Hart Hoofd Werk

Verified

Vanuit het HART naar het HOOFD en aan het WERK.

Over mij:

Ik ben Kees Jongman; geboren op 30-11-1967 te Holten. Woonachtig te Hengelo, in 2010 getrouwd met mijn vrouw en met haar ouder van een dochter van 9 jaar en een zoon van 11 jaar. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam als coach/ counselor/ trainer/ mentor/ pedagogisch medewerker/ psychosociaal therapeut/ ervaringsgericht hulpverlener/ jongerenwerker/ coordinator/ werkbegeleider/ stagebegeleider/ leidinggevend monteur. Hobby's zijn sport, met name schaatsen, gitaar spelen. Opgeleid als agogisch werker, als HBO psychosociaal coach/ counselor/ werker en als psychosociaal master-NLP-er. Zoals je ziet ben ik generalist in het begeleiden van mensen en groepen mensen. Begeleiden van groei en verander processen bij individuen, gezinnen en organisaties. Vaardigheden zijn: integer, inlevingsvermogen, holistische visie, praktische instelling, analyserend vermogen, creatief, motiveren/ spiegelen, activeren/ confronteren, doortastend betrouwbaar en kan verbindingen leggen.

Mijn werkwijze:

Verloop Hart Hoofd Werk traject.

Start Als cliënt, coachee of werkgever kun jij je aanmelden via de contact gegevens zoals deze vermeld staan op de website van Hart Hoofd Werk. Hieruit volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij wederzijdse goedkeuring zal er een aanmeldingsgesprek plaats vinden, dit is tevens officiële start van het traject.

In mijn praktijk Harthoofdwerk help ik en ondersteun ik mensen middels diverse ervaringsgerichte interventies, om hun hulpvraag inzichtelijk te maken. Samen kijken we door middel van opdrachten hoe er een beter bewustzijn op ervaring kan ontstaan. Door dingen bewust te doorleven en te ervaren gaan we samen op zoek naar handvatten die het makkelijker maken problemen te hanteren. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Daarnaast onderzoeken we samen de balans die specifiek bij het betreffende individu past. Ik bied begeleiding en ondersteuning in dit proces en richt mij op de eigen kracht, zelfzorg en zelfmanagement van een individu.

Inhoud van traject De aangegeven problemen, frustraties, situaties, of ongemakken, als wel de interactie binnen onze gesprekken, de ervaringen van de gemaakte of uitgevoerde opdrachten zijn bepalend voor de inhoud van het traject.

Binnen het traject kan ik gebruik maken van een keur aan methodieken, zoals: Gedragstherapeutisch model/ Therapeutische methodieken individueel en gezinsgericht/ Groepsdynamica/ Systeemgericht werken/ Transactionele analyse/ Communicatie/ Coaching/ Ervaringsleer/ Psychopathologie/ Psychosomatiek/ Psychiatrie/ Psycho-educatie/ Psychosociale hulpverlening/ Zingeving en wereld beschouwing/ Rouw en verlieskunde/ Participatie methodiek/ Communicatieleer/ Werk een zorg minder/ Gedragsleer/ Voortraject aanval op schooluitval/ Therapeutische methodieken (o.a. oplossingsgerichte gesprekstherapie, cognitieve therapie, R.E.T.)/ Rehabilitatie ex gedetineerden en GGZ/ Welzijn en psychosociale zorg cliëntgericht en gezinsgericht / Taakstraf begeleiding klasse 4 en 5/ Master practitioner psychosociaal NLP/ Activeringstrajecten re-integratie/ Outreachend werken/ Presentiebenadering/ Eigenkracht principe/ Activerende zorgtrajecten/ Individuele vraaggerichte benadering / Vlaggensysteem/ Samenwerken aan veiligheid.

De hierboven benoemde methodieken dienen als middel en niet als doel. Voor alle trajecten die ik aanbied blijft het maatwerk. Ieder individu is anders, iedere groep is anders alle problemen worden anders ervaren.

Traject duur Ik stel mijzelf als doel dat wij na maximaal 6 sessies van 90 minuten jou of jullie doel moeten hebben behaald of moeten hebben bijgesteld. Hierbij ben jij of zijn jullie bepalend.

