spel en ruimte een andere maar heel effectieve ‘taal’ om je in te kunnen uiten.
Dramatherapie is een regulier erkende behandelvorm voor psychische en psychosociale problematiek. En drama is tevens een krachtig middel om in te zetten voor begeleiding of training. Kortom, professioneel, ontdekkend, verrassend en anders dan anders.

Over mij:

Ik ben Betty Verhoek-Bakker, 49 jaar. Ik ben getrouwd, twee kinderen en druk met vrouw, moeder, dochter, vriendin, buurvrouw, werknemer en mens zijn.
Ik werk sinds 2008 als dramatherapeut en heb daarvoor als verpleegkundige gewerkt.
In 1984 ben ik met mijn VWO diploma op zak de verpleegkundigeopleiding in een algemeen ziekenhuis gaan doen. Met veel plezier heb ik als verpleegkundige gewerkt, van vanuit mijn interesse in de mens ben ik in 2003 gaan studeren. In 2007 heb ik de opleiding Creatieve Therapie Drama afgerond aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2008 heb ik “De Theaterbrug” naast mijn werk als dramatherapeut bij de GGZ WNB.

Mijn werkwijze:

Ik vind mensen enorm de moeite waard om mij in te verdiepen en ik vind de verscheidenheid fascinerend. Elk mens uniek anders met een uniek levensverhaal, unieke mogelijkheden en de moeite waard om te bloeien.
Vanuit deze visie is mijn overtuiging dat jij zelf specialist in je leven bent en dus ook de regie moet behouden. Ik kom naast je staan met mijn kennis en kunde om je te helpen zoeken wat je in de weg zit, hoe je gevoelens, gedachten en gedrag samenhangen (of juist niet), waar je op blokkeert en waar je kracht zit.
Bij dramatherapie help ik je situaties, gemoedstoestanden of piekergedachten in beeld te krijgen. Dat kan letterlijk met materialen, maar ook in oefeningen, waarbij gelijksoortige gevoelens opborrelen. Daarmee kunnen we ze onderzoeken, op het gemak analyseren, checken aan het hier en nu en beïnvloeden met passende gedachten. Heb je een andere manier van omgaan met bepaalde situaties ontdekt kun je gelijk oefenen voordat je in het echte leven je nieuwe gedrag gaat uitproberen.

Mijn Doelgroep:

Ik werk met volwassenen met uiteenlopende problematiek. Gespecialiseerd in stemmingsproblematiek, depressieve klachten, identiteitsproblemen, burnout, onzekerheid en faalangst. Ook mogelijkheid tot relatietherapie.

Ik ben geregistreerd bij:

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en SRVB (Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen)

Welkom bij:

Susanne Osterhaus

Big-geregistreerd Psychotherapeut (dus vergoed via de zorgverzekeraars) en coach.

U kunt terecht voor:

Uw persoonlijke pscyhische problemen
relatietherapie
gezinstherapie
opvoedingsproblemen
coaching

Over mij:

Ik ben 53 jaar en werk al 30 jaar in de hulpverlening.

Mijn werkwijze:

Ik ben cognistief gedragstherapeut
Cognitieve gedragstherapie is een (bewezen) methode voor veel psychische problemen.

Ik ben geregistreerd bij:

Big-geregistreerd en lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie .

KindsbelangLogoFC-2.jpg
KindsbelangLogoFC-2.jpg
brug-van-1-kant.jpg

Welkom bij:

Kindsbelang. Coaching – training – mediation – behartiger voor kind en ouders – begeleiding.
Gespecialiseerd in gezinsproblematieken – kind binnen een scheiding – conflict scheidingen.
Kinderen krijgen een stem, hun belangen worden vertegenwoordigd. Ouders krijgen handvaten om ouder te blijven van hun kind binnen scheiding, maar ook hun nieuwe leven te leven.

Over mij:

Mark Helmink is eigenaar van Kindsbelang vader van 3 kinderen en partner wonend in het Veluwse dorp Vaassen. Na jaren lange kennis opgedaan als ervaringsdeskundige van buitensluiten (pesten), anders zijn en alle problemen van scheidingen is Kindsbelang ontstaan. Om kinderen en ouders te begeleiden in hun proces van om te gaan met de situatie. Vanuit de ervaringen een vriendelijke en onafhankelijke partij in het behartigen van de droom van het kind. Daarnaast is er een train-coaching ontwikkeld die uitleg geeft aan de essentie van het kind, wat scheiden echt inhoud maar ook de invloeden op het zijn van kind en ouders binnen een probleem scheiding. Herkennen van signalen en wat je er mee kan. Er is een train-coaching voor ouders, voor professionals is er een train-workshop. Werken aan de oorzaak levert meer en langdurige resultaten in een veel kortere tijd, dan werken aan het probleem op te willen lossen.

