Privacy Statement

Persoonlijke gegevens

ZorgScout.nl gaat op een vertrouwelijke manier om met persoonsgegevens. Persoonsgegevens die bekend zijn bij ZorgScout.nl worden nooit aan derden versterkt zonder toestemming van de betreffende persoon, tenzij dit wettelijk vereist is. ZorgScout.nl houdt zich te allen tijde aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Het e-mailadres wordt enkel gebruikt voor correspondentie in het kader van dienstverlening via ZorgScout.nl en eventueel voor het verstrekken van nieuwsbrieven. Het adres wordt enkel gebruikt voor het versturen van facturen.

Veiligheid

Bij ZorgScout.nl staat vertrouwen en veiligheid voorop. Er wordt met de groots mogelijke zorg en discretie omgegaan met uw persoonsgegevens. Alle professionals zijn eigenaar van hun eigen correspondenties, die zij via hun eigen mailadres ontvangen.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website worden IP-adressen en cookies verzameld om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te vergroten. Het IP-adres is het nummer van de computer die op internet is aangesloten. Cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid bij terugkerende bezoekers. Deze kan de gebruiker uitschakelen in het menu ‘internetopties’ binnen het configuratiescherm van de computer.

ZorgScout.nl verzamelt geen persoonsgegevens met IP-nummers en cookies.

 

ZorgScout.nl behoudt zich het recht de inhoud van het privacyreglement te allen tijde aan te passen

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.