Evaluatie traject Halverwege het traject vind er een tussenevaluatie plaats. Na 6 sessies vindt er een eindevaluatie plaats waarin het behaalde doel of de behaalde doelen staan beschreven. Hierin komen we tot een eind conclusie en gaan we over op of afsluiting of eventueel een vervolgtraject.

Mijn Doelgroep:

Voor wie?

Individueel:

Ik spreek mensen aan die vastlopen in bepaalde terugkerende patronen. Mensen die niet volledig in balans met zichzelf zijn en niet handelen vanuit hun evenwichtige ‘centrum of kern’. Binnen zowel hun privéleven als wel binnen hun werk. Dat betekent dat ze in hun gedrag niet doen wat ze werkelijk willen, of door ingesleten patronen niet de ruimte ervaren om dat wat hen werkelijk beweegt, motiveert of inspireert, te kunnen volgen. In de praktijk van Hart Hoofd Werk komen mensen die op een bepaald stuk/ aandachtsgebied in hun leven vastlopen.

Groepen Hart Hoofd Werk is er ook voor organisaties die een gezonder werkklimaat willen organiseren. Hart Hoofd Werk werkt voor alle jongvolwassenen en volwassenen, ongeacht beroep, afkomst, geloof of sekse.

Naast individuele counseling/ coaching begeleid ik ook groepen: groepen die overeenkomstige klachten of problematieken ervaren binnen organisaties, om een betere samenwerking tot stand te brengen. Door de motivatie uit de groep te halen. Voor zowel werknemers of werkgevers.

Daarnaast heeft Hart Hoofd Werk een specialisatie in:

Supervisie: Dit is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op eigen werkervaringen.

Vertrouwenspersoons-functie: Voor organisaties die in het kader van professionalisering en ervaringsgericht leren een externe vertrouwenspersoon aan hun organisatie willen koppelen.

Mentale begeleiding van topsporters: Mensen die professioneel met sport bezig zijn en het gevoel hebben er op mentaal gebied niet uit te kunnen halen water in hen zit of bij wie ontwikkeling stagneert.

Wanneer?

Vanuit mijn werkwijze als psychosociaal counselor en NLP-master practitioner, ondersteun en begeleid ik personen en groepen bij situaties die zij als moeilijk, lastig, ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. Bij lichte psychische klachten, als aanvulling op de reguliere medische zorg of samenwerkend met de reguliere gezondheidszorg. Of uit voorzorg, om te voorkomen dat je niet meer kunt functioneren.

Werkwijze

In mijn praktijk, help en begeleid ik mensen middels diverse ervaringsgerichte interventies. Hierbij kan ik uit diverse methodieken putten (zie hiervoor verloop Hart Hoofd Werk traject) om hun hulpvraag inzichtelijk te maken. Samen kijken we door middel van opdrachten hoe er een beter bewustzijn op ervaring kan ontstaan. Door dingen bewust te doorleven en te ervaren gaan we samen op zoek naar handvatten die het makkelijker maken problemen te hanteren. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en beter functioneren.

Daarnaast onderzoeken we samen de balans die specifiek bij het betreffende individu past. Ik bied begeleiding en ondersteuning in dit proces en richt mij op de eigen kracht, zelfzorg en zelfmanagement van een individu.

Motivatie Hart Hoofd Werk vraagt van de cliënt een open houding. Daarnaast vraagt Hart Hoofd Werk de bereidwilligheid om actief en gemotiveerd samen aan oplossingen te werken om in beweging te komen. “Leer nu de slag te pakken te krijgen, door datgene wat er achter je ligt, te gebruiken als middel om vooruit te komen”.

Doel Mijn doel is om mensen te helpen bij het terugvinden van hun innerlijke balans, waardoor ze beter in hun eigen kracht komen en daarmee beter in hun vel en dat werk en privé beter in balans komen.

Vanuit het HART naar het HOOFD en aan het WERK!

Categorie: psychosociaal coach counselor en werker.

Ik ben geregistreerd bij:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Stichting Registratie voor professioneel begeleiders St!r