Mijn werkwijze:

Kindsbelang is opgericht vanuit eigen ervaringen samen met de professionele kennis. Een stap verder dan de huidige interventie methodes staat de ervaring van kind – ouder en direct betrokken netwerk centraal.
Kindsbelang ziet het probleem als signaalfunctie om dichter bij de oorzaak te komen. Door in gesprek te gaan, vanuit onbevangen luisteren naar wat de ander behoeft, coaching en kennis van de essentiekracht. Komt er verbetering in elke situatie.

Mijn Doelgroep:

Kinderen, jongeren, ouders en professionals die werken met minderjarige.

Ik ben geregistreerd bij:

de Raad van Mediators ADR-international en ICR-register

Logo-nieuw-groen.png

Praktijk Relou biedt relatietherapie, gezinstherapie, gezinshulp na scheiding en individuele therapie in Nijmegen.

Over mij:

Wanneer er moeilijkheden in je leven, in je gezin of in je relatie ontstaan, lukt het vaak om dit zelf op te lossen. Soms is dit niet zo gemakkelijk en kom je er zelf niet uit. Dan kan het een oplossing zijn om professionele hulp te zoeken.

Mijn werkwijze:

Relatietherapie en gezinstherapie zijn vormen van psychotherapie, die ook systeemtherapie genoemd worden. Systeemtherapie verwijst naar het sociale systeem waar je deel van uitmaakt. In deze vorm van therapie staat de relatie centraal. Er wordt gefocust op communicatie, op hoe je elkaar beïnvloedt en op patronen waar je met elkaar in terecht bent gekomen. Je gaat op zoek naar oplossingen die voor jou (en je eventuele partner of andere gezinsleden) effectief blijken te zijn.

Ik ben geregistreerd bij:

NVRG: Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie,
NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen,
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg,
MfN: Mediation federatie Nederland.

mclogo001.jpg
mclogo001.jpg
PRportret_MG_4620.jpg

Welkom bij: Moon Consultancy:

* EFT-Relatietherapie
* Houd me Vast relatietraining
* Intensieve relatietherapie
* Individuele therapie
* EMDR
* Burn-out en Stress
* Coaching (zakelijk – bedrijf)
* Balans in Hoofd & Lijf (fysiek en mentaal: cleansing programma)

Over mij:

Mijn naam is Mirjam Veltman. Ik ben relatie, individueel en gezinstherapeut in mijn praktijk Moon Consultancy in Dordrecht. Ik heb ruim 25 jaar ervaring in verschillende functie’s in de GGZ en hulpverlening.

Ik ben mijn praktijk Moon Consultancy in 2005 gestart. Het is een praktijk voor psychosociale hulpverlening in Dordrecht met specialisatie in relatietherapie. Ik ben geschoold in de Emotionaly Foccussed Therapy ( EFT ) van Sue Johnson. Ik geef de Houd me Vast trainingen, speciaal voor iedereen die verdieping in zijn relatie nodig heeft (maar niet direct in therapie zou hoeven). Ook geef ik EMDR therapie.

De kern van mijn werk draait om hoofd en hart. Altijd in relatie tot communicatie: met jezelf en de belangrijke andere mensen om je heen.

De therapie die ik geef, lijkt op mij: duidelijk, professioneel en persoonlijk. Ik ben oprecht betrokken bij mijn cliënten, kan mij goed inleven en maak dingen niet ingewikkelder dan ze zijn. Die no-nonsense aanpak wordt door cliënten als plezierig ervaren.

Mijn kracht? Inspireren, uitdagen, kritische vragen stellen en met onverwachte invalshoeken nieuwe mogelijkheden (laten) zien.

Door samenwerken en te verbinden, heb ik een groot en stevig netwerk opgebouwd. Hierdoor kan ik snel en concreet de juiste (zorg / klacht) vraag bij de juiste professional samen brengen. Je kan hierbij denken aan andere vormen van therapie, maar ook voor juridische hulp voor- of na een relatiebreuk, arbeidsvraagstukken en medische vragen.

Mijn werkwijze:

Door uit te gaan van jouw gevoelens en mogelijkheden, komen we samen bij de kern van het probleem om van daar uit mogelijkheden te ontwikkelen om bij je doel te komen. Daarvoor hanteert Moon Consultancy kortdurende en oplossingsgerichte (gespreks-) technieken over een periode van gemiddeld 2 tot 6 maanden. Je krijgt hierbij de juiste handvaten aangeboden om de gewenste verandering in gang te zetten.

