Respons-bmw

Verified

Als het op het werk niet goed gaat of dreigt te gaan, dan gaan we via gesprekken proberen achter de oorzaak van de problemen te komen. Samen gaan we zoeken naar een passende oplossing. Meestal kan dat in beperkt aantal gesprekken, waarna je weer met plezier naar je werk kunt. Soms is verwijzing naar een andere instantie nodig. voorbeelden zijn: Hoge werkdruk, gecombineerd met fysieke klachten Conflicten over het werk Pesten, (seksuele) intimidatie, geweld Privéproblemen die het werk beïnvloeden Geen aansluiting bij collega’s Onverklaarbare spanningsklachten (slecht slapen, hoofdpijn, concentratiestoornissen)

Over mezelf:

Mijn naam is Frank van Oploo en ik ben al enige jaren werkzaam als Bedrijfsmaatschappelijk Werker. Ik heb geen “geitenwollensokken mentaliteit” maar probeer de persoon te zijn die naast je staat en je praktische en To-the-point adviezen geeft.

Werkwijze:

Door de praktische en doelgerichte aanpak wordt het snelst het gewenste resultaat bereikt. Mede doordat ik een aantal jaren als leidinggevende heb gewerkt en weet wat voor hen de aandachtspunten zijn heb ik ook aandacht voor de bedrijfseconomische kant van ziekte en verzuim. Daardoor verloopt overleg met leidinggevenden vaak beter.

Doelgroep:

Mensen met werk- gerelateerde problemen zoals Hoge werkdruk, gecombineerd met fysieke klachten Conflicten over het werk Pesten, (seksuele) intimidatie, geweld Privéproblemen die het werk beïnvloeden Geen aansluiting bij collega’s Onverklaarbare spanningsklachten (slecht slapen, hoofdpijn, concentratiestoornissen) Ook bieden we diverse trainingen en workshops aan op het gebied van: Sociale vaardigheden Opvang na traumatische gebeurtenissen Pesten op het werk Communicatie