Respijthuis Maison Patrick

Verified

Welkom bij:

Respijthuis Maison Patrick die mantelzorgers ondersteund in vervangende mantelzorg. Op deze manier kunt u als mantelzorger even op adem komen. De zorgvrager waar u voor zorgt komt in een huiselijke omgeving en geniet ook even van een 'vakantiegevoel'. Dit kan voor een korte of langere periode (weekend, week of enkele weken). Tevens kan u gebruik maken van dagopvang! Ook als mantelzorger kunt u ondersteuning krijgen om op deze manier ook zelf de balans te houden en de zorg voor uw dierbare te kunnen blijven uitoefenen. Er zijn regelmatig workshops en trainingen waar u aan deel kunt nemen. Informeer over de mogelijkheden via het contactformulier.

Over mij:

Drie jaar geleden heb ik Stichting Maison Patrick opgericht. Ik zag dat er behoefte was aan logeermogelijkheden voor ouderen die aanklopten bij het verzorgingshuis voor een 'tijdelijk' plekje omdat het thuis even niet meer ging. Andere mogelijkheden waren er niet! Door mijn jaren ervaring in de gezondheidszorg en de laatste 15 jaar als zorgmanager, kwam ik in gesprek met deze klanten. Ik kwam er al snel achter dat dit niet de 1e keus was van deze mensen. Maar er waren geen alternatieven. Op deze behoefte ben ik het concept verder gaan uitwerken en is Respijthuis Maison Patrick nu het resultaat!

Mijn werkwijze:

Mensen kunnen voor respijtzorg - vervangende mantelzorg - kortdurend verblijf - ondersteuning begeleiding aankloppen bij hun gemeente (WMO) De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om hierin een geschikte oplossing aan te dragen naar wens van de klant/hun burger. Het gaat dan om een tijdelijke plek in het Respijthuis, met de doelstelling om langer thuis te kunnen blijven wonen. Op deze manier wordt de mantelzorger en het sociaal netwerk tijdelijk ontlast om het zo langer vol te kunnen blijven houden. Dit in de lijn van het BELEID vanuit DEN HAAG!

Mijn Doelgroep:

Volwassenen - ouderen met een lichamelijk/chronisch beperking Ook kan de gast met lichte cognitieve beperkingen bij Maison Patrick logeren. Gasten met een gevorderd dementieel beeld kunnen in het Respijthuis Maison Patrick NIET logeren.

Categorie:

Respijtzorg

Geregistreerd:

Kamer van Koophandel Rotterdam