Het doel:

In elk hulpverleningstraject gaat het erom dat jij voor jezelf tot een bevredigend antwoord komt op de gestelde vraag. Dit werkt motiverend voor jouw persoonlijke ontwikkeling en leidt tot een effectiever functioneren en meer voldoening in je privé omgeving en op het werk. Het doel is de knelpunten binnen je privé- en werksituatie vanuit diverse gezichtspunten te analyseren en te beoordelen. Je zult nieuwe aanpakken leren ontwikkelen om tot een effectiever handelen te komen. Je krijgt weer plezier in wat je doet. Daarbij is een betere benutting van jouw talenten niet alleen goed voor jou, maar ook voor je omgeving.

Wie heeft er baat bij de hulpverlening van Moon Consultancy? Psychosociale hulp kan in alle stadia van je persoonlijke en professionele ontwikkeling, belangrijk zijn. Misschien dat je één of meer van de volgende punten bij jezelf herkent?

Het kan zijn dat je:

•Een beter zicht wil op jouw kwaliteiten en valkuilen

•Spanningen ervaart in je relaties met mensen om je heen

•Opvoedingsproblemen hebt met je kind

•Het moeilijk vind om ‘nee’ te zeggen

•Beter je eigen grenzen wil aangeven en vasthouden

•Sociaal vaardiger wil worden

•Beter wil functioneren in je werk en meer balans in je werk/privé

•Nieuwe vaardigheden wil aanleren om een burn-out te voorkomen

•Ervaringen met huiselijk geweld en misbruik hebt ondervonden

•Vast zit tussen verschillende culturen, normen en waarden

Hulpverleningstraject op maat: Ieder mens is uniek en daarom is elk hulpverleningstraject op maat. Afhankelijk van het gewenste resultaat en de situatie, zal Moon Consultancy het traject exact op maat afstemmen. Soms hebben wij aan 3 afspraken genoeg om je weer op de rit te krijgen en soms is langere begeleiding gewenst.

Uitgangspunt is dat jijzelf verantwoordelijk bent voor het resultaat en de inhoud van het traject. Ik zal proberen je in beweging te krijgen naar het doel dat je wilt bereiken. Ik werk praktisch, concreet, doeltreffend en resultaatgericht. Mijn hulp is gericht op het individu en op gezinssystemen.

Mijn Doelgroep:

* Partners, samenwonend, gehuwd
* Individueel
* Ouders, opvoeders
* Bedrijven, organisatie’s

Particulieren, Bedrijfsleven.

Categorie:

Relatie, communicatie, gezondheid, systeem

Ik ben geregistreerd bij:

LVPW
RBNG

ZorgConsulent_Logo.png
ZorgConsulent_Logo.png
profielfoto.jpg

Over mij:

Mijn passie is zorgen voor mensen. U heeft een zorgvraag voor uzelf, uw partner, uw kind, uw ouder. U wilt zaken goed regelen en zelf de regie in de hand houden. U wilt de best mogelijke opties weten. Uw zorgconsulent helpt u hierbij. Hij brengt uw persoonlijke situatie in kaart en biedt hulp daar waar de behoefte is, persoonlijk, professioneel, transparant en maatwerk.
Ook voor nabestaande zorg is de zorgconsulent beschikbaar.
Als professioneel bewindvoerder, mentor en budgetcoach help ik u om al uw financiën op orde te krijgen en een gezonde en stabiele financiële huishouding te voeren.

Mijn werkwijze:

Intake gesprek is gratis, daarna plan van aanpak bespreken en vervolgens maatwerk leveren voor de cliënt.

Mijn Doelgroep: Iedereen

Geregistreerd: NBPB NBPM BCMB

klaproos.jpg
klaproos.jpg
IMG_2127-001.jpg

In deze praktijk kun je terecht voor zeer diverse problemen, van overspannen, tot studieproblemen, van slaapproblemen tot relatiecrisis.
Voor iedereen wordt een behandelplan op maat gemaakt en kan er middels de integratieve therapie benadering gekozen worden bij de aanpak die voor jou de verandering gaat opleveren die je nodig hebt.

Over mij:

Mijn naam is Amira Goos en ik heb sinds 2007 mijn eigen praktijk voor psychotherapie en coaching.
In eerste instantie heb ik Biologie gestudeerd. Mijn specialisatie was gedrag (ethologie), want het zoeken naar verklaringen omtrent gedrag (van dier en mens) heeft mij altijd geïntrigeerd. Het voelde echter nog incompleet en in 2003 ben ik begonnen met de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Dit gaf mij de mogelijkheid om samen met mensen te werken en mensen te kunnen begeleiden in hun persoonlijke weg; van daar waar iemand mee worstelt naar groei en ontwikkeling.
In 2008 rondde ik de Masterclass af, waarmee ik mijn European Certificate of Psychotherapy (ecp) behaalde.
Ik vind veel voldoening in begeleiden van mensen en het zien van iemands ontwikkelingsproces.

