Up2Me!

geverifieerd
IMG_0504.png
IMG_0504.png
20140302_155224_Android.png
7671 ES Vriezenveen
297-305 Westeinde Vriezenveen Overijssel NL

“Verandering en ontwikkeling op Eigen Kracht!”

Up2Me biedt o.a. trainingen aan op het gebied van weerbaarheid, agressieregulatie en sociale vaardigheden. Daarnaast adviseert, coacht en ondersteunt Up2Me bij psycho-sociale problematiek, negatieve life-events en levensvragen. Hierbij staat je Eigen (innerlijke) Kracht voorop!

Over mezelf:

Michel Naafs is 41 jaar, hij heeft een relatie met Renate en is trotse vader van 3 kinderen: Daan (16), Jette (13) en Hidde (11). In 2012 is hij gestart met Up2Me, op dat moment werkte hij daarbij ook nog als Delta gecertificeerd gezinsvoogd / jeugdbeschermer binnen de jeugd/gezinshulpverlening en als docent weerbaarheid bij de GGD, alwaar hij veel ervaring heeft opgedaan in het werken met kinderen en gezinnen in complexe situaties.

Tot 2009 heeft hij diverse functies gehad binnen de Ministeries van Defensie en Justitie (Inrichtingswerker, Wachtcommandant, Beveiligingsmedewerker, Sociale Dienstverlening, Intern Bijstands Team en Trajectbegeleider resocialisatie/re-integratie) in verschillende huizen van bewaring en gevangenissen met een verscheidenheid aan mensen, vrijheden, achtergronden, culturen, persoonlijkheden en emoties. In deze periode heeft Michel professioneel veel blootgestaan aan spanning, stress, bedreigende situaties en agressie, hier heeft hij zich door ervaring en scholing verder in ontwikkeld.

Door zijn kennis en ervaring binnen Justitie, GGD en Jeugdzorg weet Michel op geheel eigen wijze de juiste benadering te vinden om zorgen, moeilijkheden en problemen te herkennen, bespreekbaar te maken, te behandelen en te verminderen of op te lossen.

Michel heeft psychologie gestudeerd, is opgeleid tot coach, counselor en trainer, daarnaast heeft hij ook nog een 1-jarige opleiding gedaan tot algemeen docent weerbaarheid met een specialiteit in kinderen, de insteek hierin is psychomotorisch en psycho-fysiek van aard. De afgelopen 5 jaar heeft hij zeer veel scholen, klassen, ouders, gezinnen en (individuele) kinderen bijgestaan, gecoacht en getraind in het thema weerbaarheid, sociale vaardigheden, agressieregulatie, opvoeding, negatieve life-events en het bouwen aan zelfvertrouwen. Michel’s kernwaarden zijn: Veiligheid, Betrouwbaarheid, Oprechtheid, Positiviteit, Eerlijkheid, Betrokkenheid, Ruimdenkendheid en Integriteit.

In 2014 heeft hij de keuze gemaakt om Up2Me verder te laten groeien en is hij voor zichzelf begonnen. Momenteel volgt hij een intensieve opleiding tot Tai Chi docent. Begin 2016 verwacht Michel hiermee klaar te zijn, op http://www.TaiQi.nl kun je hierover meer lezen.

Werkwijze:

Van mens tot mens, van hart tot hart!

Doelgroep:

Alle leeftijden

Ik ben geregistreerd bij:

PMT, Weerbaarheid, Agressieregulatie, SoVa, Coach, Kindercoach, Gezinscoach
Beroepsvereniging voor toegepast psychologen

IMG_0504.png 6 jaar geleden
 • Je moet om een reactie te plaatsen
20140302_155224_Android.png 6 jaar geleden
 • Je moet om een reactie te plaatsen
Toon 2 resultaten
Rating
Onze voorkeur
Professionals
Logo Prakijk Mirte.jpg
Logo Prakijk Mirte.jpg
Logo Mirte kids.jpg
Logo Mirte in bedrijf (1).jpg
Overzicht-praktijk.jpg

http://www.mirtekids.nl http://www.mirteinbedrijf.nl

Er wordt laagdrempelige, psychologische hulp geboden voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische, mentale en/of emotionele problemen. Ook voor relatietherapie en EMDR Therapie.

Over mezelf:

Mijn naam is Esther Roelofs. Ik ben geboren op 1 november 1968. Jarenlang ben ik werkzaam geweest in het ziekenhuiswezen als operatieassistent en later als leerlingbegeleidster. Jaren geleden heb ik mij omgeschoold tot psychosociaal therapeut om als ervaringsdeskundige therapeut op het gebied van eetstoornissen aan het werk te gaan. Daarvoor heb ik in eerste instantie Praktijk Mirte opgericht en later kwamen daar Mirte Kids en Mirte in Bedrijf bij wegens de groeiende hulpvraag .
Ik ben empatisch, professioneel, ervaringsdeskundig, betrokken.
Ter ontspanning loop ik hard, tennis ik graag en noem ik mezelf wel eens de eeuwige student vanuit een passie voor mijn werk.

Werkwijze:

Mijn therapie is persoonlijk en praktisch van aard en wordt afgestemd op jou als uniek persoon. Tijdens de behandeling krijg je inzicht in het ontstaan van jouw problematiek en de blokkades die je remmen in je persoonlijke groei en ontwikkeling. In het proces dat we samen aangaan mag je jouw kwaliteiten en vaardigheden herontdekken en optimaal leren benutten. Met mijn brede opleiding als psychosociaal therapeut, EMDR therapeut en relatietherapeut, kan ik vanuit verschillende behandelmethodieken jou begeleiden naar het juiste evenwicht in jezelf. Met als streven om jou in contact te brengen met je eigen kwaliteiten, kracht en mogelijkheden. Zo kun je ook na de therapie vol vertrouwen (in jezelf) verder gaan.

Doelgroep:

Kinderen, jongeren en volwassenen. Tevens voor werkgevers en werknemers van profit en non-profit organisaties.

Zorgaanbod: angststoornissen, eetproblemen/eetstoornissen, identiteitsproblemen, somberheid/depressie, burn-out, rouwverwerking, relatieproblemen, bij indicatie voor EMDR therapie

Ik ben geregistreerd bij:

NFG en RBCZ

ZOT_logo_gestapeld_CMYK_highres-300-dpi.png

Zorgondernemers Twente stelt zich breed op ten aanzien van opdrachtgevers. Overal zijn mensen te vinden die op de één of andere manier aangewezen zijn op begeleiding of ondersteuning. Zorgondernemers Twente is hierbij de aangewezen partij. Onze professionals zijn goed opgeleid en beschikken over ruime en relevante werkervaring. Alle professionals hebben hart voor mensen en voor organisaties. Wij zullen er altijd naar streven om alle belanghebbenden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Over mij:

De professionals (leden) van de coöperatie Zorgondernemers Twente werken intensief samen om adequaat in te kunnen spelen om de cliënt de juiste begeleiding te leveren die via de kortste en beste weg leidt naar het gewenste resultaat. Wij profiteren van elkaars kennis en ervaring en stemmen de hulpvraag op elkaar af. Uiteraard altijd in het belang van de cliënt en de opdrachtgever.

Mijn werkwijze:

Korte lijnen & snel aan de slag

Bij algemene vragen kunt u het volgende telefoonnummer bellen: 06-48463608, kunt u via e-mail uw vraag stellen: info@zorgondernemers-twente.nl, of via ons contactformulier contact opnemen. Vermeld in alle gevallen wel altijd duidelijk uw naam en telefoonnummer.

Aanmeldingsprocedure

De aanmelding kan op diverse manieren plaatsvinden: via u, de huisarts of via de contactpersoon van de gemeente. Binnen 2- 5 dagen na aanvraag (afhankelijk van de urgentie) zal een intakegesprek plaatsvinden. Het gesprek vindt plaats bij u thuis of desgewenst op een andere locatie.

Begeleidingsplan voor mensen in het kader van de nieuwe WMO 2015 of Jeugdwet

Samen met de cliënt en eventuele familie wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Bij minderjarigen is er altijd een ouder of vaste verzorger aanwezig. Het plan vormt de basis van de begeleiding. In het plan worden de persoonlijke gegevens, diagnose en persoonsbeschrijving, begeleidingsafspraken en doelen van de cliënt opgenomen. Hierin zal ook beschreven staan hoe er door u als cliënt aan de doelen dient te werken en welke begeleiding u hierbij krijgt.

