JEK je eigen keus

Verified

JEK -Je Eigen Keus is een kleinschalige praktijk en biedt begeleiding, coaching en ondersteuning aan kinderen, jongeren en jong volwassenen met een beperking. En hun netwerk.De begeleiding van de kinderen/jongeren/jong volwassenen kan gericht zijn op ontwikkeling, hulp bij opvoedingsvragen, omgaan met gedragsproblemen, ouderbegeleiding en groei naar zelfstandigheid. Ook bieden wij ondersteuning in structuur, toezicht en persoonlijke verzorging. Daarnaast biedt JEK speltherapie voor alle kinderen vanaf vier jaar. Ook kinderen en jongeren met een beperking hebben baat bij deze vorm van therapie.

Over mij:

Mijn naam is Irma Slomp. Inmiddels 8 jaar geleden heb ik JEK je eigen keus opgestart uit onvrede met de weg die de zorg koos. Na ruim 35 jaar ervaring in de zorg, zowel binnen als buiten de instellingen kon ik mij niet meer vinden in het leveren van standaard oplossingen, zorgaanbod voor individuele zorgvrag-ers (-en) Binnen Jek kiezen we voor maatwerk. Afgestemd op de zorgvragen en mogelijkheden van de klant. Sinds 3 jaar ben ik ook speltherapeut en biedt ik ook deze vorm van ondersteuning aan kinderen aan.

Mijn werkwijze:

Na een eerste contact, meestal per telefoon, komen we graag vrijblijvend een keer bij u langs. Tijdens dit kennismakingsgesprek kunt u het contact met de zorgverlener ervaren en praten over u wensen en vragen. Daarnaast kan de zorgverlener zich aan u voorstellen. Een inschatting maken of JEK de juiste zorgaanbieder is die het beste bij uw hulpvraag past. Vertellen over de mogelijkheden, werkwijze enz. Na dit gesprek kunt u beslissen of u met JEK verder wilt gaan. Dan komt er na een korte kennismakingsperiode een zorgplan waarin we de doelen en wensen met elkaar vastleggen en ook vermelden hoe we er mee aan de slag gaan. Natuurlijk evalueren we regelmatig of we nog op koers liggen.

Mijn Doelgroep:

Kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een beperking. Waarbij in overleg ook ouder mogelijk is. Bij een beperking kunt u denken aan: Een licht verstandelijke beperking, een meervoudige beperking. Een Autisme spectrum stoornis, AD(H)D. Taal spraak problemen Bij JEK is veel expertise rond het Down Syndroom.

Bij de speltherapie zijn alle kinderen van 4-12 jaar welkom

Categorie: 0-18 jaar.

Ik ben geregistreerd bij:

NVVS Landelijke klachtencommissie zorg. Calibris- jek is een erkend leerbedrijf voor de zorg.