De Doortrapper

Verified

De Doortrapper coacht en begeleidt jongeren en adolescenten uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben.

Over mezelf: Hallo. Ik ben Robbert, gecertificeerd Autismevriendelijk! Coach en begeleider, maatschappelijk werker en zorgondernemer in Twente. Ik help graag jonge mensen bij het vinden van antwoorden op vragen, het oplossen van problemen en het vervullen van dromen. Eerder deed ik ervaring op bij het werken met (ex)-AMA’s en met coaching in de bergen van Nepal. In mijn vrije tijd ben ik fietsenthousiasteling en ontdek ik graag de wereld.

Werkwijze:

De Doortrapper coacht en begeleidt jonge mensen met een vorm van autisme of ADHD. Individuele gesprekken en fysieke activiteiten vormen onderdeel van een uitgebalanceerd hulpverleningstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt. Visie

Jonge mensen hebben hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van jonge mensen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.

Strategie

Jongeren met een vorm van autisme of ADHD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden is het voor veel van deze jongeren lastig om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen. De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot. Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door de jongere net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om de jongere te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

Specialisme:

ADHD/ADD, Autisme 18-,18+ adhd, autisme

Ik ben geregistreerd:

NVMW, Autisme Academie, Kiwa Keurmerk