Praktijk Fitis

Verified
Godfried Bomansstraat 2, 4103 WR Culemborg, Nederland

Praktijk Fitis, Integratieve Kindertherapie & Oudercoaching met aandacht voor de onderliggende dynamiek in het gezin via familieopstellingen. Kinderen werken spelenderwijs aan hun persoonlijke doelen terwijl ze mijn volle aandacht genieten in kindsessies. Hierbij vorm ik een tijdelijke schakel tussen ouders en kind om over en weer te vertalen wat er gaande is waardoor het kind uit evenwicht raakte. Hierbij maak ik gebruik van intensieve oudergesprekken en familie-opstellingen.

Kindertherapie | Integratief | Integratieve kindertherapeut | Ouderbegeleiding | Holistisch | Mensenkind | Culemborg

Over mezelf:

Ik ben Joke Andringa, (juli 1966), zelf moeder en samenwonend. In mijn leven heb ik vele banen gehad die ongemerkt de basis legden voor het vak dat ik sinds 2010 uitoefen; dat van Integratieve Kindertherapeut. Daarvoor werkte ik zo'n 10 jaar in intramurale instellingen als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener met kinderen in leefgroepen en in de thuissituatie met uiteenlopende lichamelijke en verstandelijke problematiek.

Werkwijze:

Ik heb een holistische kijk op de mens en ben overtuigt van de verbondenheid tussen alles wat leeft. Ik sluit niets uit, niets is gek en ik doe niet mee aan het labelen van mensen; voor mij bestaat er slechts gedrag met een goede reden. Het kind staat altijd centraal bij mij. Gaat het goed met de ouders, dan gaat het meestal ook wel goed met het kind; daarom werk ik systeemgericht. Ik zie ouders als het ware als mijn co-therapeuten. Ouders kunnen ook losse ouderbegeleiding inkopen via Fitis. Meld je je kind aan voor therapie, dan vraag ik ouders vooraf samen een vragenlijst in te vullen en zie ik jullie ook samen tijdens een intake. Daarna volgen 5 kindsessies en een evaluatie in een oudergesprek. Hierin wordt bepaald hoe het vervolgtraject eruit zal gaan zien.

Doelgroep:

Ouders en kinderen, maar ook professionele opvoeders die met kinderen werken.

Ik ben geregistreerd bij:

Lid van de beroepsvereniging: Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK) Ingeschreven bij de KvK onder nr. 30236821 Registertherapeut TCZ Licentienummer RBCZ 409076R