Octopus Enschede

Verified

Octopus Enschede Bureau voor hoogbegaafdheid Octopus Enschede wordt gerund door Annegreet de Graaf.

Over Mezelf:

"Mijn hart en passie ligt in het onderwijs. Ik heb ongeveer 8 jaar gewerkt als groepsleerkracht in allerlei groepen, van 1-8, met de meeste ervaring in groep 8. Vanaf 2012 ben ik hoogbegaafdheidspecialist op GBS de Bron in Enschede. In 2013 werd ik specialist op een tweede school en vanaf september 2014 ben ik meer- en hoogbegaafdheidspecialist op 5 verschillende scholen binnen VGPO de Oosthoek. Een aantal jaren geleden heb ik de opleiding talentbegeleider van Novilo succesvol afgerond. Op dit moment volg ik daar de gevorderdenopleiding. Ik vind het heerlijk om steeds meer te leren over deze doelgroep en hoe ik ze het beste kan begeleiden. Ik leer coachingstechnieken en allerlei modellen die ik kan gebruiken in mijn dagelijkse praktijk."

Werkwijze:

Octopus Enschede biedt in overleg de volgende diensten aan: - begeleiding / advisering van scholen, bv. op gebied van compacting en verrijking - (hulp bij) opzetten van beleid voor meer- en hoogbegaafdheid - spreken over hoogbegaafdheid op een ouderavond / studiedag / vergadering - plusklas (helpen) opzetten en/of leiden - begeleiding van individuele leerlingen - adviezen en tips voor ouders - observaties

Doelgroep:

Octopus biedt kansen voor: Ontwikkeling aan Creatieve en Talentvolle kinderen in het Onderwijs, zodat zij Plezier hebben in het leven, de Uitdaging krijgen die nodig is en Studievaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor de toekomst Hoogbegaafde kinderen. Ouders van hoogbegaafde kinderen. Scholen. Hoogbegaafdheid