Mijn werkwijze:

Als integratief therapeut ga ik uit van een geïntegreerd en compleet mensbeeld, waarbij lichaam, gevoel, denken en gedrag samen je welbevinden bepalen. Om met dit complete mens-zijn aan de slag te kunnen, maakt de integratieve psychotherapie gebruik van verschillende therapie-stromingen. Hierdoor kan de cliënt de therapievorm gebruiken die voor hem/haar het beste werkt.
Naast denken en doen (cognitie en gedrag), komen dus ook voelen, lichaam en zingeving (emotie, somatiek en spiritualiteit) aan bod.
Voor ieder uniek mens, met zijn persoonlijke vraag, wordt dus een eigen plan gemaakt en eigen proces gevolgd.

Mijn Doelgroep:

Volwassenen
Mensen die begeleiding zoeken op het gebied van werk, studie, relatieproblemen e.a.
Mensen die vastlopen, doordat ze somber zijn, worstelen met veranderingen in hun leven en op zoek zijn naar persoonlijke groei en een grotere mate van welzijn.

Categorie:

Ontwikkeling, gezondheid en relatie

Ik ben geregistreerd bij:

Geregistreerd bij de VIT (vereniging van integraal Therapeuten) en de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie), als European Psychotherapist.

Over mij:

Vrijgevestigd, BIG-geregistreerd Psycholoog/psychotherapeut: dwz gesprekken met een professional vergoed door de zorgverzekeraars

Mijn werkwijze:

Cognitieve gedragstherapie met een Socratische inslag

Mijn Doelgroep:

Allen

Ouderen, jongeren, kinderen, (echt)paren en (delen van ) gezinnen

Categorie:

ontwikkeling, relatie, etc.

Geregistreerd:

BIG-geregistreerd

lidmaatschap NIP en VGCT

400dpiLogoCropped.jpg
400dpiLogoCropped.jpg
Pasfoto-zakelijk-gecomp.jpg
5491 RJ SINT-OEDENRODE

Praktijk voor persoonlijke begeleiding op maat bij emotionele en psychische klachten.
Elk mens is anders en verdient begeleiding afgestemd op wat er nu nodig is.
Voor een succesvolle behandeling is het belangrijk dat jij je veilig voelt. Tijdens het intake gesprek kijken we samen of er een ‘klik’ is, stellen we jouw hulpvraag vast en maken een behandelplan, welke aansluit op jouw behoefte.

Gespecialiseerd in hormoongerelateerde problematiek. Met name veranderprocessen op fysiek, emotioneel, zingevingsniveau bij vrouwen in de overgang.

Over mijzelf:

Mijn naam is Marty Gevers (1962), psychodynamisch therapeut en coach en SDDO-therapeut.

Nieuwsgierig naar wat mensen motiveert en blokkeert. Wat maakt dat mensen niet de stappen zetten die ze willen zetten, reageren zoals ze niet willen reageren, in conflicten verzeild raken waar ze niet in willen zitten, hun relatie zien stranden terwijl ze nog zoveel van hun partner houden.
Tijdens mijn opleiding aan de Academie voor Psychodynamica heb ik geleerd om deze processen te begeleiden.

Mijn werkwijze:

Psychodynamische therapie is een selectie van moderne therapievormen die elkaar aanvullen en daardoor het effect van de behandeling versterken.
Door deze oplossingsgerichte integrale aanpak merk je dat er geen jarenlang traject nodig is om het door jou gewenste resultaat te bereiken.
Therapeutische technieken die ik hiervoor inzet zijn:
Emotioneel Lichaamswerk
EMDR
Hypnotherapie
Innerlijk kind werk
Rationeel Emotieve Therapie
Regressietherapie
Voice Dialogue
Systemisch werk
Relatietherapie
Hechtingstherapie
Traumatherapie

Coachingstechnieken die ik hiervoor inzet zijn:
Assen van Verandering
Communicatie technieken
Kernkwaliteiten
NLP
Provocatieve coaching

Mijn Doelgroep:

Mannen/vrouwen/kinderen vanaf 12 jaar

Ik ben geregistreerd bij:

NBVH licentie: 14016 (in behandeling)
AGB zorgverlener: in behandeling
AGB praktijkcode: in behandeling

jeugd en kindercoaching eibergen.001.jpg
jeugd en kindercoaching eibergen.001.jpg
464730_374175769272529_1804234039_o.jpg

Over mijzelf:

Mijn naam is Djoeke Nederend en sinds januari 2015 actief als Jeugd en kindercoach in Eibergen en omgeving.
Het ontbreken van laagdrempelige
ondersteuning bij het grootbrengen van kinderen heeft mij
zeer gemotiveerd om deze vorm van ondersteuning aan te bieden.
Daarnaast heb ik altijd een grote verbondenheid met kinderen gevoeld.
Ik respecteer ieder kind zoals hij/zij is. Hoe fijn is het om gewoon jezelf te kunnen zijn.

