Robert Pieters (Begeleider op maat) Ambulante begeleiding in en rondom Twente.

Verified

Welkom bij:

Robert Pieters (Begeleider op maat) Ambulante begeleiding in en rondom Twente.

Ik ga uit van 5 principes:

 1. Niemand is een beperking of een ziekte; iedereen is mens.
 2. Bijna alles is mogelijk; problemen zijn er om (creatief) aangepakt te worden.
 3. Zo min mogelijk rompslomp; niet oneindig blijven praten over 'kwaliteitszorg', maar het ook laten zien.
 4. Begeleiden op maat betekent ook echt ‘Maatwerk’; daarom geen vooropgesteld standaard/kant-en-klaar aanbod.
 5. Blijf niet altijd doorgaan op hetgeen niet lukt, maar sta ook eens stil bij hetgeen wel lukt.

De belangrijkste 8 voorwaarden voor het leveren van kwaliteit:

 1. Ervaring: zie CV.
 2. Kennis: affiniteit met diverse methodieken.
 3. Effectiviteit: als een hulpvraag binnenkomt geen ingewikkeld traject met een grotere kans op fouten.
 4. Persoonlijkheid: een extreem platte organisatiestructuur, waarbij alles geregeld wordt door dezelfde persoon.
 5. Continuïteit: geen verloop van personeel, geen delegeer-structuur en geen kans dat je van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd wordt.
 6. Vraaggerichtheid boven productgerichtheid; niet vastzitten aan het aanbod, maar het aanbod kunnen aanpassen aan de vraag.
 7. Praktijkgericht: direct gericht op de hulpvraag en niet op overbodige overleggen, uitschrijven van evaluaties, zinloze randzaken, etc.
 8. Kleinschaligheid: hoe kleiner de organisatie, des te minder bureaucratie, vastgeroeste patronen en ‘rompslomp’.

Over mij:

Mijn naam is Robert Pieters Ik ben geboren in de Noordoostpolder op 14-03-1982. In 2006 heb ik mijn HBO-studie afgerond als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en sinds die tijd heb ik op woongroepen gewerkt als (persoonlijk) begeleider. Daarbij ervaring opgebouwd als ambulant begeleider met diverse doelgroepen.

Ik ben de hulpverlening ingegaan, doordat ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zorgzaamheid ontwikkeld had. Al gauw was er voor mij geen twijfel dat ik een bijdrage wou leveren aan het optimaliseren van de zorg en het helpen van risico-doelgroepen. Vanaf mijn adolescentie heb ik dit idealisme verder ontwikkeld, waarbij ik eigenlijk altijd de ‘droom’ gehad heb om dit in een eigen onderneming vorm te geven. Daarentegen was er tijdens mijn SPH-studie ook het besef dat het wijs is om eerst binnen een dienstverband ervaring op te doen. Hiernaast heb ik tijdens deze periode de doelgroep ‘licht verstandelijk gehandicapten’ en 'psychiatrie' ontdekt.

Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan als begeleider in de zorg met mensen die vallen onder de noemer 'sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt'. In de eerste jaren heb ik een passie ontwikkeld voor de doelgroep. In plaats van een verstandelijk gehandicapt iemand ging ik de persoon zien. Een persoon met krachten en zwaktes, zoals iedereen; een persoon met kansen, maar helaas ook risico’s; een persoon die graag wil, maar niet altijd kan; een persoon die voor eens in zijn leven, eens begrepen wil worden.

In mijn eerste jaren als sociaal pedagogisch hulpverlener, heb ik mij als persoon en begeleider snel ontwikkeld. Ik heb geleerd dat naast cliëntgerichtheid, het belangrijk is om bij te dragen aan een werkorganisatie. Ik heb veel organisatorische taken op mij genomen en bemerkte dat dit voor mij een meerwaarde gaf. Ik voelde mij niet alleen verantwoordelijk voor de cliënt, maar ook voor de organisatie. Voor het eerst sinds mijn studietijd, kwam daar opnieuw het besef voor mijn aanleg in het ondernemerschap. Vanaf 2012 is de droom van een zelfstandig ondernemerschap opnieuw aangewakkerd, maar daarnaast ook het besef dat ik de ‘zorg’ niet los kan laten. Omdat ik het ondernemerschap niet wou onderschatten, leek het mij wijselijk om alvorens met een ondernemingsplan aan de slag te gaan, eerst een tussenstap te maken. Ik ben bij een andere organisatie aan de slag gegaan en heb mij de tijd gegeven om mijn ‘droom’ verder te concretiseren.

In februari 2015 ben ik gestart als zelfstandig zorgverlener en doe dit werk nog steeds met veel plezier.

Mijn werkwijze:

Ik bied 'begeleiding op maat'. Dit betekent dat ik mijn werkwijze volledig (binnen professionele grenzen) laat aansluiten op de zorgvrager. Hierbij kan ik terugvallen op een ruime ervaring en voldoende kennis van diverse methodieken.

'Begeleiden op maat' gaat uit van het principe dat ieder mens uniek is. Dit betekent dat iedereen iets ander nodig heeft. Daarom vind ik het belangrijk om niet uit te gaan van een vast aanbod, maar uit te gaan van de individuele hulpvragen.Ik vind het belangrijk dat de 'Zorgvrager' kan meedenken over het aanbod.Als begeleider sluit ik daarom aan op de behoeften en het niveau van de 'Zorgvrager'. Het uitgangspunt is dat de 'Zorgvrager' centraal staat en de regie behoudt. Dit wil ik bereiken door als 'Begeleider op maat' effectieve en persoonlijke zorg te leveren.

Mijn persoonlijke missie is om bij te dragen aan kwaliteitszorg. Door middel van een effectieve en open werkwijze, wil ik vraaggerichte zorg leveren. Ik wil aantonen dat ik als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener iets extra's kan brengen en dat mijn werkwijze zich kan onderscheiden. Ik wil meer zijn dan een 'gewone' hulpverlener, maar als geheel iets waardevols neerzetten. Ondanks mijn ambities, wil ik de 'Zorgvrager' nooit uit het oog verliezen. Ik wil dichtbij de cliënt staan door persoonlijk te zijn.

Ik werk met een gratis informatie- en intakegesprek. Ik kan werken vanuit een PGB, maar daarnaast zijn er in en rondom Twente, ook mogelijkheden voor Zorg in Natura. (dit betekent dezelfde kwaliteitszorg, maar minder administratie voor de zorgvrager)

Robert Pieters (Begeleider op maat) is aangesloten bij de Coöperatie Zorgondernemers Twente.

Mijn Doelgroep:

Iedereen die behoefte heeft aan begeleider/coach ter ondersteuning bij het zelfstandig leven.

Diverse doelgroepen (niet verzorgend) kunnen bediend worden:

 • Praktische ondersteuning bij ADL
 • Begeleiding gericht op zelfredzaamheid of ontwikkeling
 • Begeleidingsgesprekken met behulp van diverse methodes
 • Creatief probleem oplossen
 • Opstellen van individuele plannen
 • Begeleiding bij activiteiten of uitstapjes
 • Huiswerkbegeleiding
 • Levensloopcoaching
 • Hulpvraag-onderzoek
 • Hulp bij regelwerk, administratie, huishouden, etc.
 • Leren omgaan met handicap of psychische problematiek

Geregistreerd:

Kamer van Koophandel: 62543296