Er vindt altijd een kennismaking plaats. Zorgondernemers Twente werkt met een plan die door beide partijen ondertekend wordt. Gedurende de begeleiding zal het begeleidingplan, manier van werken en de voortgang besproken worden en gaan we kijken of dit plan tussendoor bijgesteld moet worden. Elke begeleider heeft een eigen manier van werken. Wij vinden het belangrijk dat u een klik heeft met de begeleider en dat de werkwijze bij u past.

Begeleidingsovereenkomst

Naast het begeleidingsplan zal de cliënt en de begeleider een overeenkomst ondertekenen. Hierin staan alle rechten en plichten voor beide partijen. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd ondertekend, maar kan tussentijds worden opgezegd.

Dagen en tijden

Onze begeleiding kan in overleg met u als cliënt. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de eventuele indicatie die gesteld is door de contactpersoon van de gemeente. Wij werken flexibel en houden zoveel als mogelijk rekening met uw wensen. Omdat wij met andere professionals samenwerken, is er altijd iemand aanwezig waar u op terug kunt vallen.

Locatie

De begeleiding kan plaatsvinden bij u thuis, op school, op het werk of elders waar de begeleiding gewenst is. De hulpvraag is hier leidend in.

Privacy en vertrouwelijke informatie

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als Zorgondernemers Twente houden wij ons aan deze wet en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en het vertrouwen wat u in ons stelt.

Soms is het in uw eigen belang om informatie met uw huisarts of andere betrokkenen te delen. Wij zullen dit altijd eerst met u bespreken en uitleggen waarom wij dat noodzakelijk vinden.

Een uitgebreid overzicht vindt u onder het kopje: Privacybeleid

Tevredenheid

Wij controleren periodiek hoe onze dienstverlening wordt ervaren door de cliënt en door de opdrachtgever. Wij vragen bijvoorbeeld na hoe een cliënt het intakegesprek heeft ervaren en hoe de voortgang verloopt. Door de informatie die wij krijgen, kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren.

Mijn Doelgroep:

Zorgondernemers Twente kan begeleiding of ondersteuning bieden aan diverse doelgroepen

Mensen die moeite hebben of problemen ondervinden op het gebied van:

zelfstandig wonen
het opbouwen van dagritme (bijvoorbeeld opstaan, maaltijden (voor-)bereiden, school, sport, toeleiding naar werk)
het (voor)bereiden van een gezonde en lekkere maaltijd
verslavingsproblematiek
zelfstandig wonen (begeleiding bij praktische vaardigheden)
financiële zaken regelen (rondkomen, inzicht in schulden, eventueel afspraken maken met schuldeisers, kasboekje bijhouden)
moeite met leren
organisatie en planning van studie
het ontdekken en toepassen van de juiste leertechnieken gedurende een opleiding
informatieverwerking bij beelddenkers
opbouwen en onderhouden van sociale contacten
gedrag
oriëntatie op mogelijkheden m.b.t. scholing of werk
functioneren op de werkvloer (jobcoaching)
Gezinnen die begeleiding of ondersteuning behoeven op het gebied van:

huiselijk geweld
financiële zaken (niet rond kunnen komen met de inkomsten, schulden)
complexe situaties waarbij de opvoeding niet vanzelfsprekend verloopt
autismegerelateerde problematiek
Mensen die door de wet strafbaar zijn gesteld:

hulp bij het maken van een nieuwe start in de maatschappij
hulp bij het zoeken van werk (solliciteren, ondersteuning bij bemiddeling naar werk)
hulp bij het voorkomen van recidive
Werknemers die begeleiding of ondersteuning behoeven op het gebied van:

Re-integratie 1e of 2e spoor
Outplacement
Loopbaanadvies
Jobcoaching

Categorie: Individuele begeleiding & coaching

Geregistreerd:

fotologo.png

Welkom bij:

Vanuit mijn praktijk begeleid ik mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfases in de 14 Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) en daarbuiten. Ik help mensen de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden te benutten die ze bezitten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en het plezier in het leven.

Ik bied individuele begeleiding, in of vanuit de thuissituatie aan mensen met een beperking, hun ouders en verwanten/netwerk. De diensten die ik lever zijn gericht op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Ik werk volgens een aantal kernwaarden. Ik benader de begeleiding vanuit een respectvolle houding die uitgaat van de wensen en mogelijkheden van de mens. De begeleiding kenmerkt zich door een daadkrachtige en doelgerichte houding. Tijdens de begeleiding breng ik overzicht en structuur aan.

Ik stel me ten doel dat mensen ondanks hun beperking zichzelf toch maximaal kunnen ontplooien en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dit doe ik door mensen op weg te helpen of te begeleiden om zo de huidige situatie in stand te houden en de zelfredzaamheid te vergroten.

De begeleiding kan bekostigd worden uit: persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen). Neem voor meer informatie hierover gerust contact met mij op via telefoonnummer 06-41187372 of stuur een e-mail naar info@remiebegeleidingencoaching.nl.

Over mij:

Mijn naam is Erik Remie, geboren op 4 mei 1981 en woon samen met mijn vrouw en onze twee geweldige zoons in Almelo.

Ik vind het indrukwekkend en fascinerend om samen tot veranderingen te komen, of dit nu tot stand komt door een gesprek of door praktische begeleiding. Graag ben ik praktisch aan de slag en houd ik ervan om ergens de schouders onder te zetten. Dit doen in vorm van een eigen bedrijf is natuurlijk de kers op de taart. Het geeft mij een vrij gevoel om flexibel te kunnen zijn en daarin niet afhankelijk van protocollen te zijn. Zo blijft er tijd over voor het “echte” werk.

Ik heb hiervoor gewerkt bij de Heidehoeve, zorg op maat in Hardenberg waar ik jeugdigen met een beperking heb begeleid in het aanleren van vaardigheden, zoals het plannen van taken, het aanleren van licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, het leggen van contacten, etc.

Ook heb ik zelfstandig wonende volwassenen met een beperking begeleid bij de administratie en financiën, het huishouden, het leggen van contacten, het meegaan naar belangrijke afspraken, het structureren van de tijd, etc.

Daarnaast heb ik jeugdigen met een beperking begeleid bij diverse activiteiten binnen een kleinschalige dagopvang in het Polman stadion van Heracles Almelo.

Deze ervaringen maken mij tot een allrounder in mijn werk met specifieke kennis over leven met een beperking.

In het meedenken, doorvragen, luisteren en actie ondernemen zie ik mijn kracht. Graag ben ik daarmee tot meerwaarde voor een ander.

Anderen typeren mij als een doorzetter en geven aan dat ik duidelijk en eerlijk ben.

Er is zoveel te bereiken met mensen, ook als je een beperking hebt, of misschien zelfs juist daarom! Ik zie mezelf als het middel in de weg naar groei. Als mensen weer grip krijgen op hun leven en zich daardoor gelukkiger voelen, dan ben ik blij dat ik daarin een bijdrage heb kunnen leveren. De positieve effecten die dit op de directe omgeving van de cliënt heeft, geeft hoop voor de toekomst en een glimlach op mijn gezicht!

Mijn werkwijze:

Ik hanteer het 8-fasenmodel als methode om mensen te begeleiden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de mens centraal staat.

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.

 1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de begeleider.
 2. Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de begeleider.
 3. Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt.
 4.  Analysefase: een analyse van het functioneren van de cliënt op 7 leefgebieden.
 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.
 8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

De fasen hebben betrekking op 7 leefgebieden:

 1. Zingeving: drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie.
 2. Wonen: huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).
 3. Financiën: inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.
 4. Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.
 5. Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.
 6. Psychische gezondheid: welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.
 7. Werk & activiteiten: werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.

Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.

Mijn Doelgroep:

Individuele begeleiding voor volwassenen

Voor wie

Ik bied individuele (woon)begeleiding aan volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Het kan gaan om het vergroten van de eigen kracht bij praktische zaken, zoals het omgaan met administratie en financiën, het op orde houden van de huishouding, gezondheid en hygiëne, het vinden van een dagbesteding, sociaal contact, etc. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Hoe?

Ik vergroot de zelfredzaamheid en de samen-redzaamheid. Bij zelfredzaamheid gaat het over het versterken van de eigen kracht op de verschillende leefgebieden. Doel is om zo zelfstandig mogelijk te worden en te blijven. De begeleiding kan onder andere betrekking hebben op:

 • Komen tot structuur en veiligheid in de persoonlijke (leef)situatie.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden.
 • Vergroten van sociale vaardigheden.
 • Vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding.

