Klas24, specialist in zorgvragen voor het onderwijs.

Verified
5397 EC Lith

Over mij:

Klas24 wordt gevoerd door Diënne Kamphuis, specialist in zorgvragen voor het onderwijs. Diënne is onderwijsmens pur sang: zij is ambulant begeleider, docent en projectontwikkelaar. Zij is creatief en schrijft over leer- en gedragsproblematieken. Zij is o.a. afgestudeerd 1e graads docente Economie, Master SEN, dyslexie-behandeler en autismespecialist.

Mijn werkwijze:

Als mensen niet goed weten om te gaan met hun (verborgen) dyslexie, taalprobleem of concentratieprobleem, gaat er veel tijd verloren. Wanneer scholen met een begeleidingsvraag zitten; dan komt klas24 in beeld: ADVIES: klas24 adviseert u graag over de mogelijkheden van u en/of uw kind. klas24 geeft advies over het gebruik van het juiste en meest passende hulpmiddelen en werkwijze van doceren. BEGELEIDING: klas24 gaat graag de begeleiding samen met ouders en school aan opdat het kind/ de jongere zo veel mogelijk leerrendement weet te behalen. Ook begeleidt klas24 bij stage en het vinden van werk/ dagbesteding. CURSUSSEN: klas24 geeft lezingen over leer- en gedragsproblemen en cursussen over de wijze waarop men daarmee om kan gaan. PRODUCTEN: klas24 heeft een boek over taalontwikkelingsstoornissen geschreven (zie ook tosenik.nl) en is momenteel bezig een boek over autisme te schrijven. Ook is het boek 'portretten in een tbs-kliniek' een product van klas24.

Mijn Doelgroep:

Mensen met een taalontwikkelingsstoornis, waaronder dyslexie; mensen met een vorm van autisme of andere psychiatrische problematiek.

Categorie:

Onderwijs

Ik ben geregistreerd bij:

CRBK en LIRA