De Kinderacademie Groningen

Verified

De Kinderacademie Groningen

Wie zijn we:

Francien Geerds, Orthopedagoog-Generalist & Selma Ruiter, Orthopedagoog

Werkwijze:

De Kinderacademie Groningen is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek met betrekking tot het leren en het gedrag van kinderen. Zijn er vragen over het leren van een kind, de werkhouding van een kind of het gedrag, dan kunnen wij op basis van bijvoorbeeld intelligentietests, vragenlijsten en observaties een goede analyse maken van de problemen. Op basis van de resultaten van deze analyse adviseren wij ouders en/of leerkrachten.

Doelgroep:

Kinderen en Jongeren

Geregistreerd bij:

NVO