Wat samen-redzaamheid betreft betrek ik het sociale netwerk, bijvoorbeeld familie of buren actief bij de begeleiding. Doel van het vergroten van de samen-redzaamheid is dat de cliënt niet afhankelijk blijft van zorg, maar bij mensen in de eigen omgeving terecht kan voor advies en stimulans, tijdens en zeker ook na afronding van de begeleiding.

Wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal ik altijd onderling afstemmen met de cliënt en/of verwanten/netwerk. Vaak is dit thuis, soms op het werk, in mijn praktijk of op een andere gewenste locatie. Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de vakanties.

Individuele begeleiding voor jeugdigen

Ik bied individuele begeleiding aan jeugdigen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan gaan om begeleiding bij praktische zaken, zoals het maken van huiswerk, omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, het leren maken van keuzes, het leren om grenzen te bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding. Ik richt me op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van de jeugdigen, wat zij kunnen en willen en op de toekomst. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Hoe?

Ik help jeugdigen zelf hun problemen op te lossen en hun mogelijkheden te vergroten. De begeleiding is gericht op het versterken van wat de jeugdige kan en wil leren, zodat ze steeds zelfstandiger worden. Ik ga altijd uit van de wensen, mogelijkheden, interesses en krachten van de jeugdigen. Het gezin wordt altijd actief betrokken; waar nodig wordt ook het bredere sociale netwerk, zoals familie, vrienden, buren, schoolmentor of (voetbal)coaches betrokken.

De begeleiding die ik bied is afhankelijk van de hulpvraag en kan onder andere betrekking hebben op:

•Bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid aan jeugdigen op basis van hun hulpvragen.
•Vergroten van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden.
•Vergroten van sociale vaardigheden.
•Het vinden en behouden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal ik altijd onderling afstemmen met de ouders/verzorgers. Vaak is dit thuis, soms ook onder schooltijd, tijdens een vrijetijdsbesteding, in mijn praktijk of op een andere gewenste locatie. Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de (school)vakanties.

IMG-20201203-WA0002.jpg
Hamerstraat 10, 7556 MZ Hengelo, Nederland 19.38 km

Wat is counselling?

Het werkgebied van een counsellor is breed. Een counsellor biedt ondersteuning aan mensen in alle leeftijdsgroepen. Te denken valt aan een tijdelijk crisis, twijfels, frustraties en zorgen. Problemen kunnen zowel werk als privé gerelateerd zijn. Het gaat om tijdelijke functioneringsproblemen binnen relaties, gezin en/of op maatschappelijke gebied zoals op werk, school of bij balansverstoring zoals ziekte en rouw.

Specialisme:

Ondersteuning en begeleiding bij stress gerelateerde problematiek:

– Cognitieve gedragstherapie
– Rouw en verlies
– MBCT en MBSR
– E-counselling (beeldbellen)
– Reïntegratie stress en burnout
– Autismespecialist

Over mij:

Mijn naam is Sofie Huuskes-Willemsen en mijn wortels liggen, zowel in het bedrijfsleven als in het pathologisch laboratorium. Sinds 2010 ben ik geregistreerd stresscounsellor bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.
In 2011 heb ik afscheid genomen van de pathologie en gestart met begeleiden en ondersteunen van mensen die tijdelijk vastlopen in het dagelijks leven en het zelf niet meer kunnen oplossen.

Counselling werkt oplossingsgericht. Gedachtegang, gevoelswereld en gedragsverandering staan bij counselling centraal. Door mijn achtergrond, mijn (bij) scholingen en levenservaring, ligt mijn expertise op het gebied van stress gerelateerde problematiek en de gevolgen daarvan. Door stress in kaart te brengen en stress bespreekbaar te maken kunt u werken aan uw volgende stap, minder stress door aandacht, een beter welzijn en functioneren.

Mijn werkwijze:

Laagdrempelige gesprekken. Uitgaande van de veerkracht en het zelf oplossende vermogen van de cliënt wordt er naar de mogelijkheden gekeken en niet naar de belemmeringen.

Mijn Doelgroep:

Personen tussen en 18 – 88 jaar.

Categorie:

Psychosociale hulpverlening
Gezondheidszorg

Ik ben geregistreerd bij:

K.v.k.nummer: 08216087

ABvC: Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

Jorieke_Chris_01.jpg
Tulpstraat 28, Hengelo, Nederland 19.55 km

Over jezelf: Ik ben Jorieke Kroeze – Meijners. Sinds 2011 begeleid ik kinderen met autisme in thuisprogramma’s met Contactgericht Spelen en Leren en Growing Minds. Ook heb ik ruimte ervaring met het werk als schaduw ondersteuner op scholen. Daarnaast werk ik sinds 2018 ook hooggevoelige kinderen (met een sterke wil). Ik ben rustig, open en maak graag contact door te spelen. Ik ben erg vindingrijk en kan tegen een stootje.
Werkwijze: Ik start altijd graag met een kennismakingsgesprek om de ouders en het kind te leren kennen. Zo kunnen we samen bekijken wat er nodig is en wat ik kan betekenen. Het begeleiden van de kinderen met autisme kan via het PGB. Ik kan frequent worden ingezet. Voor de hooggevoelige kinderen en hun ouders zijn er verschillende trainingen mogelijk.
Doelgroep: Hooggevoelige kinderen (met een sterke wil) van 1 t/m 12 jaar en hun ouders
Kinderen met autisme van 1 t/m 12 jaar.
Categorie: gezondheid, ontwikkeling, opvoeding
Geregistreerd: SKJ

Kees Jongman.001.jpg
Kees Jongman.001.jpg
IMG_2013.jpg
7558 BE Hengelo 19.75 km

Vanuit het HART naar het HOOFD en aan het WERK.

Over mij:

Ik ben Kees Jongman; geboren op 30-11-1967 te Holten. Woonachtig te Hengelo, in 2010 getrouwd met mijn vrouw en met haar ouder van een dochter van 9 jaar en een zoon van 11 jaar.
Ik ben ruim 25 jaar werkzaam als coach/ counselor/ trainer/ mentor/ pedagogisch medewerker/ psychosociaal therapeut/ ervaringsgericht hulpverlener/ jongerenwerker/ coordinator/ werkbegeleider/ stagebegeleider/ leidinggevend monteur.
Hobby’s zijn sport, met name schaatsen, gitaar spelen.
Opgeleid als agogisch werker, als HBO psychosociaal coach/ counselor/ werker en als psychosociaal master-NLP-er.
Zoals je ziet ben ik generalist in het begeleiden van mensen en groepen mensen. Begeleiden van groei en verander processen bij individuen, gezinnen en organisaties.
Vaardigheden zijn: integer, inlevingsvermogen, holistische visie, praktische instelling, analyserend vermogen, creatief, motiveren/ spiegelen, activeren/ confronteren, doortastend
betrouwbaar en kan verbindingen leggen.

Mijn werkwijze:

Verloop Hart Hoofd Werk traject.

Start
Als cliënt, coachee of werkgever kun jij je aanmelden via de contact gegevens zoals deze vermeld staan op de website van Hart Hoofd Werk.
Hieruit volgt een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij wederzijdse goedkeuring zal er een aanmeldingsgesprek plaats vinden, dit is tevens officiële start van het traject.

In mijn praktijk Harthoofdwerk help ik en ondersteun ik mensen middels diverse ervaringsgerichte interventies, om hun hulpvraag inzichtelijk te maken. Samen kijken we door middel van opdrachten hoe er een beter bewustzijn op ervaring kan ontstaan. Door dingen bewust te doorleven en te ervaren gaan we samen op zoek naar handvatten die het makkelijker maken problemen te hanteren. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Daarnaast onderzoeken we samen de balans die specifiek bij het betreffende individu past. Ik bied begeleiding en ondersteuning in dit proces en richt mij op de eigen kracht, zelfzorg en zelfmanagement van een individu.

Inhoud van traject
De aangegeven problemen, frustraties, situaties, of ongemakken, als wel de interactie binnen onze gesprekken, de ervaringen van de gemaakte of uitgevoerde opdrachten zijn bepalend voor de inhoud van het traject.

