Remie Begeleiding & Coaching

geverifieerd
fotologo.png
7609 ZC Almelo
15B Plateau Almelo Overijssel 7609 ZC NL

Welkom bij:

Vanuit mijn praktijk begeleid ik mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfases in de 14 Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) en daarbuiten. Ik help mensen de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden te benutten die ze bezitten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en het plezier in het leven.

Ik bied individuele begeleiding, in of vanuit de thuissituatie aan mensen met een beperking, hun ouders en verwanten/netwerk. De diensten die ik lever zijn gericht op de ontwikkeling van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Ik werk volgens een aantal kernwaarden. Ik benader de begeleiding vanuit een respectvolle houding die uitgaat van de wensen en mogelijkheden van de mens. De begeleiding kenmerkt zich door een daadkrachtige en doelgerichte houding. Tijdens de begeleiding breng ik overzicht en structuur aan.

Ik stel me ten doel dat mensen ondanks hun beperking zichzelf toch maximaal kunnen ontplooien en de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Dit doe ik door mensen op weg te helpen of te begeleiden om zo de huidige situatie in stand te houden en de zelfredzaamheid te vergroten.

De begeleiding kan bekostigd worden uit: persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of particulier (zonder indicatie, uit eigen middelen). Neem voor meer informatie hierover gerust contact met mij op via telefoonnummer 06-41187372 of stuur een e-mail naar info@remiebegeleidingencoaching.nl.

Over mij:

Mijn naam is Erik Remie, geboren op 4 mei 1981 en woon samen met mijn vrouw en onze twee geweldige zoons in Almelo.

Ik vind het indrukwekkend en fascinerend om samen tot veranderingen te komen, of dit nu tot stand komt door een gesprek of door praktische begeleiding. Graag ben ik praktisch aan de slag en houd ik ervan om ergens de schouders onder te zetten. Dit doen in vorm van een eigen bedrijf is natuurlijk de kers op de taart. Het geeft mij een vrij gevoel om flexibel te kunnen zijn en daarin niet afhankelijk van protocollen te zijn. Zo blijft er tijd over voor het “echte” werk.

Ik heb hiervoor gewerkt bij de Heidehoeve, zorg op maat in Hardenberg waar ik jeugdigen met een beperking heb begeleid in het aanleren van vaardigheden, zoals het plannen van taken, het aanleren van licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, het leggen van contacten, etc.

Ook heb ik zelfstandig wonende volwassenen met een beperking begeleid bij de administratie en financiën, het huishouden, het leggen van contacten, het meegaan naar belangrijke afspraken, het structureren van de tijd, etc.

Daarnaast heb ik jeugdigen met een beperking begeleid bij diverse activiteiten binnen een kleinschalige dagopvang in het Polman stadion van Heracles Almelo.

Deze ervaringen maken mij tot een allrounder in mijn werk met specifieke kennis over leven met een beperking.

In het meedenken, doorvragen, luisteren en actie ondernemen zie ik mijn kracht. Graag ben ik daarmee tot meerwaarde voor een ander.

Anderen typeren mij als een doorzetter en geven aan dat ik duidelijk en eerlijk ben.

Er is zoveel te bereiken met mensen, ook als je een beperking hebt, of misschien zelfs juist daarom! Ik zie mezelf als het middel in de weg naar groei. Als mensen weer grip krijgen op hun leven en zich daardoor gelukkiger voelen, dan ben ik blij dat ik daarin een bijdrage heb kunnen leveren. De positieve effecten die dit op de directe omgeving van de cliënt heeft, geeft hoop voor de toekomst en een glimlach op mijn gezicht!

Mijn werkwijze:

Ik hanteer het 8-fasenmodel als methode om mensen te begeleiden met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de gehele situatie en de vraag van de mens centraal staat.

Het 8-fasenmodel gaat uit van individuele begeleiding, van instroom tot uitstroom, in acht fasen.

 1. Aanmeldingsfase: het eerste contact tussen de cliënt en de begeleider.
 2. Intakefase: een nadere kennismaking tussen de cliënt en de begeleider.
 3. Opnamefase: de opbouw van de hulpverlening aan de cliënt.
 4.  Analysefase: een analyse van het functioneren van de cliënt op 7 leefgebieden.
 5. Planningsfase: het opstellen van een begeleidingsplan.
 6. Uitvoeringsfase: de uitvoering van het begeleidingsplan.
 7. Evaluatiefase: een terugblik op de uitvoeringsfase.
 8. Uitstroomfase: de afronding van de hulpverlening.