Mijn werkwijze:

We maken eerst kennis (dit kan eventueel ook telefonisch)
Kennismakingsgesprek is gratis.
Besluiten we beiden te starten met het coachingtraject dan zal een
intakegeprek ingepland worden. (Met 1 of 2 ouders en het kind)
Daarna volgt een gesprek met het kind. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zal dit een half uur tot een uur duren.

Om de kosten te beperken, werk ik voorlopig nog vanuit mijn eigen woning.
Ook is het mogelijk dat ik u thuis bezoek.
Afhankelijk van de situatie pas ik een werkvorm toe.
Enkele voorbeelden hiervan zijn;
•Kwaliteitenspel
•Touwtje, hoe geef jij je grenzen aan
•Coachee
•Bardo oefening
•Het G denken
•Tekenen
•Kids skills
•Stad van Axen
•Herinneringsboekje
•Visualisaties
•Delenwerk
•Rouwtijdslijn

Mijn Doelgroep:

Kinderen/Jongeren van 4 t/m ca. 20 jaar.
Faalangst, rouwverwerking, hoog sensitiviteit, angsten.
Begeleidingstraject voor ouder en kind tijdens echtscheiding situaties.

Categorie:Opvoeding en relatie.

Geregistreerd: –

LD45390.site_.jpg

Over mezelf:

Mijn naam is Richèlle Hodiamont. Ik ben geboren in 1984 en opgegroeid in Zuid Limburg.

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg waar ik de opleiding Master Psychologie & Geestelijke Gezondheid heb gevolgd. Ik ben daarna gaan werken in de vrouwenopvang waar ik in contact kwam met vrouwen en kinderen met gevarieerde culturele achtergronden en verschillende problematieken.

Werken met mensen inspireert mij en ik voelde de behoefte om nog meer diepgang te verweven in de hulpverlening die ik aan cliënten bied. Ik ben daarom in 2011 gestart met de opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Sinds januari 2012 heb ik een eigen praktijk voor Integratieve Psychotherapie, Coaching & Counseling. In mijn hulpverlening vind ik het belangrijk dat deze past bij u als unieke persoon. In de praktijk blijkt dit doordat ik mijn therapie afstem op uw persoonlijke wensen en behoeften en deze aanpas aan u als uniek individu. Niet het behandelprotocol, maar U als persoon staat centraal. Uw eigen visie vind ik daarom heel belangrijk: uw betrokkenheid en feedback is daarom zeer waardevol om uw eigen proces te kunnen monitoren en waar nodig, bij te sturen. Het gaat immers om U!

Mijn werkwijze:

Integratieve psychotherapie is een vorm van kortdurende therapie (5 – 15 sessies). Uitgangspunt is dat jij als unieke persoon centraal staat. Jouw mogelijkheden, behoeften en doelen zijn de leidraad van de therapie. Je wordt begeleid en uitgedaagd om je klacht(en) actief aan te pakken op een manier die bij je past. De therapeut begeleidt en ondersteunt het proces zodat je zelf aan de slag kunt om je klacht(en) op te lossen. Integratieve psychotherapie combineert technieken uit verschillende stromingen en behandelmodellen van de psychologie.

Er wordt altijd gestart met een kosteloos oriënterend gesprek in het kader van kennismaking, verhelderen van uw situatie en hulpvraag.

Praktijk RICH is betrokken bij verschillende samenwerkingsverbanden. Hierdoor kan er laagdrempelig, zorg op maat aangeboden worden.

Mijn Doelgroep:

(Jong-)volwassenen met verschillende klachten, bijv. niet lekker in je vel zitten, moeilijk grenzen kunnen stellen, trauma- of verliesverwerking, onzekerheid, relatieproblemen, etc.

SPECIALISMEN
Mijn specialisme ligt bij destructieve relaties, waarbij vaak sprake is van stalking, fysiek en emotioneel geweld. Een destructieve relatie (met partner, ouder(s), broer, zus vriend(in), collega) kan je zelfbeeld, zelfvertrouwen en onafhankelijkheid flink aantasten. Maandelijks verzorg ik in samenwerking met Het Verdwenen Zelf ook workshops voor (groepen)slachtoffers van emotionele mishandeling.