Binnen het traject kan ik gebruik maken van een keur aan methodieken, zoals: Gedragstherapeutisch model/ Therapeutische methodieken individueel en gezinsgericht/ Groepsdynamica/ Systeemgericht werken/ Transactionele analyse/ Communicatie/ Coaching/ Ervaringsleer/ Psychopathologie/ Psychosomatiek/ Psychiatrie/ Psycho-educatie/ Psychosociale hulpverlening/ Zingeving en wereld beschouwing/ Rouw en verlieskunde/ Participatie methodiek/ Communicatieleer/ Werk een zorg minder/ Gedragsleer/ Voortraject aanval op schooluitval/ Therapeutische methodieken (o.a. oplossingsgerichte gesprekstherapie, cognitieve therapie, R.E.T.)/ Rehabilitatie ex gedetineerden en GGZ/ Welzijn en psychosociale zorg cliëntgericht en gezinsgericht / Taakstraf begeleiding klasse 4 en 5/ Master practitioner psychosociaal NLP/ Activeringstrajecten re-integratie/ Outreachend werken/ Presentiebenadering/ Eigenkracht principe/ Activerende zorgtrajecten/ Individuele vraaggerichte benadering / Vlaggensysteem/ Samenwerken aan veiligheid.

De hierboven benoemde methodieken dienen als middel en niet als doel. Voor alle trajecten die ik aanbied blijft het maatwerk. Ieder individu is anders, iedere groep is anders alle problemen worden anders ervaren.

Traject duur
Ik stel mijzelf als doel dat wij na maximaal 6 sessies van 90 minuten jou of jullie doel moeten hebben behaald of moeten hebben bijgesteld. Hierbij ben jij of zijn jullie bepalend.

Evaluatie traject
Halverwege het traject vind er een tussenevaluatie plaats.
Na 6 sessies vindt er een eindevaluatie plaats waarin het behaalde doel of de behaalde doelen staan beschreven. Hierin komen we tot een eind conclusie en gaan we over op of afsluiting of eventueel een vervolgtraject.

Mijn Doelgroep:

Voor wie?

Individueel:

Ik spreek mensen aan die vastlopen in bepaalde terugkerende patronen. Mensen die niet volledig in balans met zichzelf zijn en niet handelen vanuit hun evenwichtige ‘centrum of kern’. Binnen zowel hun privéleven als wel binnen hun werk.
Dat betekent dat ze in hun gedrag niet doen wat ze werkelijk willen, of door ingesleten patronen niet de ruimte ervaren om dat wat hen werkelijk beweegt, motiveert of inspireert, te kunnen volgen. In de praktijk van Hart Hoofd Werk komen mensen die op een bepaald stuk/ aandachtsgebied in hun leven vastlopen.

Groepen
Hart Hoofd Werk is er ook voor organisaties die een gezonder werkklimaat willen organiseren. Hart Hoofd Werk werkt voor alle jongvolwassenen en volwassenen, ongeacht beroep, afkomst, geloof of sekse.

Naast individuele counseling/ coaching begeleid ik ook groepen: groepen die overeenkomstige klachten of problematieken ervaren binnen organisaties, om een betere samenwerking tot stand te brengen. Door de motivatie uit de groep te halen. Voor zowel werknemers of werkgevers.

Daarnaast heeft Hart Hoofd Werk een specialisatie in:

Supervisie:
Dit is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De bedoeling is om te leren onder begeleiding door te reflecteren op eigen werkervaringen.

Vertrouwenspersoons-functie:
Voor organisaties die in het kader van professionalisering en ervaringsgericht leren een externe vertrouwenspersoon aan hun organisatie willen koppelen.

Mentale begeleiding van topsporters:
Mensen die professioneel met sport bezig zijn en het gevoel hebben er op mentaal gebied niet uit te kunnen halen water in hen zit of bij wie ontwikkeling stagneert.

Wanneer?

Vanuit mijn werkwijze als psychosociaal counselor en NLP-master practitioner, ondersteun en begeleid ik personen en groepen bij situaties die zij als moeilijk, lastig, ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. Bij lichte psychische klachten, als aanvulling op de reguliere medische zorg of samenwerkend met de reguliere gezondheidszorg. Of uit voorzorg, om te voorkomen dat je niet meer kunt functioneren.

Werkwijze

In mijn praktijk, help en begeleid ik mensen middels diverse ervaringsgerichte interventies. Hierbij kan ik uit diverse methodieken putten (zie hiervoor verloop Hart Hoofd Werk traject) om hun hulpvraag inzichtelijk te maken. Samen kijken we door middel van opdrachten hoe er een beter bewustzijn op ervaring kan ontstaan. Door dingen bewust te doorleven en te ervaren gaan we samen op zoek naar handvatten die het makkelijker maken problemen te hanteren. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling en beter functioneren.

Daarnaast onderzoeken we samen de balans die specifiek bij het betreffende individu past. Ik bied begeleiding en ondersteuning in dit proces en richt mij op de eigen kracht, zelfzorg en zelfmanagement van een individu.

Motivatie
Hart Hoofd Werk vraagt van de cliënt een open houding. Daarnaast vraagt Hart Hoofd Werk de bereidwilligheid om actief en gemotiveerd samen aan oplossingen te werken om in beweging te komen.
“Leer nu de slag te pakken te krijgen, door datgene wat er achter je ligt, te gebruiken als middel om vooruit te komen”.

Doel
Mijn doel is om mensen te helpen bij het terugvinden van hun innerlijke balans, waardoor ze beter in hun eigen kracht komen en daarmee beter in hun vel en dat werk en privé beter in balans komen.

Vanuit het HART naar het HOOFD en aan het WERK!

Categorie: psychosociaal coach counselor en werker.

Ik ben geregistreerd bij:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Stichting Registratie voor professioneel begeleiders St!r

Miekehampsink.001.jpeg
Miekehampsink.001.jpeg
taal erbij mieke H.001.jpeg
aan het werk .001.jpeg
Apolloplein 1 7552VG Hengelo 20.71 km

Over mij:

Mijn naam is Mieke Hampsink, 46 jaar oud.
In de afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam geweest in de tweedelijns-jeugdhulpverlening, in verschillende functies.
Hierdoor bezit ik over een flinke rugzak vol met kennis en ervaring van verschillende methodieken. Mijn kracht is dat ik deze methodes integraal in kan zetten, dat wil zeggen dat ik de verschillende methodieken gecombineerd weet toe te passen, zodat er een begeleidingstraject op maat ontstaat; niets meer en niets minder.
Ik ben zeer gedreven in mijn werk met kinderen, ouders en collega-professionals. Daarnaast heb ik een niet te stillen honger naar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Mijn manier van werken kenmerkt zich door laagdrempeligheid, dichtbij een cliëntsysteem te staan, openheid en transparantie. Ik vind het belangrijk dat er een klik is tussen het kind of de jongere, het gezin of een leerkracht. Pas dan kan er een begeleidingsrelatie ontstaan, waardoor de begeleiding ook sneller effectief kan zijn.
Wie ben ik nog meer…

Naast jeugdhulpverlener ben ik ook getrouwd en moeder van twee fijne kinderen in de puberleeftijd. Mijn drijfveren worden gevoed vanuit de ervaringen die ik als moeder heb. Ik ben me zeer bewust van de invloed die wij als volwassenen hebben op de ontwikkeling en het functioneren van kinderen en jongeren.

Mijn werkwijze:

Mijn manier van werken kenmerkt zich door de verschillende pijlers waar ik mijn begeleiding op
Richt.

systeembenadering

Er zijn meerdere elementen die het gedrag van een kind en een jongere beïnvloeden. Een kind of jongere is onderdeel van meerdere systemen, nl het gezin maar ook de klas waar hij / zij in zit.
Om de hulp effectief te laten zijn vind ik het belangrijk om die verschillende systemen te betrekken bij het proces van gedragsverandering.

Transparantie

Een ander aspect wat ik belangrijk vind is dat kinderen, jongeren en hun ouders en leerkrachten weten wat we bespreken met wie en waarom. Ieders toestemming hierbij is voor mij een voorwaarde.

Doelgericht

Voordat ik begin met de begeleiding vind ik het belangrijk om van te voren goed duidelijk te hebben met elkaar waar we naar toe werken.
Ik vind het belangrijk dat de doelen die we met elkaar stellen, ook haalbaar zijn. Om die reden is een analyse van het probleem en de hulpvraagverduidelijking een belangrijk onderdeel van het traject.
Tussentijdse evaluaties helpen om te kijken of het werkt wat we doen, of dat we moeten bijstellen.