De fasen hebben betrekking op 7 leefgebieden:

 1. Zingeving: drijfveren, betekenis, dromen en verlangens, cultuur en waarden, spiritualiteit en motivatie.
 2. Wonen: huisvesting, buurt of wijk, vervoer, huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen (HDL).
 3. Financiën: inkomen, uitgaven, bestedingspatroon, administratie, verzekeringen, financiële zorg voor anderen.
 4. Sociale relaties: gezin, familie, relaties en vrienden, buurtgenoten, professionele contacten, sociale vaardigheden en social media.
 5. Lichamelijke gezondheid: eten, drinken, sport, bewegen, zelfzorg, fysieke conditie, ziekte en handicap.
 6. Psychische gezondheid: welbevinden, zelfzorg, autonomie, ziekte en handicap.
 7. Werk & activiteiten: werk (betaald of onbetaald), dagactiviteiten, activiteiten, opleiding en scholing en vrijetijdsbesteding.

Centraal staan de sterke punten en krachten van mensen en niet hun problemen.

Mijn Doelgroep:

Individuele begeleiding voor volwassenen

Voor wie

Ik bied individuele (woon)begeleiding aan volwassenen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Het kan gaan om het vergroten van de eigen kracht bij praktische zaken, zoals het omgaan met administratie en financiën, het op orde houden van de huishouding, gezondheid en hygiëne, het vinden van een dagbesteding, sociaal contact, etc. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Hoe?

Ik vergroot de zelfredzaamheid en de samen-redzaamheid. Bij zelfredzaamheid gaat het over het versterken van de eigen kracht op de verschillende leefgebieden. Doel is om zo zelfstandig mogelijk te worden en te blijven. De begeleiding kan onder andere betrekking hebben op:

 • Komen tot structuur en veiligheid in de persoonlijke (leef)situatie.
 • Vergroten van de zelfredzaamheid op de verschillende leefgebieden.
 • Vergroten van sociale vaardigheden.
 • Vinden en behouden van een zinvolle dagbesteding.

Wat samen-redzaamheid betreft betrek ik het sociale netwerk, bijvoorbeeld familie of buren actief bij de begeleiding. Doel van het vergroten van de samen-redzaamheid is dat de cliënt niet afhankelijk blijft van zorg, maar bij mensen in de eigen omgeving terecht kan voor advies en stimulans, tijdens en zeker ook na afronding van de begeleiding.

Wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal ik altijd onderling afstemmen met de cliënt en/of verwanten/netwerk. Vaak is dit thuis, soms op het werk, in mijn praktijk of op een andere gewenste locatie. Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de vakanties.

Individuele begeleiding voor jeugdigen

Ik bied individuele begeleiding aan jeugdigen die problemen ondervinden in het dagelijkse leven. Dit kan gaan om begeleiding bij praktische zaken, zoals het maken van huiswerk, omgaan met geld of letten op gezondheid en hygiëne. Het kan ook gaan om het leren omgaan met anderen, het leren maken van keuzes, het leren om grenzen te bewaken of het vinden van een vrijetijdsbesteding. Ik richt me op wat goed gaat: op de mogelijkheden en de krachten van de jeugdigen, wat zij kunnen en willen en op de toekomst. Vertrekpunt voor de begeleiding kan zijn ontstaan uit bijvoorbeeld psychosociale problemen, verstandelijke beperking, gedrags- of ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek.

Hoe?

Ik help jeugdigen zelf hun problemen op te lossen en hun mogelijkheden te vergroten. De begeleiding is gericht op het versterken van wat de jeugdige kan en wil leren, zodat ze steeds zelfstandiger worden. Ik ga altijd uit van de wensen, mogelijkheden, interesses en krachten van de jeugdigen. Het gezin wordt altijd actief betrokken; waar nodig wordt ook het bredere sociale netwerk, zoals familie, vrienden, buren, schoolmentor of (voetbal)coaches betrokken.

De begeleiding die ik bied is afhankelijk van de hulpvraag en kan onder andere betrekking hebben op:

•Bieden van structuur, duidelijkheid en veiligheid aan jeugdigen op basis van hun hulpvragen.
•Vergroten van de zelfredzaamheid op verschillende leefgebieden.
•Vergroten van sociale vaardigheden.
•Het vinden en behouden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Wanneer en waar?

