Kind- en jeugdpraktijk Margriet

Verified

Kind- en jeugdpraktijk Margriet Gezondheidscentrum De Bosrand

Integrative Kinder en Jeugdtherapie is een kortdurende begeleiding van kinderen die hulp nodig hebben. Bij pubers en jong volwassenen betreft het vaak coaching. Naast therapie en coaching werk ik met EMDR, met name bij trauma's, faalangst, fixen mindset. Ik ben gecertificeerd coach van de "ikleeranders " methode. In 4 sessies leren kinderen die beelddenkers zijn hoe zij anders en makkelijker kunnen leren en ontdekken we samen welke leerstrategie het beste werkt.

Over mezelf:

Mijn naam is Margriet Schouten. Ik ben moeder van een samengesteld gezin met 6 kinderen. Daarnaast is ons gezin ook een pleeggezin. Ik heb een pedagogische achtergrond (pedagogiek gestudeerd) en ik vind het heerlijk om samen met kinderen naar oplossingen te zoeken voor uitdagingen waar ze alleen niet uitkomen.

Werkwijze:

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een enthousiaste, gemotiveerde, open en gedreven aanpak. In de sessies laat het kind zien hoe hij zich eigenlijk voelt. Dit kan een kind alleen als hij zich veilig voelt, dat is voor mij de belangrijkste voorwaarde om met het kind te mogen werken: het kind moet het fijn vinden om te komen en zich veilig voelen. Ik ben zelf hooggevoelig of hoogsensitief. Ik kan daardoor heel goed begrijpen en invoelen hoe kinderen en zeker hoog sensitieve kinderen zich staande moeten houden in een maatschappij met steeds meer prikkels. Ik heb veel ervaring met hoogbegaafde kinderen, die vastlopen in sociale contacten of op school. Meestal zijn deze hoogbegaafdheid kinderen ook hooggevoelig.

Ik ervaar elk kind weer als een uniek wezen en ik verwonder me elke keer weer hoe goed kinderen weten wat er aan de hand is. Alleen is het soms moeilijk om de juiste oplossing te vinden en daar wil ik maar al te graag samen naar kijken. Mijn kracht is om kinderen weer in contact te brengen met hun gevoel, hun bewust te laten worden van hun innerlijke kracht en hen daardoor zelf de regie (terug)geven over hun leven. Afhankelijk van de hulpvraag, leeftijd en interesse van uw kind, kunnen diverse methodes en werkvormen worden ingezet. Zo maak ik onder andere gebruik van: NLP-speltechnieken De methode Kids’ Skills, een speelse en praktische methode voor het oplossen van problemen waar kinderen mee te maken kunnen krijgen of Mission Possible voor pubers Inzichtgevende gesprekken en rollenspelen Spelvormen als kinderkwaliteiten en het coole kikkerspel Faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining Inzetten van de axen: dieren die hun kracht laten zien Pesttraining Visualisatie- en ontspanningstechnieken Lichaamswerk De ikleeranders methode: ontdekken van je beste leerstrategie i.v.m. beelddenken Creatieve werkvormen als spelen, tekenen en kleien en psychomotorische oefeningen waarbij muziek en beweging een rol spelen Om leren gaan met hooggevoeligheid d.w.v. oefeningen Om leren gaan met hoogbegaafdheid of met gevoelig hoogbegaafdheid Mindmappen (vooral bij pubers) EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)

Doelgroep:

Kinder en Jeugdpraktijk Margriet richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar en biedt daarnaast ook coaching aan voor pubers en jongvolwassenen in de leeftijd van 12 - 24 jaar. Soms is het handig om met een gezinssysteem aan de slag te gaan, of alleen met vader en moeder.

Ik biedt begeleiding voor: Agressie, Angst, Beelddenken, Boosheid, Concentratieproblemen, Eenzaamheid, Faalangst, Hechtingsproblemen, Hoogbegaafdheid, Hoogsensitiviteit, Laag Zelfbeeld, Leerproblemen, Onmacht, Pesten, Scheiding

Kinderpraktijk Margriet staat ingeschreven bij:

De K.v.K. onder nummer: 54699991,

ABvC nr: 117808/REG, AGB-code : 90-048849