Jeugdhulp thuis

Kinderen opvoeden is een belangrijke en uitdagende taak, die niet altijd even makkelijk is. Het opvoeden en opgroeien gaat met vallen en opstaan. Soms stuit je als ouder op vragen en weet je niet hoe je met bepaald gedrag van je kind om moet gaan. Het opvoeden van je kind pakt dan soms net anders uit dan je dacht en het gaat niet zoals je graag had gewild. In je opvoedaanpak heb je vaak al van alles geprobeerd, maar niets lijkt te werken. Vooral in de overgangsperiodes in de ontwikkeling, bijvoorbeeld van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Voor allerlei mogelijke vragen op het gebied van opvoeding en ontwikkeling kunt u bij mij terecht.

Jeugdhulp in school

Door de veranderingen in het onderwijs is het vak van leerkracht veranderd en ook zwaarder geworden. Er wordt van een leerkracht verwacht dat er naast het aanbieden van de lesstof gericht op de cognitieve ontwikkeling, zij ook aandacht besteden aan de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen. Tegelijkertijd zijn de klassen groter geworden op veel scholen.
Ik bied ondersteuning op school voor leerkrachten in de vorm van intervisie en individuele coaching hoe om te gaan met deze ontwikkelingen in het onderwijs. Hoe kun je je motivatie en gedrevenheid vasthouden in deze ontwikkelingen zonder daarbij concessies te hoeven doen in je persoonlijke betrokkenheid en professionaliteit?
Daarnaast zal het ziekteverzuim teruggedrongen worden in het onderwijs. Mijn persoonlijke visie is dat wanneer er goed voor een leerkracht en zijn professionaliteit gezorgd wordt, zij ook beter in staat zijn om goed voor de leerlingen en hun specifieke onderwijsbehoeften te zorgen.
Ondersteuning van de leerkracht bij lastig gedrag in de klas maakt ook onderdeel uit van mijn hulp. Dit kan klassikaal, individueel of in kleine groepjes, al naar gelang de vraag.

Mijn Doelgroep:

Gezinnen met kinderen in alle leeftijden, waarbij sprake is sociaal emotionele problematiek. Deze kunnen veroorzaakt worden doordat er sprake is van een mogelijke kindfactor, zoals ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, hoog-sensitiviteit, maar ook door factoren van buiten af zoals echtscheiding, rouw/verlies, pesten.
Ook voor vragen rondom de opvoeding zoals zindelijkheid, pubertijd en dergelijke.

Ik ben geregistreerd als:

Bamw: 461017564
SKJ: 110007337
NFG: 8113
AGB-code praktijk: 90.100252

l.jpg
l.jpg
foto-flyer.jpg
7497 NR Bentelo 20.86 km

Welkom bij Paard en MenZ! Een bedrijf welke gespecialiseerd is in training en coaching m.b.v. paarden als co-coach.
Paardencoaching kan ingezet worden op verschillende gebieden zoals:
– valkuilen leren (her)kennen en hiermee omgaan
– omgaan met werkdruk/ stress
– grenzen aan (durven) geven
– omgaan met frustraties
– communicatie met anderen
– teambuilding
Ervaring met paarden is NIET nodig! De coach draagt zorg voor veiligheid en zal verduidelijken wat het paard weergeeft.

Over mezelf:

Mijn naam is Sylvia en ben 35 jaar. Ik werk ruim 10 jaar in het (basis)onderwijs. Gestart als groepsleerkracht en nu inmiddels al ruim 6 jaar als Intern Begeleider. Woorden die kenmerkend zijn voor mij: betrouwbaar, enthousiast, praktisch, kennis van zaken, eerlijk en betrokken.
Na ruim 10 jaar ervaring in het (basis)onderwijs heb ik besloten een eigen bedrijf te starten. Regelmatig zit ik als Intern Begeleider om tafel met collega’s, ouders en/ of kinderen die vastlopen in hun ontwikkelingen of niet weten om te gaan met bepaald gevoelens en/ of emoties.
Doordat zij vastlopen in hun eigen ontwikkeling heeft dit effect op hun hele omgeving. Gezin, werk, vrienden etc. Door met ze in gesprek te gaan en patronen helder te maken m.b.v. een paard kunnen er snelle stappen gezet worden in de ontwikkeling.

Werkwijze:

Een kennismakingsworkshop kan al veel duidelijkheid geven over het werk wat ik doe. Van hieruit voeren we een intake waarna een (vrijblijvende) offerte opgemaakt wordt. Indien deze akkoord is, zijn er gemiddeld 4 tot 7 sessies nodig om de doelen te behalen. Deze doelen worden uiteraard besproken tijdens de intake en in de offerte vastgelegd.

Doelgroep:

Paard en MenZ richt zich op volwassenen van 18+ die zich graag verder willen ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Heeft u een specifieke vraag, neem dan contact op via de site…

Bij ouders die vastlopen in de opvoeding van hun kind(eren), worden kinderen ook begeleid m.b.v. het paard.

Logo-Irma-Zorgt-Png[1].png
Logo-Irma-Zorgt-Png[1].png
irma-bruggeman-3[1].jpg

Over jezelf: Na mijn HBO-Verpleegkunde studie deed ik ervaring op in de gehandicaptenzorg, ouderen- en gezinszorg en de psychiatrie in zowel Twente als de regio Amsterdam. Daarna deed ik een Mediastudie en schreef, produceerde en regisseerde uiteenlopende producties voor televisie en bedrijven.

Doordat mijn zoon eind 2010 door een val gehandicapt raakte kwam ik weer in de zorg terecht. Na jaren ploeteren en zorgen is hij weer op de rit en krijg ik van allerlei mensen de vraag hoe ik dat geregeld heb. Ook mijn eigen gezondheid heeft een aantal jaar flink onder druk gestaan en dat heeft mij weerbaar en ervaringsdeskundige gemaakt. Situaties die voor veel mensen enorm complex zijn, zie ik na zoveel jaren gecompliceerde zorgervaring als iets wat ik eenvoudig kan oplossen.

Ik maak nog steeds graag films en documentaires maar haal ook veel voldoening uit het doorgeven en benutten van mijn kennis en eigen ervaring in de zorg. Vooral nu de nood in de gehandicapten- en ouderenzorg zo hoog is.
Werkwijze: Omdat ik al bijna 25 jaar als zelfstandige werk, is het eenvoudig om mijn diensten in de lichamelijke en geestelijke zorg ook zelfstandig aan te bieden, waardoor ik zowel lange als kortdurende opdrachten kan aannemen en zeer flexibel ben in mijn beschikbaarheid.

Nadat ik telefonisch met je heb afgesproken, kom ik langs om je zorgvraag in kaart te brengen. Ik maak vervolgens een inschatting van uren en sluit daarop een modelovereenkomst van opdracht met je af, die we beiden te allen tijde kunnen beëindigen. Voor incidenteel geleverde zorg kan ik je een factuur doen toekomen.
Doelgroep: Ouderen, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten

 

Kijk op mijn website om over mijn ervaring met diverse mensen en zorgsituaties te lezen: Kijk op mijn website om over mijn ervaring met diverse mensen en zorgsituaties te lezen

iStock_000008428060Large.jpg
iStock_000008428060Large.jpg
Foto.jpg
7577 NZ Oldenzaal 22.11 km

VAN KWETSBAARHEID NAAR ZELFREDZAAMHEID/ZELFSTANDIGHEID!

Staat voor individuele aanpak van een specifieke hulpvraag, in de eigen omgeving.

Kerngedachte: Samenwerken aan het verbeteren van de basisvaardigheden voor de dagelijkse bezigheden.

Biedt hulp bij:

Aanleren praktische zelfstandigheidsvaardigheden

Leren bewuste keuzes te maken

Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg

Vergroten zelfvertrouwen

Zie verder:

Visie

MBO-geschoold en het vak in de praktijk geleerd tijdens begeleiding van vele jongeren in de loop der jaren.

Theoretische kennis vergroot door diverse trainingen en cursussen, waaronder BHV, middelengebruik, ABC-training en psychologie.

Beschikbaar voor hulp aan huis en voor instellingen voor intramurale jeugd/jongvolwassenenzorg; ook in de avonduren en weekenden.

Geen verzorging/verpleging.

Over mij:

Mijn naam is Erik Leuning en ik ben in 1964 geboren in Hengelo. In 2002 ben ik verhuisd naar Oldenzaal en daar woon ik nog steeds met veel plezier.

Ik heb de afgelopen 17,5 jaar (1997-2014) gewerkt binnen een grote instelling in de Jeugdhulpverlening en heb dit werk altijd met veel plezier gedaan. Het afgelopen jaar heb ik de indruk gekregen dat de hulpvraag van de jongeren niet meer leidend was. Bezuinigen en reorganiseren werden toverwoorden; dit is wat mij betreft een verkeerd uitgangspunt.

