Opvoedenextra!

Verified

Opvoeden extra herstelt het vertrouwen in uw vaardigheden als opvoeder. De uitgangspunten van Opvoeden extra zijn: aandacht voor dat wat goed gaat; aandacht voor ieders vaardigheden; aandacht voor en betrekken van de ander; eigen kracht en eigen tempo van u, uw kind en uw gezin.

U heeft het volgende bereikt na ondersteuning van Opvoeden extra: u weet wat uw kind van u nodig heeft, want u begrijpt het gedrag van uw kind; u weet dat moeilijk gedrag geen onwil is, maar onmacht; u heeft voldoende praktische tips en positieve aandacht om samen verder te kunnen; u heeft vertrouwen in uzelf, uw kind en uw gezin om samen verder te kunnen.

Over mezelf:

Ik ben 55 jaar, moeder van twee volwassen kinderen en woon in Nunspeet. Ik ben mijn carrière begonnen als leidster en directrice van een kinderdagverblijf. Later heb ik gewerkt op een peuterspeelzaal en daarna met minderjarige alleenstaande asielzoekers. De laatste 12 jaar ben ik groepsleidster geweest op een intensieve, intramurale behandelgroep. Ik heb gewerkt met licht verstandelijk beperkte jongeren met ontwikkelingsstoornissen en met hun ouders. Ik vind het een uitdaging te ontdekken wat een kind kan helpen om zijn krachten en mogelijkheden te ontwikkelen. Dat dit zo veel mogelijk gebeurt in de eigen omgeving van een kind, is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Dat is de reden dat ik verder ben gaan studeren om ook ambulant werk te kunnen doen. Door het werken in de gezinnen ontdekte ik mijn passie. Ik heb een enorme bewondering voor het doorzettingsvermogen van ouders en hun kinderen en voor het vermogen waarop iedereen oplossingen zoekt. Een ieder doet dat op zijn geheel eigen wijze en in zijn eigen tempo. Ik heb daarom besloten Opvoeden extra op te richten.

Opvoedingsvaardigheden, mogelijkheden, tempo en wensen van ouders zijn voor mij leidend. Ik kijk over uw schouder met u mee. Met een beetje van mijn deskundigheid hoop ik in gezinnen een verschil te kunnen maken. Men zegt van mij dat ik makkelijk aansluiting vind bij kinderen en hun ouders, makkelijk contact maak, humor heb, enthousiast ben, goed kan luisteren en kennis van zaken heb. Aan u om daar verder zelf over te oordelen!

Werkwijze:

Ik werk ambulant, dus kom bij u thuis. Individuele gesprekken met u als ouder(s) vormen de basis. In deze gesprekken worden uw ervaringen besproken en tips gegeven. Op verzoek worden u, uw kind of uw gezin door mij geobserveerd, er kan worden geoefend bijvoorbeeld door middel van spel en er kan uitleg gegeven worden over de problematiek van uw kind. Ik kan met u mee naar gesprekken op school. Op scholen of op de kinderopvang kan ik algemene informatie en advies geven (op verzoek van school), of meer specifiek over uw kind(op verzoek van u). Ook heb ik een meer groepsgewijs aanbod: de thuisbijeenkomsten. Dit is een soort workshop in informele sfeer bij u thuis. U deelt ervaringen met mensen die betrokken zijn bij uw kind en door u zijn uitgenodigd. Uw vragen komen op een plezierige manier aan bod, tips en informatie wordt uitgewisseld. Ik organiseer voor u de avond inhoudelijk.

Doelgroep:

Opvoeden extra is voor: ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar, met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of autisme; voor ouders die zich onzeker voelen en een steuntje willen; voor ouders die zelf moeilijk leren; voor alle opvoeders (leerkrachten en leidsters kinderopvang) die zich bezig houden met de ontwikkeling van kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften. lvb jongeren en/of ouders met een ontwikkelingsstoornis

Ik ben geregistreerd bij:

KvK 63050021; ambulante jeugdzorg