Ga-ja

Verified
Bourdonstraat 20, 7535 DJ Enschede, Nederland

GAJA is een praktijk voor psychosociale hulpverlening, coaching, ondersteuning en advies voor (hoog sensitieve) kinderen en hun ouders/verzorgers. GAJA richt zich op kinderen en hun ouders/verzorgers die op de een of andere manier zijn vast gelopen of dreigen vast te lopen in hun leven of ontwikkeling. GAJA is daarin speciaal toegerust op de begeleiding van hoog sensitiviteit. GAJA staat voor  “Ja, ik ga ervoor!”. Gaan voor het actief, creatief en oplossingsgericht aanpakken van de hindernissen die nu aandacht vragen in jullie leven.

Heef u als ouder/verzorger;  Zorgen over……Vragen over…….Wilt u advies over…….

Neem dan contact met praktijk GAJA dan kunnen wij samen kijken wat ik hierin kan betekenen voor u en uw kind.

Introductie op mij als persoon: Mijn naam is Gea Boorsma-Evers. In mijn gezin zijn wij allemaal hoog sensitief, ieder op zijn eigen unieke manier. Naast mijn gezin ben ik ook graag van betekenis voor anderen. Ik voel mij sterk verbonden met mensen en de wereld om hen heen. Daar waar kinderen en/of ouders /verzorgers (dreigen) vast (te) lopen, met elkaar of als individu kan ik mijn ervaringen en kennis ten dienste stellen en overdragen. Naar jarenlang in de jeugdhulpverlening te hebben gewerkt, heb ik mij specifiek gericht op mensen die hoog sensitief zijn. Binnen het onderwijs en de reguliere hulpverlening is er nog te weinig aandacht voor hoog sensitiviteit. Door het delen van mijn kennis en ervaring op het gebied van levensprocessen en hoog sensitiviteit geloof ik dat ik daarin een positieve bijdrage kan leveren aan het welbevinden van ouders en hoog sensitieve kinderen en de wereld om hun heen. Door mijn begeleiding en ondersteuning komen zij zelfbewuster en sterker in het leven te staan en samen dragen wij bij aan een liefdevollere wereld.

Werkwijze: Mijn manier van werken is vraaggericht. Dat houd in dat ik in ga op de vraagstelling die ouders en/of kind ten aanzien van hun kind of zichzelf hebben. De duur van een traject is afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit. Ik bied kortdurende hulpverlening aan. Aanmelden of het stellen van een vraag kan telefonisch, schriftelijk of via het contact formulier op de website. Na ontvangst van uw aanmelding of gestelde vraag neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op. In samenspraak met u word een intake/adviesgesprek ingepland. Op basis van dit gesprek zullen er met u nadere afspraken worden gemaakt.

Doelgroep: Ouders en kinderen