Op welk moment en waar de begeleiding plaatsvindt, zal ik altijd onderling afstemmen met de ouders/verzorgers. Vaak is dit thuis, soms ook onder schooltijd, tijdens een vrijetijdsbesteding, in mijn praktijk of op een andere gewenste locatie. Dit kan zowel doordeweeks als in de weekenden en in de (school)vakanties.

fotologo.png 7 jaar geleden
 • Je moet om een reactie te plaatsen
Toon 1 resultaat
Rating
Onze voorkeur
Professionals
Logo Prakijk Mirte.jpg
http://www.mirtekids.nl http://www.mirteinbedrijf.nl Er wordt laagdrempelige, psychologische hulp...
ZOT_logo_gestapeld_CMYK_highres-300-dpi.png
Zorgondernemers Twente stelt zich breed op ten aanzien van opdrachtgevers. Overal zijn mensen te ...
IMG_0504.png
7671 ES Vriezenveen 8.82 km
“Verandering en ontwikkeling op Eigen Kracht!” Up2Me biedt o.a. trainingen aan op het gebied van ...
Jorieke_Chris_01.jpg
Tulpstraat 28, Hengelo, Nederland 11.18 km
Over jezelf: Ik ben Jorieke Kroeze – Meijners. Sinds 2011 begeleid ik kinderen met autisme in thu...
l.jpg
7497 NR Bentelo 12.2 km
Welkom bij Paard en MenZ! Een bedrijf welke gespecialiseerd is in training en coaching m.b.v. paa...
Kees Jongman.001.jpg
7558 BE Hengelo 12.25 km
Vanuit het HART naar het HOOFD en aan het WERK. Over mij: Ik ben Kees Jongman; geboren op 30-11-1...
Miekehampsink.001.jpeg
Apolloplein 1 7552VG Hengelo 12.35 km
Over mij: Mijn naam is Mieke Hampsink, 46 jaar oud. In de afgelopen 25 jaar ben ik werkzaam gewee...
Logo-Irma-Zorgt-Png[1].png
Over jezelf: Na mijn HBO-Verpleegkunde studie deed ik ervaring op in de gehandicaptenzorg, oudere...
iStock_000008428060Large.jpg
7577 NZ Oldenzaal 16.82 km
VAN KWETSBAARHEID NAAR ZELFREDZAAMHEID/ZELFSTANDIGHEID! Staat voor individuele aanpak van een spe...
speakwise.nu.001.jpg
7548 CB Enschede 17.1 km
Speakwise. nu staat voor het wijs communiceren met jezelf en met de ander, met aandacht in het NU...
logo-1.png
7521 AD Enschede 18.37 km
Een praktische manier om meer over jezelf te ontdekken en te groeien in persoonlijke en professio...
busybee-logo.png
7521 SJ ENSCHEDE 18.45 km
Welkom bij: Prikkeltjes, zoveel prikkels die bij de een nog harder binnenkomen dan bij de ander. ...
logo-RIWB.png
7523 XZ Enschede 19.23 km
Van betekenis Je werkt zelf aan je herstel. Daar waar je professionele begeleiding nodig hebt, zi...
Hengelosestraat 100A, 7514 AK Enschede, Nederland 19.39 km
Praktijk voor psychologie en psychotherapie Voogd te Enschede Brain Dynamics Hengelo te Hengelo W...
De-Doortrapper_logo_gestapeld_payoff_RGB_lowres-72-dpi.png
7514CB Enschede 19.99 km
De Doortrapper coacht en begeleidt jongeren en adolescenten uit Twente die een vorm van autisme o...
logo-Zijlstra-Zo.jpg
7514 DD Enschede 20.12 km
Persoonlijke/levensvragen gericht op; onzekerheid, spanning, stress, ongelukkig voelen moeilijk k...
FF_degezonderneming.png
7513ED Enschede 20.31 km
Welkom bij: FysioFit Health Investment Centers; het leefstijl- preventie- en gezondheidscentrum v...
Logo-Nikao_2.jpg
Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als conflicten niet onnodig hoog oplopen in uw instelling...
Praktijk-InMens-logo-staand-lowres.jpg
Oosterstraat 2 (verdieping 3A), Enschede, Nederland 20.38 km
Welkom bij: Praktijk InMens, praktijk voor psychosociale therapie waarbij ik je ondersteun bij ps...
logo-300x100.png
Hier kunt u aangeven hoe u organisatie heet en wat men kan verwachten. Vervolgens kunt u iets ove...
Toon 1 - 20 of 57 resultaten