** Naast therapie en coaching, geef ik binnen organisaties trainingen in klantgerichtheid, stressmanagement en communicatieve vaardigheden.

Categorie:

Gezondheid, relatie, ontwikkeling

Ik ben geregistreerd bij:

NVPA

RBCZ

* Therapie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

Praktijk AGB-code: 90-057234
Persoonlijke AGB-code: 94-013890 & 90-048737
KvK-nummer: 54649781
BTW-nummer: 159539754B01

logo-2.jpg
logo-2.jpg
foto-soc-med.jpg

Als zelfstandig ondernemer ben ik op zoek naar nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de zorg. Ik begeleid en behandel mensen binnen de geestelijke gezondheidszorg en ben gespecialiseerd in mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Mijn kracht zit hem in
– het rust en stabiliteit brengen in een omgeving die uit balans is en dat hoeft niet tijdens kantoor uren.
– actieve benadering van het (gezins)systeem om de klant heen.
– kinderen die niet buiten de boot mogen vallen als gevolg van bijvoorbeeld NAH.
– klant is koning. De klant bepaald wat hij/zij wil ontvangen aan hulp./

Over mezelf:

Ik ben een systeem gerichte netwerker. Vanuit dit netwerk ontwikkel ik mijn activiteiten als maatschappelijk werker / systeemtherapeut en of PsychoSociaal Therapeut. Ik ben professioneel betrokken bij de mensen voor wie ik werk. Ik meen over een sterk analytisch vermogen en doorzettingsvermogen te beschikken en ben als bemiddelaar, tussenpersoon of casemanager in staat om creatieve oplossingen te vinden. Ik houd van solistisch werken, maar maak zeer goed gebruik van het multidisciplinaire team waarbinnen ik werk. Ik beschik over ruime ervaring in het begeleiden en coachen van zowel collega’s als cliënten. Ik ben zeer gedreven.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), GGZ en Gehandicapten hebben op dit moment mijn grootste aandacht, waarbij ik een zeer grote betrokkenheid heb bij het systeem rondom de cliënt heen en met name de (nog niet volwassen) kinderen, waarop een handicap in het gezin vaak grote invloed heeft. “kind van de rekening” eindopdracht opleiding tot systeemtherapeut.

Werkwijze:

Open en transparante communicatie is voor mij van essentieel belang, dan wel voorwaarde voor behandeling en begeleiding.
Collegae noemen mij een gepassioneerde werker. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor de volle 100% voor en zal ik mijn weg niet gauw loslaten. Ondanks dit ben ik heel flexibel in de invulling van mijn werkzaamheden en niet te beroert om ook buiten de standaard kantoortijden te zorgen dat het werk af komt. Ontwikkelen en vernieuwing zijn uitdagingen voor mij en ga ik graag aan.
Eerste gesprek is gratis.
Dat is mijn filosofie. In het eerste gesprek zullen we samen kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Afhankelijk van de situatie vragen we een indicatie bij de gemeente aan om langdurige begeleiding (1 tot 3 maal per week) of gaan we een behandeltraject in. De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid.
zie ook mijn website

De doelgroep is gericht op

1. Mensen met een Niet aangeboren hersenletsel die begeleiding (en behandeling) willen vanuit een één op één situatie.
2. mensen uit de Geestelijke Gezondheidszorg die een andere aanpak willen als de reguliere aanpak met een vaste behandelaar / begeleider, die beschikbaar is ook in de latere uren van de dag.
3. Ouders die vastlopen met hun kinderen.

Ik ben geregistreerd bij:

Registerplein als maatschappelijk werker (nr 461002151
NVRG als systeemtherapeut (nr 12506)
PsyCares als Psycho Sociaal Therapeut (nr 21502)

logo-koeching.png
logo-koeching.png
koeching-video-27.jpg
3958NE Amerongen

Kinderen en jongeren, maar ook hun ouders, zijn van harte welkom bij Koeching.

Over mezelf:

Ik ben Annet Lekkerkerker, kinder- en jeugdtherapeut bij Koeching. Ik mag moeder zijn van 3 kinderen en samen met boer Kees wonen we op boerderij Borreveld. Boerderij Borreveld is de plek waar we wonen en werken. Zelf ben ik opgegroeid op een boerderij en ben altijd dol op dieren geweest. Nu is het heerlijk om de combinatie te kunnen maken van psychosociale begeleiding van kinderen en jongeren en de heilzame kracht van dieren en natuur.