De cliënt moet de basis van je werkzaamheden zijn en van daaruit moet er een een op maat gemaakt product aangeboden worden om successen te behalen. Ik ben dan ook van mening dat ik als individuele werker beter maatwerk kan leveren. Daarom heb ik besloten om een eigen praktijk te beginnen (2015) voor de individuele begeleiding en ondersteuning van mensen die moeite hebben met (bepaalde aspecten van) het dagelijkse leven.

De laatste 10 jaar heb ik veel specifieke ervaring opgedaan in individuele, gefaseerde zelfstandigheidstraining en ben ervan overtuigd dat ik dit in de persoonlijke begeleiding goed kan vertalen naar een passend plan van aanpak om in kleine stappen, tot gewenste groei te komen.

Recentelijk heb ik mij aangesloten bij de coöperatie Zorgondernemers Twente. Deze coöperatie heeft een raamovereenkomst met de 14 gemeenten, dus van daaruit kan ik ook begeleiding leveren in het kader van de nieuwe WMO en Jeugdwet.

Mijn kwaliteiten:

Mijn eigenschappen:

Goede communicatieve vaardigheden Geduldig

Analytisch vermogen Betrokken

Brede kennis van gedragsproblematiek Flexibel

Inlevingsvermogen Stressbestendig

Relativerend vermogen Betrouwbaar

Mijn werkwijze:

Ieder mens is uniek en moet ook als zodanig benaderd worden.

Zelfredzaamheid is tegenwoordig erg belangrijk in een steeds harder en egoïstischer wordende maatschappij. Simpel gezegd is het gewoon een kwestie van de onmogelijkheden compenseren met mogelijkheden, waardoor het zelfvertrouwen dusdanig groeit dat de uitdagingen in het dagelijkse leven aangegaan kunnen worden.

Ik wil dan ook streven naar zorg op maat, met een gezamenlijk gedragen einddoel voor ogen. Het plafond hoeft niet bereikt te worden, maar een ondergrens moet garant staan voor het goed kunnen functioneren in de maatschappij.

Methodiek

Aan de hand van het 8-fasenmodel kunnen mensen goed begeleid worden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de mens centraal staat. Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.

1. Aanmeldingsfase: het eerste contact.
2. Intakefase: een nadere kennismaking.
3. Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening.
4. Analysefase: een analyse a.d.h.v. de 7 leefgebieden.
5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.
8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

De fasen hebben betrekking op 7 leefgebieden:

1. Zingeving
Drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie.

2. Wonen
Huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).

3. Financiën
Inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.

4. Sociale relaties
Gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.

5. Lichamelijke gezondheid
Eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.

6. Psychische gezondheid
Welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.

7. Werk & activiteiten
Werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.

Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen. Denken in mogelijkheden, rekening houdend met onmogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden als uitgangspunt te nemen

Mijn Doelgroep:

Ik richt mij met name op kwetsbare jongeren/jongvolwassenen (16-25), die geholpen willen/moeten worden om zich staande te kunnen houden in de maatschappij. Denk hierbij aan begeleiding/ondersteuning in het zelfstandig wonen in de breedst mogelijke zin van het woord. Dit kan variëren van leren op tijd op te staan tot het bereiden van een verantwoorde maaltijd, inclusief de benodigde inkopen en het verantwoorden in een kasboek. Van het maken en nakomen van afspraken, tot omgaan met emoties. Kortom, ik kan helpen met allerlei praktische vaardigheden, het aanleren van het maken van juiste keuzes en het verschaffen van (alternatieve) inzichten. Alles staat in het teken van vergroten van het zelfvertrouwen om nieuwe uitdagingen in het dagelijkse leven aan te kunnen gaan.

Bovengenoemde leeftijdscategorie is overigens niet leidend; in een persoonlijk gesprek kunnen we altijd mogelijkheden bespreken.

Uiteraard bied ik mijn diensten ook aan, aan instellingen/organisaties binnen de jeugdzorg en jongvolwassenen zorg.

Contra-indicatie: Plegers van geweldsdelicten en/of zedenmisdrijven.

Categorie:Ambulante hulpverlening

Geregistreerd: Kamer van Koophandel: 62440330

speakwise.nu.001.jpg
7548 CB Enschede 25.82 km

Speakwise. nu staat voor het wijs communiceren met jezelf en met de ander, met aandacht in het NU en richt zich op de gehele mens.
Missie: Mensen hun eigen kracht laten ontdekken, ervaren, bewust worden en inzetten.
Uitgangspunt in mijn werkwijze is de mens als geheel: leven vanuit (innerlijke) bewustwording geeft persoonlijke kracht. Ons meer bewust worden en daar uitdrukking aan geven ondersteunt ons bij een rijk en waardevol leven.

Over mezelf:

Mijn naam is Carin Been, na werkzaam te zijn geweest in de hotel- en congresorganisatie heb ik 12 jaar geleden een andere keuze gemaakt. De interesse in de mens en zijn ontwikkeling heeft geleid tot opleiding en ervaring op gebied van coaching en begeleiding.
Met veel plezier en betrokkenheid ondersteun ik de cliënt op weg naar bewustwording, het ontdekken van kwaliteiten zodat deze ingezet kunnen worden leidend naar een waardevol leven.

Werkwijze:

Onderscheidend vermogen:
Veiligheid, vertrouwen, integriteit, korte trajecten,humor.
De praktijk kent 3 vormen:
 Als kindertolk wordt er met behulp van de PresentChild ®methode het probleemgedrag, angst of klacht van het kind ‘vertaald’ naar de ouder. Opmerkelijk gedrag van een kind is meestal een reactie op iets wat bij de ouder uit balans is geraakt. ( vaak een blinde vlek bij de ouder). Wanneer de ouder hiermee aan de slag gaat verloopt groei of gedragsverandering bij het kind gemakkelijker.

 Gedurende korte begeleidingstrajecten maak ik gebruik van verschillende methodieken, afgestemd op de cliënt. Hierdoor worden vastgeroeste patronen zichtbaar, doorbroken en ruimte gemaakt voor prettiger en meer doeltreffend gedrag.

 Voetreflextherapie heeft als doel het stimuleren van het zelfgenezend vermogen en het geven van verlichting en ontspanning. Bij de voetreflexbehandeling worden impulsen gegeven op de reflexpunten van de voet (corresponderend met de organen).
Blokkades worden opgespoord en behandeld. Een therapie die de disbalans helpt opheffen om het natuurlijk evenwicht te herstellen.

De werkwijzen worden apart en, indien wenselijk, ook in combinatie gegeven.
Mensen zijn op pad, een ontdekkingsreis naar zichzelf waarbij het alleen aanpakken soms een steuntje in de rug nodig heeft. Dat steuntje kan een coach zijn en ‘loop’ ik een tijdje mee op jouw pad! Dit doe ik met veel plezier, passie en betrokkenheid!
Kies de ondersteuning die bij jouw past en werk aan de leukste en beste versie van jezelf!

Doelgroep;

In mijn praktijk begeleid ik mensen (kinderen, jong volwassenen, volwassenen) gestructureerd en doelgericht, die worden belemmerd in hun ontwikkeling en persoonlijk groei, op welke wijze ook.
– Dit kan zijn :vastlopen in pers. Ontwikkeling, vastlopen in arbeidsproces, stemmingsproblematiek (stress, angst, depressiviteit)
– Maar ook: begeleiden in het ontwikkelen van doelen, zingeving en motivatie, loopbaanbegeleiding
– En ook : vraag naar begeleiding in persoonlijke groei en ontwikkeling, bewustwording. (vragen zoals , wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)
– En bij kinderen: negatief zelfbeeld, faalangst, eet- / slaapproblemen, kinderen die het moeilijk hebben, gebrek aan zelfvertrouwen, angsten.

Ik ben geregistreerd bij:
BER, NVNLP,

logo-1.png
logo-1.png
FullSizeRender-5.jpg
7521 AD Enschede 26.43 km

Een praktische manier om meer over jezelf te ontdekken en te groeien in persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wil je bijvoorbeeld ontdekken hoe je grenzen aan kunt geven, wat te doen als je vastloopt op je werk of wat jouw talenten zijn? Of ben je benieuwd hoe je meer energie overhoudt aan het einde van de dag, wat je tegenhoudt een stap te zetten of waarom je dat ene irritante patroon maar niet kunt doorbreken? Dan wil jij vast ontdekken wat voor jou werkt!

