Bonte Koe Praktijken

Verified

Welkom in mijn praktijk voor individuele, relatie en gezinstherapie, waarbij de vraag om verandering, bewustwording, acceptatie en eigenheid centraal staat.

Vanuit warmte, persoonlijke aandacht, energie en Eigen Wijsheid, uitgaande van de eigen kracht, ervaringen, oplossingen en wens tot verandering.

Om een goede werkende therapie/coaching relatie op te kunnen bouwen is het belangrijk dat het wederzijds klikt.

Ik werk daarom met een oriënterend kennismakingsgesprek van 30 min, volgens afspraak Tijdens dit gesprek besluiten we samen om al dan niet een werkrelatie aan te gaan.

Werken aan datgene wat je wilt behouden en aan wat je anders zou willen.

Over mezelf:

Ik ben Sil Hol geboren op 11 juli 1969. Vanaf april 1997 woon ik in Dordrecht, waar ik sinds 2007 ook mijn praktijk heb.

Na de basisopleidingen studeerde ik aan de Sociale Academie in Breda Maatschappelijk Werk.( Markendaal)

Nadat ik mijn PD in 1990 heb behaald, ben ik de inservice opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gaan doen. (de B opleiding 1993-1997) Op Vrederust in Halsteren.

In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Avans Hoge school In Breda als Verpleegkundige in de Maatschappelijke Gezondheidszorg, Graad Bachelor of Nursing. (Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige)

In februari 2010 heb ik aan het ISSOOH (Instituut voor Systeembenadering, Supervisie, Opleiding, Onderzoek-Holland) een erkend opleidingsinstituut volgens de eisen van de NVRG ( Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie het theoretisch kader voor de voor intensieve systeemtherapie behaald.

Sinds augustus 2012 ben ik geregistreerd als erkend relatie en gezinstherapeut volgens de eisen van de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie. (zie www.nvrg.nl)

Naast de jarenlange ervaring met individuele-, relatie ,- en gezinsbehandelingen, zowel in mijn praktijk als in de GGZ, zowel met volwassen als met kinderen heb ik ruime ervaring in het coachen (werkgerelateerd in samenhang met persoonlijke groei en ontwikkeling) en geef ik trainingen/supervisie aan collega's en les aan de HBO Toegepaste Psychologie als praktijkdocent. (Davinci Dordrecht)

Ik ben enthousiast, gepassioneerd over mijn vak en denk graag buiten de bestaande kaders. Graag zoek ik de samenwerking met andere collega's op om scherp te blijven en om een zo compleet mogelijk aanbod aan te kunnen bieden.

Voor het behalen en behouden van de diverse beroepsregistraties, blijf ik me ontwikkelen en bijscholen. Gevolgde bijscholingen oa zijn:

EMDR zowel enkelvoudig als meervoudige trauma's Emotionally focused therapy EFT (veilig verbinden, Sue Johnson) Taal erbij (contextuele benadering) De Kontekst Amsterdam. Basisopleiding schematherapie (50 uur) instituut Hannie van Genderen Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Daarnaast ben ik moeder van 4 geweldige kinderen en getrouwd met een warme, innemende en creatieve man (Nathan Knip ), waarmee ik regelmatig samenwerk (www.effectievetherapiedordrecht.nl)

Niets hoeft onmogelijk te zijn en onmogelijk is niets

Belangrijke links met aanvullende informatie.

www.nvrg.nl

www.nvpa.org

www.effectievetherapie.nl

http://www.dekontekst.nl methodiek een taal erbij.

www.linkedin.nl

Werkwijze:

Ik ga ervan uit dat een individu (een probleem of gebeurtenis) nooit op zich zelf staat maar altijd in interactie is met zijn of haar omgeving, achtergrond, culturele verschillen, dromen, waardes, normen, verwachtingen etc.

Soms loop je vast in je dagelijkse dingen en raak je uit balans. Ontwikkel je klachten die je belemmeren, vaak hebben deze klachten ook te maken met de omgeving/situatie waarin je leeft.

Relaties, gezin (van herkomst), werk omgeving en anderen verbindingen vormen een systeem. Klachten van de een worden beïnvloed door de anderen in het systeem en visa versa.

De gesprekken richten zich zowel op de aangemelde problematiek als op de relaties en reactiepatronen in de relatie/het gezin. De ervaringen die je eerder hebt opgedaan. Dit kan zowel in individuele gesprekken als in gesprekken in het systeem. Het gezin met kinderen of in de partnerrelatie.

Mensen overwinnen problemen eerder, als anderen die belangrijk voor hen zijn daaraan meewerken.

Wanneer een individuele behandeling te weinig resultaat oplevert, kan de therapie in een stroomversnelling komen door iemands omgeving bij de behandeling te betrekken.

Als relatie- en gezinstherapeut ga ik een werkrelatie aan met alle betrokken in het systeem. Dit betekent een ‘meervoudige partijdige"opstelling. Hierbij gaat het niet alleen om de aangemelde cliënt maar om ieders verhaal en ervaring.

In onderlinge samenspraak wordt gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren en hinderende reactiepatronen te herkennen en te doorbreken. Hanteren van verlieservaringen.

Zo wordt een ieder zich bewust van de onderlinge reacties en beseft welke invloed ze op op elkaar hebben. Uitgaande van de kracht van de persoon/ het systeem en deze versterken.

Warme persoonlijke aanpak, waarbij er ruimte is voor het vertellen van je eigen verhaal.

Objectief, directief, interactief en op basis van respect, gelijkwaardigheid en openheid.

Doelgroep:

Hedendaagse relaties , echtparen, bioculturen, gezinnen, individuen, volwassen, adolescenten en kinderen relatietherapie

Ik ben geregistreerd als:

NVPA en NVRG BIG geregistreerd als verpleegkundige