Speltherapie Onderweg

Verified

Speltherapie is een vorm van therapie waar spel op een methodische wijze ingezet wordt en centraal staat. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten en veel boos zijn; kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling; kinderen die . . . Speltherapie kan voor veel ingezet worden. Spelen is de taal van kinderen net als praten bij volwassenen. Wat uw kind niet goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. In de spelkamer kan uw kind in alle vrijheid spelen met zelfgekozen materiaal.

Over mij:

Mijn naam is Marian Veldman-Broeke. Getrouwd met Bert en samen hebben we drie volwassen zonen. Ik ben werkzaam als speltherapeut met kinderen in de basisschoolleeftijd. Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest in het onderwijs. Ik heb veel ervaring in het spelen en werken met kinderen. Kinderen die zeggen: "Ik kan het". Kinderen die zeggen: "Ik kan het zelf". Kinderen die zeggen: " Zullen we samen?" Maar ook met kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of stoornis of kinderen die iets naars hebben meegemaakt. Kinderen die sociaal minder vaardig zijn. Daarnaast heb ik diverse opleidingen gevolgd, met als doel meer kennis en mogelijkheden te hebben om met deze doelgroep om te gaan. Kinderen hebben heel veel mogelijkheden en elke keer ben ik daardoor weer geboeid. Ik denk dat een kind heel goed in staat is zijn eigen pad te kiezen en dat het bij moeilijkheden ondersteuning kan gebruiken. Ik mag dan even meelopen. Mijn praktijk heet daarom ook Onderweg.

Mijn werkwijze:

Als u contact opneemt met mij is dat omdat u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben het dan over uw hulpvraag en ik leg u de werkwijze van speltherapie uit. Past de problematiek binnen de speltherapie dan maken we een afspraak voor een intakegesprek. Hierbij zijn, waar mogelijk, beide ouders aanwezig. In dit intakegesprek bespreken we waar uw kind tegenaan loopt. Wat lukt wel en wat lukt niet? Hoe is de ontwikkeling van uw kind verlopen? Als alles duidelijk is, maken we afspraken voor minimaal drie observatiesessies. Na deze sessies bespreek ik met u de observatieperiode en stellen we de behandeldoelen vast. Van dit gesprek maak ik een verslag en probeer ik aan te geven hoe lang de therapie gaat duren. Dit is afhankelijk van de problematiek en ontwikkeling van uw kind. In principe vindt er om de 5x een oudergesprek plaats.

Mijn Doelgroep:

Kinderen van 3 tot 13 jaar.

Categorie: 

Ontwikkeling en Opvoeding

Ik ben geregistreerd bij:

Ik ben geregistreerd speltherapeut bij de NVVS. Daarnaast ben ik @registertherapeut van de RBCZ.