Shalom gezinsbegeleiding

Verified

Vanuit mijn praktijk begeleid en coach ik kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis en hun ouders. Ik bied de kinderen houvast door met ze te spelen, bij de tieners gebruik ik meer creatieve activiteiten en kan ik buitenshuis situaties met ze oefenen. Mijn houding/ attitude is daarbij essentieel : liefdevol en accepterend. Op deze manier ervaren de kinderen veiligheid en geborgenheid waardoor ze zich open durven te stellen. Pas nadat een kind zich veilig voelt ontstaat er contact en kan ik met persoonlijke doelen aan de slag. De ouders coach ik door middel van : korte workshops rond een thema, training van 6 bijeenkomsten of ik coach bij jullie thuis het gehele gezin.

Zorgaanbod : individuele begeleiding . begeleiding groep. Mijn diensten kunnen betaald worden uit het PGB of particulier.

Over mij:

Ik ben 55 jaar , moeder van 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Pas na mijn scheiding ben ik weer gaan studeren . Heb achtereenvolgens de diploma's Spw2 voor gastouderopvang en Pedagogisch medewerker jeugdzorg behaald en ben momenteel bezig met een studie kindercoaching. De afgelopen jaren heb ik in een woonvoorziening gewerkt, bij het Leger des Heils en mijn stage bij Stichting Groei. Als zelfstandige begeleid ik, nu sinds 2 jaar, al een paar kinderen met een autisme spectrum stoornis. Mijn visie op hulpverlening is dat u als ouder en kind centraal staat, u behoudt de regie en ik ondersteun daar waar u dat wilt.

Mijn werkwijze:

Kennismakingsgesprek en de intake : gratis. Begeleiding op maat ; individueel € 30,- per uur. Begeleiding groep : € 25,- per dagdeel ( max 3 uur) Hulpverleningsplan schrijven : € 30,- Tussentijdse evaluatie schrijven : € 30,-

Mijn Doelgroep:

Kinderen van 4 tot 18 jaar met een autisme spectrum stoornis.

Ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis.

Ik ben geregistreerd:

Kiwa Keurmerk gecertificeerd zzp-er. Kamer van Koophandel 59594055