Vanuit mijn praktijk in Enschede bied ik supervisie en coaching aan.

Daarnaast verzorg ik trainingen en workshops om bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw team.

Over mezelf:

Ik ben Inge Tigelaar, 35 jaar geleden geboren als Inge ten Heuw.

Betrokken en analytisch zijn woorden die bij me passen. In gesprekken kom ik graag tot de kern, om van daaruit praktisch aan de slag te kunnen.

Vijf jaar heb ik in de hulpverlening gewerkt. Elf jaar lang was ik docent bij de HBO opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat wanneer mensen die ik begeleid zelf ontdekken wat voor hen werkt, dit op langere termijn beter werkt dan goedbedoelde tips en adviezen.

Ik ben een enthousiaste doorzetter die geniet van de dingen die op mijn pad komen. En als het genieten even iets minder gaat… ‘Life is like riding a bicycle. To keep balance, you must keep moving’. Wat dat ‘moving’ betreft… Ik ontspan graag fanatiek op de racefiets. Hoofd leeg en vol energie weer verder.

Wil je meer over mijn loopbaan weten? Bekijk dan mijn LinkedIn pagina.

Werkwijze:

Heb je het gevoel dat je vastzit? Is verandering nodig, maar iets houdt je tegen?

Misschien loopt ‘het’ niet zo lekker. Je zoekt naar iets waardoor het beter kan worden. En bij zoeken hoort ontdekken. Ontdekken waar jouw antwoorden liggen.

Binnen het coachingstraject krijg je inzicht in je eigen (gedachten)patronen, je manier van handelen en wat dat met zich meebrengt. Niet langer meer onbewust, maar bewust. En bewustwording is de eerste stap naar verandering.

Ik hoor graag waar je tegenaan loopt, wat je vraag is en ik loop een tijdje met je mee. We gaan samen op pad en jij vindt zelf de antwoorden. Als je mij de (kritische) vragen laat stellen zul jij jouw antwoorden vinden. Klinkt simpel, en dat is het ook.

Voor mij is het belangrijk om een beeld te krijgen van wie je bent en waar je tegenaan loopt. In een eerste gesprek gaan we samen het doel vaststellen. Wat wil jij aan het eind van de coachingsgesprekken bereikt hebben? Daarna blikken we terug en stellen we onder andere de vraag: ‘wat maakt dat jij ertegenaan loopt’ om vervolgens vooruit te gaan en te ontdekken welke opties er zijn om dingen anders te doen en te ervaren dat de stappen die jij zet (weer) voldoening en energie geven.

Eén keer in de twee weken spreken we af. Dan heb jij tussen de gesprekken door voldoende tijd om de inhoud te laten bezinken en eigen te maken. Niet alleen tijdens het gesprek creëren we samen bewustwording, maar ik zal je ook passende, praktische opdrachten meegeven.

Gemiddeld zijn er zo’n vijf gesprekken nodig om tot een goed resultaat te komen

Binnen 10 weken zul je verandering zien en ervaren.

Het is toch heerlijk dat je…

– (weer) rust ervaart?
– jouw spreekwoordelijke lat op ooghoogte legt?
– de knoop door kunt hakken?
– je hoogsensitiviteit niet meer als last ervaart?
– grenzen aan kunt geven?
– weet wat je wil wat betreft je loopbaan?
– je kwaliteiten herkent en weet hoe je ze in kunt zetten?

Het kan zijn dat je niet in de buurt woont, geen oppas kunt krijgen of op dit moment in het buitenland verblijft. Online coaching volgen is iets wat heel goed werkt!

Mocht je eerst willen ervaren hoe het is om met me in gesprek te gaan, een vrijblijvend gesprek is altijd mogelijk!

Ik ben geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC).

busybee-logo.png
7521 SJ ENSCHEDE 26.64 km

Welkom bij:

Prikkeltjes, zoveel prikkels die bij de een nog harder binnenkomen dan bij de ander. Wat als je problemen ervaart bij de prikkelverwerking? Wat te doen wanneer jij, en/of je kind, zich nergens meer ontspannen voelt? Stuur mij een email voor meer informatie.

Over mij:

Ik ben momenteel jeugdzorgwerker in het midden van het land,  sociaal werker, ondernemer, (ambulant) begeleider en flexwerker via Solutions support. Psychiatrie, LVB, jeugdzorg, Ouder-kind, verslaving. Alles met als doel het welzijn van kinderen, jongeren, gezin te verbeteren en te ondersteunen, dit heeft ook als doel preventief te werken en eigenwaarde, het gevoel van waardevol te zijn mee te nemen richting het volwassen worden. Waar liggen je krachten, wat kan je wel. Waar ben jij verantwoordelijk voor en waarvoor niet, neem je dit mee in je leven, voel je je schuldig of overweldigd en kan je dit niet uiten zonder dat je hierbij last hebt van jezelf of anderen van jou? Krijgt u of jij geen contact met je kind of zus broer of iemand om wie u of jij veel geeft? Dit doet verdriet maar vaak is het een schreeuw om hulp wanneer iemand zich afsluit, agressie toont, slechte hygiëne, of juist erg passief en niet in gesprek wil. Onbegrepen gedrag, zich onbegrepen voelen en waar gaat dit naartoe? Ik kan hierbij helderheid geven en helpen contact te leggen zodat het weer veilig gaat voelen om in dezelfde ruimte te zijn of contact te maken zonder te schreeuwen of andere uitingen van onmacht. Aansluiten is hierbij de sleutel, zonder contact en begrip is er geen stap 1 te maken.

Mijn werkwijze:

Op de site http://www.prikkeltjes.nl schrijf ik mijn werkwijze uit. De site is momenteel in ontwikkeling. We maken kennis, daarna brengen we samen in kaart wat de hulpvraag is en wat ik daarin kan doen en wat jij zelf kan doen.

Wanneer er doorverwezen kan worden of moet worden kan ik dit ook met u of jou samen doen. Losse workshops schilderen/kleien of anders creatief bezig zijn, behoort ook tot de mogelijkheden. Ik werk graag met het gezin of individu door eerst onderzoek te doen en betrek daarbij het sociale netwerk waar mogelijk.

Bij alleen wonende mensen, jongeren of jong volwassenen biedt ik training en oefening aan op alle aspecten van het leven, zingeving, eigenwaarde, bescherming van jezelf, steviger in je schoenen staan, hygiëne, alles waar we samen tot de conclusie komen dat jij of jullie of u aan wilt werken en waar je zelf niet uitkomt.

Mijn Doelgroep:

Alle kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die zich in het dagelijkse leven vaak overweldigd voelen door alle prikkeltjes en prikkels die er op hen afkomen.

Ik heb ervaring met mensen die leven in een sociaal isolement, onbegrepen gedragsstoornissen, automutilatie in allerlei vormen, verslaving aan gamen, drugs en alcohol, agressie op voorwerpen en omgeving zowel als tegen personen gericht. Jonge ouders die een kindje verwachten of reeds hebben, crisisgesprekken en ambulante thuisbegeleiding, hierbij kan je denken aan administratieve hulp, huishouding leren onderhouden, slaapritme, sociale contacten leggen en agressieregulatie. Iedereen die graag wat helderheid in de chaos wil en hierbij wel wat hulp kan gebruiken. Zowel kinderen als jong volwassenen.

logo-RIWB.png
7523 XZ Enschede 27.04 km

Van betekenis

Je werkt zelf aan je herstel. Daar waar je professionele begeleiding nodig hebt, zijn wij er voor je. Om mee te doen en mee te tellen, zo veel en zo goed als dat gaat.

RIBW Groep Overijssel begeleidt (psychisch) kwetsbare mensen en hun netwerk. Meedoen en meetellen in de samenleving, zoveel en zo goed als dat gaat. Daarvoor wil RIBW GO van betekenis zijn.

Hengelosestraat 100A, 7514 AK Enschede, Nederland 27.41 km

Praktijk voor psychologie en psychotherapie Voogd te Enschede
Brain Dynamics Hengelo te Hengelo

Werkwijze:

Cognitieve gedragstherapie met een client volgende houding. Ik doe verder EMDR en relatiegesprekken.
Volwassenen, ouderen en systemen

Doelgroep:

Klachten die ik behandel zijn gericht op herstel of stabilisatie.

Geregistreerd bij :

BIG

De-Doortrapper_logo_gestapeld_payoff_RGB_lowres-72-dpi.png
7514CB Enschede 27.93 km

De Doortrapper coacht en begeleidt jongeren en adolescenten uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben.

