praktijk voor Jeugdhulp, intervisie en training

Verified
Apolloplein 1 7552VG Hengelo

Over mij:

Mijn naam is Mieke Hampsink, 46 jaar oud. In de afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de tweedelijns-jeugdhulpverlening, in verschillende functies. Hierdoor bezit ik over een flinke rugzak vol met kennis en ervaring van verschillende methodieken. Mijn kracht is dat ik deze methodes integraal in kan zetten, dat wil zeggen dat ik de verschillende methodieken gecombineerd weet toe te passen, zodat er een begeleidingstraject op maat ontstaat; niets meer en niets minder. Ik ben zeer gedreven in mijn werk met kinderen, ouders en collega-professionals. Daarnaast heb ik een niet te stillen honger naar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mijn manier van werken kenmerkt zich door laagdrempeligheid, dichtbij een cliëntsysteem te staan, openheid en transparantie. Ik vind het belangrijk dat er een klik is tussen het kind of de jongere, het gezin of een leerkracht. Pas dan kan er een begeleidingsrelatie ontstaan, waardoor de begeleiding ook sneller effectief kan zijn. Wie ben ik nog meer…

Naast jeugdhulpverlener ben ik ook getrouwd en moeder van twee fijne kinderen in de puberleeftijd. Mijn drijfveren worden gevoed vanuit de ervaringen die ik als moeder heb. Ik ben me zeer bewust van de invloed die wij als volwassenen hebben op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen en jongeren.

Mijn werkwijze:

Mijn manier van werken kenmerkt zich door de verschillende pijlers waar ik mijn begeleiding op Richt.

systeembenadering

Er zijn meerdere elementen die het gedrag van een kind en een jongere beïnvloeden. Een kind of jongere is onderdeel van meerdere systemen, nl het gezin maar ook de klas waar hij / zij in zit. Om de hulp effectief te laten zijn vind ik het belangrijk om die verschillende systemen te betrekken bij het proces van gedragsverandering.

Transparantie

Een ander aspect wat ik belangrijk vind is dat kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten weten wat we bespreken met wie en waarom. Ieders toestemming hierbij is voor mij een voorwaarde.

Doelgericht

Voordat ik begin met de begeleiding vind ik het belangrijk om van te voren goed duidelijk te hebben met elkaar waar we naar toe werken. Ik vind het belangrijk dat de doelen die we met elkaar stellen, ook haalbaar zijn. Om die reden is een analyse van het probleem en de hulpvraagverduidelijking een belangrijk onderdeel van het traject. Tussentijdse evaluaties helpen om te kijken of het werkt wat we doen, of dat we moeten bijstellen.

Jeugdhulp thuis

Kinderen opvoeden is een belangrijke en uitdagende taak, die niet altijd even makkelijk is. Het opvoeden en opgroeien gaat met vallen en opstaan. Soms stuit je als ouder op vragen en weet je niet hoe je met bepaald gedrag van je kind om moet gaan. Het opvoeden van je kind pakt dan soms net anders uit dan je dacht en het gaat niet zoals je graag had gewild. In je opvoedaanpak heb je vaak al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Vooral in de overgangsperiodes in de ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Voor allerlei mogelijke vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling kunt u bij mij terecht.

Jeugdhulp in school

Door de veranderingen in het onderwijs is het vak van leerkracht veranderd en ook zwaarder geworden. Er wordt van een leerkracht verwacht dat er naast het aanbieden van de lesstof gericht op de cognitieve ontwikkeling, zij ook aandacht besteden aan de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd zijn de klassen groter geworden op veel scholen. Ik bied ondersteuning op school voor leerkrachten in de vorm van intervisie en individuele coaching hoe om te gaan met deze ontwikkelingen in het onderwijs. Hoe kun je je motivatie en gedrevenheid vasthouden in deze ontwikkelingen zonder daarbij concessies te hoeven doen in je persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit? Daarnaast zal het ziekteverzuim teruggedrongen worden in het onderwijs. Mijn persoonlijke visie is dat wanneer er goed voor een leerkracht en zijn professionaliteit gezorgd wordt, zij ook beter in staat zijn om goed voor de leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften te zorgen. Ondersteuning van de leerkracht bij lastig gedrag in de klas maakt ook onderdeel uit van mijn hulp. Dit kan klassikaal, individueel of in kleine groepjes, al naar gelang de vraag.

Mijn Doelgroep:

Gezinnen met kinderen in alle leeftijden, waarbij sprake is sociaal emotionele problematiek. Deze kunnen veroorzaakt worden doordat er sprake is van een mogelijke kindfactor, zoals ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, hoog-sensitiviteit, maar ook door factoren van buiten af zoals echtscheiding, rouw/verlies, pesten. Ook voor vragen rondom de opvoeding zoals zindelijkheid, pubertijd en dergelijke.

Ik ben geregistreerd als:

Bamw: 461017564 SKJ: 110007337 NFG: 8113 AGB-code praktijk: 90.100252