Werkwijze:

Mijn werkwijze bestaat uit meerdere mogelijkheden. Natuurlijk is het mogelijk om spelenderwijs aan de gang te gaan met de dieren, er wordt vooral met pony’s en ezels gewerkt. Verder maak ik bijvoorbeeld gebruik van: het integreren van reflexen vanuit de babytijd volgens het principe van Svetlana Masgutova, NLP, RET, Cognitieve gedragstherapie, creativiteit, spel, traumaverwerking m.b.v. EMDR, spel, metaforen, muziek, etc. Elk kind is uniek en heeft daardoor baat bij een persoonlijke aanpak.

Doelgroep:

De bezoekers van Koeching zijn vooral kinderen en jongeren. Dit zijn redenen waarom ze bijvoorbeeld worden aangemeld: zelfvertrouwen, gepest worden, onzekerheid, boosheid, angst, verdriet, hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, ADD, ADHD, beelddenken, trauma, “niet goed in hun vel zitten”, etc.

Ik ben geregistreerd bij:

NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
Groene Zorg
Amerongen Gezond
Zorg bij Duurstede

Avance-Logo-2-website-tijdelijk.jpg
Avance-Logo-2-website-tijdelijk.jpg
DSC_0227-kopie.jpg

Iedereen maakt het één en ander mee in z’n leven. Dat vormt je en draag je je leven lang mee.
Dat maakt ieder mens prachtig en uniek.
Het wordt een stuk minder prachtig wanneer je ontdekt, dat een bepaalde emotie of ervaring je belemmert om het leven te leven zoals jij dat wilt. Of om de keuzes te maken die jij wilt. Je wilt wel vooruit, maar kunt of durft niet.
Dan is psychodynamische coaching dé manier om tot een oplossing te komen. Door goed naar je te luisteren én te kijken, help ik je om tot de kern te komen. En van daaruit begeleid ik je in jouw tempo naar jouw oplossing. Een prachtig stukje zorg op maat.
Geen symptoombestrijding dus, maar vanuit de kern naar de oplossing en … vooruit!
Interesse? Neem dan contact op en … Avance!

Over mezelf:

Ik ben Marjolein van der Wildt-Romeijn. In 2012/2013 deed ik de opleiding tot Professioneel Psychodynamisch Coach. En sinds 1 mei 2013 heb ik mijn eigen praktijk Avance Coaching in Ede, waarmee ik met veel liefde en enthousiasme aan de weg timmer.
Ik zou nu een heel verhaal kunnen houden over wie ik ben, wat ik zoal gedaan heb en wat ik nu doe, maar dat staat ook allemaal op mijn website.
Dus ben je nieuwsgierig of heb je behoefte aan meer informatie over mij of mijn praktijk? Neem dan eens een kijkje op mijn website http://www.avancecoaching.nl.

Werkwijze:

Psychodynamische coaching:
‘Dynamica’ betekent ‘energie door beweging’. Als psychodynamisch coach zet ik cliënten psychisch, en vaak ook fysiek, in beweging. Hierdoor gaat er weer energie stromen en komen cliënten zelf op het juiste moment tot de juiste oplossing.
Op deze manier begeleid ik cliënten in het stellen en bereiken van hun persoonlijke of professionele doel.
Het coachen vindt plaats in een veilige, prettige omgeving. Mijn begeleiding is persoonlijk, open, nuchter en direct en kenmerkt zich door hartelijkheid en humor.

Binnen mijn praktijk werk ik o.a. met technieken als:
– NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)
– Mindfulness
– Assen van Verandering
– Kernkwaliteitenkwadrant
– Provocatief coachen
– Familie/organisatie-opstellingen.

Doelgroep:

Iedereen die ergens op vastloopt in zijn/haar leven en daar wat aan wil veranderen.
Denk bijvoorbeeld aan:
– het vergroten van zelfkennis/zelfvertrouwen.
– psychosomatische klachten (lichamelijke klachten waar geen medische verklaring voor is)
– het aanleren/aanscherpen van vaardigheden.
– het structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden.
– wanneer iemand behoefte heeft aan een klankbord. (denk aan iemand in een solistische
functie of die zich ‘op eenzame hoogte’ bevindt)

Praktische voorbeelden zijn o.a.:
– angst (voor bijvoorbeeld de tandarts, autorijden of vliegen, maar ook
examenvrees/faalangst)
– acceptatie van bijvoorbeeld een ziekte of situatie
– hoofdpijn, nek- en rugklachten, e.d. waar geen medische verklaring voor is
– ‘vol’ hoofd
– burn-out
– relatieproblemen, zowel privé als op de werkvloer
– leren beter te communiceren met jezelf en met anderen
– leren beter prioriteiten te stellen
– stoppen met roken
– beginnen met afvallen
– hoogsensitiviteit (HSP)
– scheiding
– rouwverwerking
– reorganisatie binnen een bedrijf/afdeling
– etc.

logo_coverafbeelding_klein-384x400.jpg
logo_coverafbeelding_klein-384x400.jpg
webmarijke_klein.jpg

Emotionele en psychische problemen, het weer in je kracht willen komen, transformatieprocessen als gevolg van hormonale problematiek.