Over mezelf:
Hallo. Ik ben Robbert, gecertificeerd Autismevriendelijk! Coach en begeleider, maatschappelijk werker en zorgondernemer in Twente. Ik help graag jonge mensen bij het vinden van antwoorden op vragen, het oplossen van problemen en het vervullen van dromen. Eerder deed ik ervaring op bij het werken met (ex)-AMA’s en met coaching in de bergen van Nepal. In mijn vrije tijd ben ik fietsenthousiasteling en ontdek ik graag de wereld.

Werkwijze:

De Doortrapper coacht en begeleidt jonge mensen met een vorm van autisme of ADHD. Individuele gesprekken en fysieke activiteiten vormen onderdeel van een uitgebalanceerd hulpverleningstraject gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt.
Visie

Jonge mensen hebben hulp nodig bij het formuleren van doelen, het stellen van prioriteiten en het nemen van belangrijke beslissingen. De Doortrapper ziet hulpverlening als een geïntegreerd geheel. Wij geloven in de talenten en intrinsieke kwaliteiten van jonge mensen en stimuleren de bewustwording en verdere ontwikkeling hiervan.

Strategie

Jongeren met een vorm van autisme of ADHD zijn zich, vaak meer dan hun leeftijdsgenoten, bewust van prikkels waaraan zij in het dagelijks leven worden blootgesteld. Door een relatief laag lichaamsbewustzijn en minder goed ontwikkelde verbale vaardigheden is het voor veel van deze jongeren lastig om hun emoties te kanaliseren en te delen met anderen. Een fysieke manier van communiceren vormt daarom een adequaat uitgangspunt om andere vormen van communicatie te ontwikkelen. De Doortrapper maakt bewust gebruik van de fiets als schakel tussen cliënt en hulpverlener. De fysieke activiteiten leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van fundamentele motorische vaardigheden en vereenvoudigen de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. De hieruit voortvloeiende individuele gesprekken stimuleren innerlijke bewustwording en het vermogen gevoelens en gedachten beter onder woorden te brengen. Door de verkregen zelfkennis en geleverde fysieke prestaties wordt het zelfbewustzijn van de cliënt vergroot. Dit toegenomen zelfbewustzijn vormt de basis voor het bereiken van persoonlijke doelstellingen zoals het verbeteren van sociale vaardigheden, het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van het zelfstandig functioneren. De Doortrapper onderscheidt zich door de jongere net even dat beetje extra aandacht te geven dat nodig is om de jongere te laten geloven in zijn unieke persoonlijkheid en intrinsieke kwaliteiten. Hiermee stimuleren wij op een laagdrempelige maar tegelijkertijd uitdagende manier participatie en zelfredzaamheid in de samenleving.

Specialisme:

ADHD/ADD, Autisme 18-,18+
adhd, autisme

Ik ben geregistreerd:

NVMW, Autisme Academie, Kiwa Keurmerk

logo-Zijlstra-Zo.jpg
logo-Zijlstra-Zo.jpg
fotos-werkruimte.jpg
7514 DD Enschede 28.05 km

Persoonlijke/levensvragen gericht op;
onzekerheid, spanning, stress, ongelukkig voelen
moeilijk keuze maken/ dilemma, een stap willen maken maar niet weten hoe
contact problemen, meer ontspannen willen zijn en gemak voelen in contact maken/zijn
assertiviteit, grenzen aangeven, opkomen voor jezelf.
zingeving

Professionele vragen gericht
communicatie/contact
leiderschap
ontwikkelen/verdiepen als professional
presentatie
zingeving
verandering (van baan/carrière)

Over mezelf:

Ik ben van huis uit muziektherapeut en heb me tevens gespecialiseerd in het werken met psychodrama en voice dialogen. Daarnaast werk ik ook als trainer en coach.

Mijn praktijk bestaat inmiddels al 20 jaar.
Wat mij typeert in mijn werk is mijn lichtheid, humor, concreetheid, speelsheid, warmte en het weten te raken van de kern.

Werkwijze:

Mijn methodiek nodigt uit tot doen, ervaren, beschouwen, verkennen en vieren.

Je wordt letterlijk uit de stoel gehaald. Gevoelens, gedachtes, gedrag, wensen, behoeftes worden tastbaar gemaakt. In beelden omgezet. Dat werkt erg krachtig en intens.

Doelgroep:

Adolescenten, jong volwassenen, volwassenen.
Mensen die geen psychiatrische aandoeningen hebben of ernstige persoonlijkheid stoornissen.

Ik ben geregistreerd bij:

CRKBO
Lid van de VVP (Vereniging voor Psychodrama)

Praktijk-InMens-logo-staand-lowres.jpg
Oosterstraat 2 (verdieping 3A), Enschede, Nederland 28.28 km

Welkom bij: Praktijk InMens, praktijk voor psychosociale therapie waarbij ik je ondersteun bij psychische klachten.

Werkwijze: Psychosociale therapie
Oplossingsgerichte therapie
CGT
Gestalttherapie
Gesprekstherapie
Positieve psychologie
Ervaringsgerichte therapie
EMDR

Doelgroep: Praktijk InMens biedt ondersteuning aan bij psychische problemen aan volwassenen. Deze thema’s komen vaak voor:
– Keuzeproblematiek
– Moeite met het stellen van grenzen
– Stressklachten
– Somberheid en depressie
– Eenzaamheid
– Angst en boosheid
– Werkgerelateerde problemen
– Studie gerelateerde problemen
– Relatie problemen
– Prikkelbaarheid en alertheid
– Identiteitsproblemen
– Seksuele identiteit, coming-out problematiek
– Angstgevoelens
– Eetproblemen
– Rouw en verlies

Geregistreerd: De NFG: 8827
RBCZ: 190458R
AGB code W.J.C. Chang-Postel: 90107177
AGB code Praktijk InMens: 90066380
LV POH-GGZ: 1869

FF_degezonderneming.png
FF_degezonderneming.png
fit-is-geen-doel-is-leefstijl.jpg
7513ED Enschede 28.45 km

Welkom bij:

FysioFit Health Investment Centers; het leefstijl- preventie- en gezondheidscentrum van Twente

Over mij:

Mijn naam is Wim Snellenberg; gezondernemer en manueel therapeut. Ik voel me in mijn dagelijks leven “ridder in de strijd tegen inactiviteit” en weet met mijn passie en enthousiasme mensen met lichamelijke dysfunkties van het bewegingsapparaat en sporters, samen met mijn team van professionals in mijn Health Investment Center, te inspireren tot een gezonde(re) leefstijl.

Mijn werkwijze:

Middels alle soorten fysiotherapie, medischetraining, fitnesstrainingen, voedingsdeskundigheid en mental coaching begeleiden we mensen naar een gezonde leefstijl en laten we mensen een betere versie van henzelf worden.

Mijn Doelgroep:

Medemensen

Ik ben geregistreerd:

KNGF, HKZ, NVFS, NVMT, NGS.

Logo-Nikao_2.jpg

Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als conflicten niet onnodig hoog oplopen in uw instelling, uw personeel bekwaam en weerbaar is tegen agressie en professioneel kunnen omgaan met moeilijk gedrag.
NIKAO is er van overtuigd dat menselijk gedrag positief beïnvloed kan worden zodat negatieve effecten van agressie voorkomen of op zijn minst beperkt kunnen worden.

Over mezelf:

NIKAO is een eenmanszaak welke opgericht is door Niek Wolters. In zijn loopbaan is hij o.a. werkzaam geweest als trainer in verschillende vechtsportdisciplines, hulpverlener in de verslavingszorg, pedagogisch medewerker in een jeugdgevangenis, ambulant, outreachend hulpverlener voor tienervaders en maatschappelijk werker voor het Steunpunt huiselijk geweld. Zijn enthousiasme en vakkennis prikkelt om zich verder te ontwikkelen en haalt het beste in hen naar boven.

Werkwijze:

NIKAO biedt (incompany-) trainingen aan aan o.a. zorgprofessionals met als doel hen toe te rusten in het omgaan met weerstand, conflicten en agressie. Trainingsprogramma’s komen tot stand door een grondige verkenning van de wensen. In principe is elk traject op maat afgestemd op de behoeften van de klant.

Doelgroep:
NIKAO richt zich op overheidsinstellingen, zoals politie, uitkeringsinstanties, docententeams, zorg- (zoals bijv. verpleegkundigen) en hulpverleners (zoals bijv. maatschappelijk werkers).

Toon 1 - 20 of 58 resultaten