Over mezelf:

Ik ben Marijke Brouwers (1959, na een burn-out besloot ik mijn leven ingrijpend te veranderen: ik volgde mijn hart en koos voor een opleiding tot psychodynamisch therapeut en specialiseerde me in veranderprocessen voor vrouwen in de overgang.
Inmiddels werk ik met vrouwen en mannen vanaf 16 jaar met voornamelijk hormonale problematiek. Daarnaast bied ik – als gevolg van de hormonale veranderingen bij vrouwen in de overgang of andere hormonale problematiek – relatietherapie.

Naast mijn praktijk in Aarle-Rixtel werk ik ook als psychodynamisch therapeut & coach in de Vrouwenpoli in Boxmeer.

In deze poli geef ik geaccrediteerde bijscholingen over hormoongerelateerde problematiek aan complementair therapeuten. Daarnaast verzorg ik lezingen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten over hormoongerelateerde problematiek (meestal over de overgang).

Werkwijze:

Ik bied een pragmatische integrale aanpak die je verder helpt in je persoonlijke groei. Hiervoor gebruik ik diverse therapeutische en coachingstechnieken zoals:

Emotioneel Lichaamswerk
EMDR
Hypnotherapie
Innerlijk kind werk
Rationeel Emotieve Therapie
Regressietherapie
Voice Dialogue
Systemisch werk
Relatietherapie
Hechtingstherapie
Traumatherapie

& coachingstechnieken:
Assen van verandering
Communicatie technieken
Kernkwaliteiten
NLP
Provocatieve coaching

Doelgroep:

Mannen/vrouwen > 16jaar.

Ik ben geregistreerd bij:

NBVH licentie: 13021

RBCZ TCZ register, licentie: 403387R

AGB- zorgverlener 90-048375

AGB praktijkcode 90-56936

Logo Prakijk Mirte.jpg
Logo Prakijk Mirte.jpg
Logo Mirte kids.jpg
Logo Mirte in bedrijf (1).jpg
Overzicht-praktijk.jpg

http://www.mirtekids.nl http://www.mirteinbedrijf.nl

Er wordt laagdrempelige, psychologische hulp geboden voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische, mentale en/of emotionele problemen. Ook voor relatietherapie en EMDR Therapie.

Over mezelf:

Mijn naam is Esther Roelofs. Ik ben geboren op 1 november 1968. Jarenlang ben ik werkzaam geweest in het ziekenhuiswezen als operatieassistent en later als leerlingbegeleidster. Jaren geleden heb ik mij omgeschoold tot psychosociaal therapeut om als ervaringsdeskundige therapeut op het gebied van eetstoornissen aan het werk te gaan. Daarvoor heb ik in eerste instantie Praktijk Mirte opgericht en later kwamen daar Mirte Kids en Mirte in Bedrijf bij wegens de groeiende hulpvraag .
Ik ben empatisch, professioneel, ervaringsdeskundig, betrokken.
Ter ontspanning loop ik hard, tennis ik graag en noem ik mezelf wel eens de eeuwige student vanuit een passie voor mijn werk.

Werkwijze:

Mijn therapie is persoonlijk en praktisch van aard en wordt afgestemd op jou als uniek persoon. Tijdens de behandeling krijg je inzicht in het ontstaan van jouw problematiek en de blokkades die je remmen in je persoonlijke groei en ontwikkeling. In het proces dat we samen aangaan mag je jouw kwaliteiten en vaardigheden herontdekken en optimaal leren benutten. Met mijn brede opleiding als psychosociaal therapeut, EMDR therapeut en relatietherapeut, kan ik vanuit verschillende behandelmethodieken jou begeleiden naar het juiste evenwicht in jezelf. Met als streven om jou in contact te brengen met je eigen kwaliteiten, kracht en mogelijkheden. Zo kun je ook na de therapie vol vertrouwen (in jezelf) verder gaan.

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens voor werkgevers en werknemers van profit en non-profit organisaties.

Zorgaanbod: angststoornissen, eetproblemen/eetstoornissen, identiteitsproblemen, somberheid/depressie, burn-out, rouwverwerking, relatieproblemen, bij indicatie voor EMDR therapie

Ik ben geregistreerd bij:

NFG en RBCZ

Toon 1 - 20 of 29 resultaten